150e Boxtelse lunch – deel II De Blaaskapel

Bestaat de maaltijd gewoonlijk uit drie gangen, Jurgen Bosmans – erewachtmeester der
cavalerie – heeft er vandaag werk van gemaakt: vijf gangen. Hij heeft ook een
menukaart gemaakt met daarop het logo van de Brabantse lunchtafel dat ook op de
das van deze20131023 Menukaart0001 tafel in zeer verkleinde vorm is te vinden. Zij die over een dergelijke das beschikken zijn lid van het ‘Gilde van Dassendragers van Boxtel’. Van de menukaart heb ik een foto gemaakt die hiernaast staat afgedrukt. Nadat de aanwezigen zich het eerste gerecht goed hebben laten smaken vervolgt onze
president, Dirk van Zuidam, zijn welkomstwoord. Hij heet Ina Boerstoel, Maj bd, van harte welkom0097 WO 231013 150E VOC LUNCH BOXTEL RvN RO. en beschikt daarmee eindelijk over een fatsoenlijke tafeldame. Dirk heet de voorzitter van de VOC en Wapenoudste Jhr. Harm de Jonge welkom. ‘Harm is druk bezig de woelige dagen van ons wapen te loodsen naar rustig vaarwater. We hebben een stabiele aanvoerder en richtinggever nodig en dat is Harm de Jonge’. Evert Jan Vinkhuyzen, erelid van de VOC, is aanwezig evenals Kees Blok, tafelpresident van de Eemlandlunch. Onze tafeloudste, Pieter Blussé van Oud
Alblas, is aanwezig en drie van de vier ereleden, te weten Rob Hiltmann, jhr.
Rob Goldman en ik.IMG_4313 Een heel verhaal steekt Dirk af bij het welkom heten van Remco Seijn, LGen bd. Dirk heeft eens samen met hem in een boot gezeten. ‘We hebben het wereldrecord Haringvlietbrug aan stuurboord houden gebroken’ zegt
Dirk enthousiast. ‘Had je maar het anker moeten lichten’, roept er iemand. Pico baron van Sytzama, onze pseudo-Belg, wordt toegesproken met: ‘Ik merk dat je steeds meer energie krijgt nu je een nieuwe koning hebt’. Het woord aspirant leerling erezwaardveger valt waarop Tuur van der Pas terstond naar de tafelsabel loopt.0070 WO 231013 150E VOC LUNCH BOXTEL RvN RO. Hij heeft een floret bij zich afgedekt met een kurk. Er is hem kennelijk door de tafeloudste een vraag gesteld want hij zegt: ‘Wat is van belang, vroeg Pieter? Het komt aan op de lengte van de balans.’ Tuur geeft een uiteenzetting van de biomechanische voordelen van het Europese zwaard. Die kunnen gebruikt worden als de wieken van een helikopter, zowel horizontaal – Tuur laat het wapen boven zijn hoofd ronddraaien – als verticaal – ook dat demonstreert de aspirant
leerling. Hiermee toont Tuur aan les 1 goed geleerd te hebben. Hij moet van in
totaal 10 lessen zijn kennis demonstreren aan deze tafel, pas dan vervalt het
woord aspirant in zijn titel. Dirk staat even stil bij de geschiedenis van
Boxtel en de huzaren.0083A MANOEUVRES 1904 1E REGIMENT HUZAREN BOXTEL RESIZED Prins Bernhard zakte hier voor de oorlog al door met huzaren. De kleinzoon van een vroegere burgemeester, de oud res Elnt Geert van Rijckevorsel van Kessel, was vaste stamgast op deze lunch. Er zijn vele regimentsdiners gehouden op de markt. Ooit heeft de inspecteur van de cavalerie
kroegen gevorderd voor het vertier van huzaren. Maar Boxtel is vooral bekend om de oprichting van de SROC in 1918 door de vader van onze tafeloudste, A. Blussé van Oud Alblas. Dirk staat nog even stil bij het ‘Buffet van Nix’ waar gerechten werden bereid gebaseerd0059 WO 231013 150E VOC LUNCH BOXTEL RvN RO. op het kookboek van Robert-Jan Nix, Lklol bd, met fraaie illustraties. Een van die tekeningen, een dame in adamskostuum op de rug van een forel, verscheen aan Leo Venrooy in een visioen, baantjes zwemmend op zijn rug. ‘Hoe kunnen we deze lunch typeren?’, vraagt Dirk zich af.  ‘De Haagse lunch is een strijkkwartet, de Eemlandlunch een koperensemble, de Veluwse lunch te Gorssel  is een gezelschap van kamermuzikanten en de Boxtelse lunch is een blaaskapel.’ De soep wordt opgediend. Aan mijn tafel heeft Robert-Jan Nix reeds zijn ontwerp van het logo van deze tafel toegelicht. Er is veel tijd om met elkaar te praten. De sfeer is uitstekend tijdens deze jubileumlunch. Hier viert de gemoedelijkheid en de gezelligheid van de
cavalerie de boventoon, zeer bevorderlijk voor kameraadschap en camaraderie.
Dirk gaat verder met0086 WO 231013 150E VOC LUNCH BOXTEL RvN RO. zijn typering van deze lunch. De leeftijd van de deelnemers aan deze lunch varieert van 30 tot 94 jaar, van grootvader tot jonge vader, van actief dienende tot bd-er, van Eerste luitenant tot luitenant generaal, van beroeps tot reservist. Het voordeel van Boxtel is dat er ook wapenbroeders die
in België wonen deze lunch frequenteren, soms zijn er die in Duitsland wonen en heel af en toe uit Frankrijk, uit Mexico en de vorige keer Fred Neve uit Singapore. Maandelijks komen uit diverse landsdelen clubjes aan gereden. Zoals uit Breda. ‘Ik kom en neem die en die mee’ is daar vandaan de gebruikelijke mededeling. Syndicaten noemt Dirk deze clubjes. Uit het Haagse komt regelmatig een auto vol. Uit Amersfoort komt Arie Rens met zijn syndicaat in zijn hybride auto. Als hij de grote rivieren over is, schakelt hij over op elektrische tractie, zet een
raampje open, snuift, en roept: ‘Ha, heerlijk die Brabantse lucht’. Voor het
vervolg zie deel III.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004 Ouderling visitator PKN Voorz. Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge'
Dit bericht is geplaatst in Cavalerie. Bookmark de permalink.