Jaarlijks uitje oud-burgemeesters in Lochem

De dag begint, hoe kan het anders, in het nieuwe gemeentehuis van Lochem waar de nieuwe burgemeester, Sebastiaan van ’t Erve – ruim 100 dagen in het ambt – de oud-burgemeesters in de Achterhoek en hun partners ontvangt. Na de koffie geeft de jonge collega, 36 jaar, een uitlegIMG_6665 in de raadzaal. Die lijkt van buiten gebouwd in de vorm van een buis, is van binnen uiterst functioneel en ingericht naar de eisen die het moderne dualistisch gemeentebestuur stelt. De raadsleden zitten tegenover de burgers, daartussen aan de ene kant het college van B&W en aan de andere kant de voorzitter en de griffierIMG_6680 van de raad. Het nieuwe gemeentehuis vervangt drie andere gebouwen. Het staat op een industrieterrein op een steenworp van de Sint Gudulakerk. Er zou ook een nieuwe schouwburg komen, maar de tijd heeft dat plan ingehaald.  Het ontwerp is van Thomas Rau, een zogenaamde duurzame architect. De raadzaal is het hart van het gemeentehuis en van de plaatselijke democratie. De burgemeester leidt ons rond. Eerst naar de B&W kamer, naast de raadzaal. Daarnaast een vaste vergaderplek die de burgemeester graag als zijn kamer ziet. Niemand heeft hier een vaste werkplek. De ambtenaren komen op kantoor en gaan daar zitten waar plek is. Ook is thuiswerken mogelijk en dat heeft volgens Sebastiaan van ’t Erve de productiviteit verhoogd. Hij wil graag een plek waar hij met de deuren dicht met iemand kan praten. Dat kunnen de oud-collega’s zich heel wel voorstellen. OpvallendIMG_6688 is de rust die de kantoorruimtes uitstralen. Zachte kleuren, hier komt iemand met agressieve bedoelingen die zich dagenlang heeft lopen op te winden en ‘het ze bij de gemeente nu wel eens zal vertellen’ tot een rustig gesprek. Elke ambtenaar heeft twee schermen voor zijn neus. Dat vergemakkelijkt het werk zegt een ambtenaar. We zien diverse afdelingen en eindigen in de hal bij het Kindermonument, een fel gekleurde ronde bal waar kinderen in kunnen staan en in verschillende kijkdozen kunnen kijken met uitleg. Het is tijd voor de lunch. Die wordt ons door de gemeente in de pantry aangeboden. De burgemeester geeft een toelichting op het functionerenIMG_6692 van de raad met Vierkantentafelgesprekken en Rondetafelgesprekken (vroeger commissievergaderingen. Ook is er nog technisch beraad, een meningvormende raadsvergadering direct gevolgd door een besluitvormende  raadsvergadering. De jonge burgemeester vertelt, voor iemand met 100 dagen ervaring, met verve en kennis van zaken, beheerst zijn stof en is – naar ieders oordeel – iemand die het wel zal redden.

