Ruimte voor de Waal – Dijkverlegging bij Lent

‘Waar lopen we volgend jaar langs op de eerste dag van de 4daagse?’, is de vraag die bij me opkomt tijdens de presentatie van het project in het Bouwinformatiecentrum van de gemeente Nijmegen. Het antwoord laat zich gemakkelijk raden, niet door Veur-Lent tussen twee cafés door en20141025 Ruimte voor de Waal0001 een feestende massa. De bandijk van de Waal wordt aan de Noordkant van de Waal 350 meter teruggelegd, landinwaarts dus. Bijgaande foto (uit een folder) laat de nieuwe situatie zien. De huidige afstand tussen de Waalkade in Nijmegen en de dijk in Lent bedraagt 450 meter, er komt dus 350 meter bij. In de Ooijpolder is de afstand 1500 meter, westelijk van Nijmegen 1150 meter, een bottleneck dus.IMG_8741 Daarom wordt er met het oog op hoogwater een nevengeul gegraven die 3,5 kilometer lang is en 200 meter breed. Daardoor komt Veur-Lent op een (schier)eiland te liggen. Op de laatste zaterdag van elke maand is er een rondleiding voor niet-ingezetenen van Lent. Voor de inwoners van Lent is er elke laatste vrijdag van elke maand een rondleiding over het bouwterrein. De rondleiding begint vanmorgen met een presentatie van het project in het Infocentrum van de gemeente Nijmegen. Twee jonge vrouwen, gemeenteambtenaren van Nijmegen, laten aan de hand van prachtige luchtfoto’s en overzichtskaarten de bezoeker zien wat de gevolgen van de ingreep zijn. Vijftig woningen zijn inmiddels verdwenen. Het bouwterrein is 250 hectare groot. Fort Knodsenburg, ooit gebouwd door Maurits van Oranje, heeft er gestaan. Archeologen hebben 30 plekken onderzocht. Dat heeft veel geld extra gekost. Er is een groot aantal NGE’s, niet gesprongen explosieven, gevonden. Aan de Noordkant van deIMG_0084 nevengeul komt een 20 meter diep waterkerend scherm. Dat is om kwelwater te weren. Een ingenieuze constructie. Tegelijk wordt er een kade gemaakt bedoeld om te wandelen, te fietsen en gezellig te vertoeven. Er komen drie nieuwe bruggen en een drempel. In 2015 moet het werk gereed zijn en in 2016 moet de aannemer zijn materiaal hebben opgeruimd. Het is tijd om de werkzaamheden te bekijken. Eerst lopen we naar de Waalbrug die moet worden verlengd met een brug over de nevengeul. Er zijn vandaag 12 bezoekers. Tien ervan zijn lid van de Dierenpartij. De tweede foto in dit bericht is een foto die ik tijdens de 4daagse van het afgelopen jaar heb gemaakt van de fundering van de Verlengde Waalbrug. De derde foto toont hoever het werk vandaag gevorderd is. Naar het Oosten komt een drempel.IMG_8734 Bij laagwater stroomt 1,5% van het rivierwater van de Waal door de drempel in de nevengeul, bij hoogwater is dat 30%. Tussen de Verlengde Waalbrug en de spoorbrug komt een Promenadebrug die zorgt voor de ontsluiting van Veur-Lent. De inwoners van deze buurt kunnen niet meer rechtstreeks de Waalbrug oprijden. De oprit is reeds afgebroken. Ook van de voortgang van de bouw van de Promenadebrug heb ik twee foto’s. Een die is gemaakt tijdens de afgelopen 4daagse en een die ik vandaag heb gemaakt. Twee prachtig gerestaureerde woonboerderijen moesten verdwijnen en zijn vervangen door twee moderne villa’s. De rondleiding voert de bezoekers onderIMG_0113 de spoorbrug door om even een blik te werpen op de verderop gelegen nieuwe brug ‘De Oversteek’ die vorig jaar gereed gekomen is. Tussen de spoorbrug en De Oversteek komt nog een voetgangers- en fietsbrug, Deze brug geeft vanaf de nieuwe woonwijk ‘De Citadel’ toegang tot het eiland. Hoeveel kost dit project? € 360 miljoen is het antwoord. Daarmee wordt een verlaging van het hoogwaterpeil met 34 centimeter bereikt, een investering van ruim 10 miljoen per centimeter. Tot slot lopen we trappen op naar de ‘Snelbinder’, de fietsstrook langs de Oostkant van de spoorbrug.IMG_0127 Vandaar heeft de bezoeker een uitzicht over het bouwterrein. De hele rondleiding heeft ongeveer twee uur geduurd. De lucht is zwaar bewolkt maar het heeft niet geregend. Op internet is voldoende over dit project te vinden. Zo is er op YouTube een filmpje http://youtu.be/fC95_ZiAKsc of de officiële website www.ruimtevoordewaal.nl  en dan is er nog een Facebookpagina Ruimte voor de Waal waar bijna dagelijks nieuwe foto’s en filmpjes op gezet worden.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Recreatie, Wandelen. Bookmark de permalink.