Over de ‘Wereld in Vlammen’ en andere verhalen

‘Ben je over uit Zuid-Afrika?’, vraag ik bij binnenkomst van ‘de Waag’ te Boxtel. ‘Nee, ik ben weer terug’, is het antwoord van Leo Venrooy. Hij is een paar jaar absent geweest, maar was voordien een vaste gast van deze lunchtafel. Het inloop uur tussen kwart voor twaalf en kwart voor een levert een goed bezette tafel op. Tegen de 30 officieren en oud-officieren van de cavalerie bezoeken de maandelijkse lunch van de Brabantse ‘koffietafel’ van de Vereniging Officieren Cavalerie. De heren staan als regel aan of in de buurt van de toog om een aperitief te drinken. Iedereen groet de reeds aanwezigen. Wanneer Dirk van Zuidam en ik even aan een tafel gaan zitten om elkaar beter te kunnen verstaan wekt dat onmiddellijk achterdocht. Wat zijn die heren aan het doen? Rens Sol komt poolshoogte nemen en krijgt rechtaan rechttoe bevestiging van zijn vermoeden. Onzin natuurlijk. Pieter Blussé is er ook even bij gaan zitten. Dat wekt geen achterdocht, hij zit alleen. Pieter is onlangs gedecoreerd. In een plechtige ceremonie in de vroegere Boreelkazerne te Deventer heeft hij de erepenning van het regiment huzaren van Boreel gekregen.

De president van dienst is vandaag Rob Hiltmann, lid van het triumviraat dat deze bijeenkomsten voorzit. Hij kondigt na een uur de lunch aan met een gebruikelijke opmerking. ‘Over twee minuten gaan we aan tafel’. Dat levert hoorbaar commentaar op. ‘Dat wordt steeds korter’. En dat klopt, jarenlang zijn de woorden ‘Over vijf minuten’ gebruikt. Even lijkt het erop dat er aan tafel te weinig stoelen staan, maar iedereen vindt een plek. De muziek van het Huzarenlied klinkt en terstond zingen de wapenbroeders het eerste couplet. Pas dan gaan de aanwezigen zitten om direct weer aan het verzoek van de president te voldoen en te gaan staan. Op 79jarige leeftijd is Hans Maas overleden en ook Anneke Vredevoogd is in de afgelopen maand overleden. We gedenken hen in een minuut van stilte. Rob heet de aanwezigen welkom op deze 187e lunch. Hij noemt in het bijzonder Pico baron van Sytzama, jhr. George Reuchlin, Piet Hoevenaars, Arie Rens, onze tafel oudste Pieter Blussé van Oud Alblas, drie ereleden – jhr. Rob Goldman, Hans Snip en ik,  en ook Bert Schiphorst en Kees de Ruiter. Waarom die laatste twee? Samen met hen vormde de president binnen de lichting 70-6 op de SROC de ‘drie musketiers’.

Het eerste glas wijn wordt ons aangeboden door George Reuchlin. Hij krijgt het woord om dat toe te lichten. Hij heeft er drie redenen voor. In de eerste plaats de presentatie van zijn boek ‘Muziek te paard’. Hij kreeg complimenten en kritiek. De kritiek betrof dat hij er te weinig reclame voor heeft gemaakt. De kritiek heeft hij zich aangetrokken en hij hoopt dat hij dat met deze woorden heeft rechtgezet. Dan wijst hij op de cavalerie muziek dag van afgelopen zaterdag in Amersfoort. Tijdens die gelegenheid is hij benoemd tot erelid van de Internationale Muziek Sociëteit. En in de derde plaats was het gisteren de naamdag van Sint Cecilia. Zij werd uitgehuwelijkt aan een Romein van wie ze niet hield. Ze ging muziek schrijven en is later heiligverklaard. ‘Zo zie je maar dat je met muziek niet alleen erelid kunt worden maar ook heiligverklaard’. Applaus klinkt door de zaal.

Het voorgerecht is een soep van gekonfijte eend met knolselderij en truffels. De president deelt mee dat Gert-Jan Crispijn is bevorderd tot majoor onder gelijktijdige benoeming tot commandant van het 42e Brigade Verkennings Eskadron. Stef Laarman is commandant geworden van de stafcompagnie van de 13e lichte brigade. De commando-overdracht zal op 22 dec. a.s. plaatsvinden. Rob deelt mee dat het tweede glas wijn wordt aangeboden door Rens Sol. Die spreekt ons aan met: ‘Mijn Heren, Jan’. Hij bedoelt Jan Baudoin, Jan en Rens zaten elkaar daarvoor wat te stangen. Volgende maand is Rens jarig en heeft dat zien aankomen. Vandaar het drankje. Maar daarover wil hij het niet hebben. Bij binnenkomst zag hij het boek van George over muziek. ‘Wat kan dat nou zijn?!’ In de verantwoording staat dat twee generaals hem adviseerden er niet aan te beginnen. Rens bewondert de ausdauer van George. Het is een prachtig boek geworden. (De twee generaals zijn wijlen Ruurd Reitsma en Dré Blomjous).

Het hoofdgerecht wordt gevormd door zwarte koolvis op rijst met een garnituur van diverse groentes. Daar hebben de heren even voor nodig. Het betekent ook tijd voor onderlinge gesprekken. Ik vertel dat ik een boek heb gelezen. Omdat ik het wat rustiger aandoe heb ik tijd om te gaan lezen en ik ben begonnen met de dikste boeken. Ik laat ‘Wereld in Vlammen’ zien, het boek van Andrew Roberts over het verloop van de krijgshandelingen van de Tweede Wereldoorlog. Het boek laat de blunders van de Duitsers zien, beter gezegd de misgrepen van Hitler, maar noemt ook de blunders van de geallieerden, bijv. in Italië. Er staan ook hilarische details in zoals bijv. over Churchill. Die was op een bepaald moment ontevreden over generaal Wavell hoewel die Iran, Irak, Syrië veilig in geallieerde handen had gebracht maar in Egypte slaag kreeg van Rommel. Churchill zei: ‘Als ze Egypte verliezen dan gaat er bloed vloeien. Dan ga ik schietfeestjes organiseren om de generaals af te knallen.’ Dan vertel ik over generaal Orde Wingate. Hij voerde het commando over de Chindits, bestaande uit Britse, Indiase en Gurkha troepen. Hij marcheerde in twee weken tot 800 kilometer achter de Japanse linie in Birma.  Orde Wingate was een bijzonder man. ‘Hij zei dat hij graag gekookte python at en dat het smaakte als kip’. ‘Hij was nudist en bewoog zich geregeld door zij kampement met slechts een rieten helm op het hoofd en een vliegenmepper in de hand. Een bad nam hij nooit: hij reinigde zijn lichaam door het krachtig schoon te schrapen met een harde borstel’. Het lezen van het boek beveel ik van harte aan en het boek gaat rond om ingezien te worden.

Het nagerecht is een bol warme chocoladepudding met vanille-ijs. De president neemt met ons de agenda door. Hij wijst op de Heineken borrel op 13 december, op een excursie naar de voormalige IJssellinie. Die gaat naar de commandobunkers even ten Noorden van Deventer waarvandaan het slechts enkele honderden meters lopen is naar de grote betonnen constructies in de IJsseldijk om het land ten Oosten van de IJssel onder water te kunnen zetten (ten einde de opmars van de Russen te stuiten). Onze volgende tafel wordt gehouden op 28 dec. 2016. George heeft zich afgemeld tot mei 2017, hij gaat overwinteren in Spanje. De president geeft ons vrij in de beweging.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Cavalerie. Bookmark de permalink.