Het tweede bezoek betreft Kasteel Ampsen. De eigenares en bewoonster, Jkvr. Van Weede, is zo vriendelijk ons te ontvangen met koffie en thee. Ze gunt ons een blik in haar woonvertrek. In eenIMG_6713 ruimte aan de andere kant van de hal geeft de rentmeester van B.V. Ampsen, de heer ir. W. (Wilbert) G. Nijlant, ons een uitleg over het beheer van het huis en landgoed van ruim 700 ha. Een deel van het huis staat leeg en kan gebruikt worden als kantoor. Op het landgoed zijn 6 agrarische bedrijven. In 2002 is iemand begonnen met een biologisch rundveebedrijf, maar de ondernemer heeft het niet gehaald. Uitvoerig staat de rentmeester stil bij de ontwikkelingen in de landbouw in de afgelopen 100 jaar en de nog steeds gaande schaalvergroting. Hij zet de gangbare bedrijfsvoering tegenover de biologische bedrijfsvoering. De laatste is onmiskenbaar beter in veel opzichten. Maar als de kostprijs voor een liter melk in de gangbare bedrijfsvoering 22 cent bedraagt en voor een liter biologische melk 28 cent, is de keus van een boer snel gemaakt. De consument betaalt echt het verschil niet. Het bouwen van een stal van 12 meterIMG_6712 hoog en 150 meter lang voor 200 koeien en meer levert enige gespreksstof op. Het landschap is hier te kleinschalig voor dergelijke stallen die in Friesland wel verschijnen. De bosbouw wordt toegelicht. Die wordt wel gestuurd, door subsidies en niet door regelgeving. De waarde van een bos nu vergeleken met die van 25 jaar geleden bedraagt net zoveel in Euro’s nu als toen in guldens, maar qua exploitatie is de omzet met de helft gedaald. Het landgoed kent nog een paar heideterreinen maar om die in stand te houden moet er geld op toegelegd worden. Het Twentekanaal heeft grote invloed op het landgoed. Door de aanleg is de waterhuishouding veranderd, de rabatten staan nu droog. Er is een plan om vanaf de Noordkant weer stromend water in het landgoed te brengen. Er is een probleempje, het Zuidelijk deel ligt hoger dan het Noordelijk deel. Natuurbeheer en bosbeheer zijn onderhevig aan veel regelgeving. Een laan met 300 jaar oude bomen is gewoon ‘op’, de bomen vallen om. Na de aanvraag om een kapvergunning komt een ecoloog. Die vindt, bijv., een nest van een vleermuis. Dan komt er een voorwaarde dat er elders 40 kasten worden opgehangen om vleermuizen nestgelegenheid te geven.IMG_6703 Vroeger waren er programma’s om kerkuilen in boerenschuren terug te brengen, probeer nu maar eens een sloopvergunning  voor een vervallen schuur waar een kerkuil in nestelt te krijgen. Dan komt er een ‘positieve’ afwijzing. De aanwezige opstallen worden toegelicht en de nog bestaande bouwmogelijkheden voor 3 woningen. De moeilijkheden om een trap aan te brengen in het kantoorgedeelte van het Kasteel, zo logisch als wat, maar kom er maar eens mee bij de gemeente. Er is geen campings, geen golfterrein en geen horeca op het landgoed. Wel is het landgoedIMG_6710 vrij toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Crossmotoren en crossfietsers zien het landgoed als een buitengebied en rijden ook buiten de paden. Vallen ze over een afgevallen tak dan heeft het landgoed direct een letselschadeadvocaat op zijn dak. De regelgeving gaat wel zeer ver. Moet het Kasteel van buiten gereinigd worden dan moet er eerste een omgevingvergunning aangevraagd worden. Kost weer € 10.000. De spoorlijn zou een regelrechte bedreiging voor het landgoed kunnen worden. Met name de eventuele Noordtak van de Betuweroute. Daar zijn vijf varianten voor, waarvan een die van het huidige tracé van de spoorlijn Zutphen – Hengelo volgt, pal ten Zuiden van het landgoed en waarmee een deel van het landgoed bedreigd wordt. Het Sterrenbos wordt bezocht onder leiding van Jkvr. Van Weede.IMG_6725 Dat is een kleine excursie te voet,na een stevige regenbui is het nodig dat de deelnemers zich van zwaarder schoeisel of laarzen voorzien. We zien goed de vorm van een dergelijk bos. Op een van de punten komen vier lanen bij elkaar. Vandaar zijn we gelopen naar een punt waar lanen zijn hersteld en kleine waterpartijen zijn uitgegraven. Dan komen we in het hart van de Ster, daar waar acht lanen bij elkaar komen, of van elkaar uiteen gaan. Dat doen wij ook. Bij terugkeer bij het kasteel nemen we afscheid van Jkvr. Van Weede en van haar rentmeester, de heer Nijlant.

Rest volgt: ONG, Hermeandering van de Berkel en diner bij ‘De Hoofdige Boer’ te Almen.   

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Burgemeester. Bookmark de permalink.