De Oekraïne – het CDA steunt kabinetsvoorstellen

De Oekraïne in zijn huidige grenzen is een product van de geschiedenis. Tussen de 9e en de 13e eeuw was er het Kievse rijk, gesticht door Zweedse kolonisten. De Mongolen vernietigden het, na hen ontstond er een nieuw rijk dat door de Polen in de 14e eeuw werd ingelijfd. Litouwen lijfde kleine vorstendommen in, zo ook Kiev. Het fuseerde met Polen in 1569 tot het Pools-Litouws Gemenebest. De hele huidige Oekraïne behoorde ertoe. In 1654 kwam het in oorlog met Rusland. In 1667 kwam tot het tot een vrede. Het gebied ten Oosten van de Dnjepr werd ingelijfd bij Rusland.IMG_5357 Bijgaande kaart laat de rivier de Dnjepr duidelijk zien. Het gebied ten Westen van deze rivier bleef Pools tot de Poolse delingen aan het eind van de 18e eeuw. Polen werd opgedeeld tussen Pruisen, Rusland en Oostenrijk-Hongarije. Een groot deel van het Westen van de huidige Oekraïne bleef tot 1918 onder Oostenrijks bestuur, het huidige Lviv heette tot 1918 Lemberg en was de hoofdstad van Galicië. Tsjernivtsi was de Oostenrijkse stad Czernowitz tot 1981, daarna was het tot 1944 Roemeens en daarna lag het in de Sovjet Unie. Die viel in 1991 uiteen en de staat Oekraïne ontstond. Polen en de Oekraïne hadden in 1991 ongeveer dezelfde welvaart, hetzelfde gemiddelde inkomen per hoofd der bevolking. Inmiddels is het inkomen per capita in Polen driemaal dat van de Oekraïne. De inwoners van de Oekraïne zijn dus ver in de ontwikkeling van hun welvaart achtergebleven. De vroegere communistische heersers werden zogenaamde democraten, vervalsten de verkiezingen en grepen ook de economische macht. Een kleine kliek werd rijk, het volk bleef arm. De laatste communist die dat trucje nog een keer weer wou doen, Janoekovitsj, is net weggejaagd. De nabije toekomst is ongewis. Ik hoop dat het volk van de Oekraïne in vrijheid zijn eigen bestemming kan bepalen en in vrijheid en democratie kan leven.

Het CDA heeft in de Eerste Kamer voor een wet gestemd die de overheveling van de jeugdzorg van het rijk en de provincies naar de gemeenten regelt. In de Tweede kamer heeft het CDA voor de participatiewet gestemd. In deze wet worden taken van drie wetten, Wajong, WWB en Wsw, samengevoegd die betrekking hebben op mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Met de sociale partners heeft het kabinet afspraken gemaakt. Bij bedrijven zullen er in de komende tijd 100.000 banen komen, bij de overheid 25.000. De gemeenten krijgen de taak de mensen met een beperking naar deze banen te leiden. Het CDA  had in de Tweede kamer ook al voor andere hervormingen gestemd: ontslagrecht, flexwerkers, bijstandsregels en verkorting duur van WW-uitkeringen. Het CDA voert als reden op dat bij het Herfstakkoord, waarvan deze herzieningen deel uitmaken, ook over lastenverzwaringen ging. Het CDA is geen voorstander van belastingverhogingen. Het CDA zegt dat het al eerder voor de nu aan de orde zijnde hervormingen heeft gepleit. Dat heb ik niet nagezocht. Mijn mening is dat wanneer dit kabinet met een voorstel komt, dat in overeenstemming is met het beleid dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma bepleit, het CDA zijn instemming aan een dergelijk voorstel moet geven. Geen oppositie om de oppositie. Het stemgedrag van het CDA is door politieke commentatoren als plotseling gekenschetst. Zou er toch een ander motief zijn? Dat zou kunnen. De akkoorden van de C3, de Constructieve drie, D66, CU en SGP, blijken in de praktijk voor deze drie te lonen. D66 en de PvdA maken ruzie, het huidige kabinet heeft met het CDA ook een meerderheid in de Eerste Kamer en hoeft dan niet met drie maar met slechts één partij afspraken te maken. Dan zijn er over drie weken gemeenteraadsverkiezingen. Jeugdwet en Participatiewet geven nieuwe taken en veel geld aan gemeenten. Misschien is het niet verstandig om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen tegen decentralisatie van taken te stemmen.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004 Ouderling visitator PKN Voorz. Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge'
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten, Politiek. Bookmark de permalink.

4 reacties op De Oekraïne – het CDA steunt kabinetsvoorstellen

Reacties zijn gesloten.