Goede Vrijdag – Johannes Passie van Valkestijn

De Protestantse Gemeente Aalten biedt vanavond een keuzemenu. In de Oosterkerk voert A-Company delen van de Engelstalige ‘The Passion’ uit met ondersteuning van blazers, toetsen, snaren en slagwerk.IMG_6044 De gezongen delen worden afgewisseld met gelezen Bijbelteksten. In de Oude Helenakerk wordt de Johannes Passie van Jan Valkestijn uitgevoerd. Het lijdensverhaal volgens het Evangelie van  Johannes wordt a capella gezongen. De Cantorij Aalten zingt de meerstemmige delen. Valentijn Smit zingt de Christuspartij en Henk Stoeten, een zangstudent, is de Evangelist. Ik ben in de Oude Helenakerk geweest, op deze manier stilstaan bij het lijden en sterven van Christus spreekt me meer aan dan ‘The Passion’. De samenkomst is een kerkdienst.IMG_6041 Namens de kerkenraad heet ouderling Theo Banink de aanwezigen welkom. De liturgie, bij de ingang door een ieder meegenomen, wordt zonder nadere aankondiging gevolg. Dominee Riemer Faber leest tussen het zingen van enkele verzen van Psalm 31 uit Psalm 22 naar een bewerking van Sytze de Vries. Dan wordt solo ‘Het lijden van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes’ gezongen en volgt de uitvoering van de tekst van Johannes 18 tot 20:30. De tekst is een bewerking van Jan Valkestijn. Behalve de twee reeds genoemde solisten zingt ook deIMG_6037 cantororganist Janieke Mollenhorst solo. De tekst wordt drie keer onderbroken voor het zingen van een vers door alle aanwezigen. Dan is er een paar minuten stilte, samenzang en de dominee leest de tekst van ‘De nacht valt’.  

‘De nacht valt…. en niets blijft dan onze onmacht. Geen enkel woord vindt nog gehoor – geen taal kan nog helen.

De nacht valt … En we hebben geen andere woorden dan wapens, dan taal, die dreigt,

dan angst, die regeert.

De nacht valt…. er wordt alleen nog vijandschap geademd, haat gezaaid, en wonden geslagen die nooit meer helen….

De nacht valt… En er wordt enkel verloren aan hoop en vertrouwen, er is alleen verlies, wie ook heet te winnen.

De nacht valt… En onze schaamte zullen wij niet verbergen: om onze eigen machteloosheid, om het onschuldige bloed om de waan van de dag met zijn geloof in geweld, om alle kleine mensen die de prijs betalen……

Roepen wij U aan God: zie ons aan.

De nacht valt. Maken wij de gang achter Jezus aan Lam Gods, dat de zonden der wereld, Lam Gods dat onze zonden, ons tekort aan liefde, ons verraad, onze zelfvernietiging, draagt…’

Na de gebeden wordt Lied 590 gezongen en met de woorden van Filippenzen 4:7, ‘De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus’,  worden de kerkgangers heengezonden.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.