Laatste inlijving bij het Gilde van Dassendragers van Boxtel

In de gelagkamer van auberge ‘de Waag’ loopt onze president, Dirk van Zuidam, wat te mopperen. 35 deelnemers hebben zich voor deze lunch aangemeld, maar een paar uur voor het begin van de lunch zijn er lieden die plots verhinderd zijn. Misschien verkiezen zij met dit groeizaam weer de studie van de grasgroei op een golfterrein boven de sfeer van camaraderie van wapenbroeders onder elkaar . Eigenlijk zouden zij een vaste bijdrage, bijv. vijf Euro, in de lief en leed pot dienen te storten omdat zij zich veel te laat afmelden. Vier officieren van het 42 BVE melden zich. Kap. Maurice Boelhouwers van het korps commandotroepen, Kap. Ernst Emmen, artillerist, Elnt Niels van den Boomen die vaker is geweest en Tlnt Stijn de Jong die op 23 april jl. op ‘De Hof’ in Amersfoort is beëdigd. De cdt. Van 42 BVE, Ruud Theunissen zal op 27 aug. afscheidIMG_7144 komen nemen. Deze troepenman is door Defensie overgeplaatst naar een functie in Brunssum. Het aperitief wordt staande aan de toog gedronken. Wapenbroeders die deze maandelijkse lunch frequenteren hebben altijd voldoende gespreksstof. Ruud van Nooijen is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van de cavalerie in Boxtel. Hij ziet de zoon, Pieter, van de oprichter van de SROC, Blussé van Oud-Alblas, binnenkomen en gaat met hem aan een tafel zitten om enkele zaken door te nemen. Dirk doet rond kwart voor een de gebruikelijke aankondiging: ‘Heren, over drie minuten gaan we aan tafel’. Vandaag lukt het hem dat hij als eerste de Winterzaal binnenloopt, een opmerking over de orde hoeft niet worden gemaakt. Aan tafel wordt staande uit volle borst het huzarenlied gezongen. Dirk vraagt ons te blijven staan en leest de woorden bovenin de rouwkaart van Leo Otten voor: ‘Nu ik dood ben zeg maar niets meer. Iedereen weet hoe ik was. Neem geen cake en ook geen koffie. Drink liever samen nog een glas’ waarna Dirk om een minuut stilte vraagt. Dirk spreekt een korte tekst uit. Twintig jaar lang reed Leo mee naar lunches. Ook naar andere bijeenkomsten. Eens stonden we bij hem aan de deur om naar een regimentsdiner te gaan. Leo was nog niet gekleed in smoking en vroeg zich af waar die was. Angelique, zijn vrouw, haalde hem van de stomerij. Een ander voorval typeerde hem ook. Hij diende bij een onderdeel gelegerd in Vught. Bij een afscheid was het daar gebruik een pentekening aan te bieden. Leo weigerde de tekening met de mededeling: ‘Ik heb me hier nooit thuis gevoeld, laat staan dat ik een pentekening aanvaard’.IMG_5693 De laatste jaren ging hij achteruit, het eten ging moeilijker. Bij zijn crematie heeft Eric Puik een mooie afscheidsrede gehouden. Overleden zijn ook Wietse Bijlsma en Arent Modderman. De laatste leefde nog in de vorige eeuw. Hij woonde in een boswoning ‘De Haverkist’ zonder stroom (tot 2001) en stromend water. Droeg een bolhoed en sprak van een regenattila . Geheel in zijn stijl is hij ter aarde besteld, zie: http://youtu.be/mxE8SycLTHc  Voor de eerste keer is Hans Mulder, Bgen bd, aanwezig. Na de voltooiing van zijn militaire carrière heeft hij een studie internationaal recht afgerond. Hans woont in Breda, voor onze lunch ‘laaghangend fruit’ aldus Dirk. De vier officieren van 42 BVE worden welkom geheten. Rob Hiltmann groet ons vanuit Georgië die meldt dat men zich beter niet in Abchazië en Zuid-Ossetië kan ophouden omdat de Russen dat niet plezierig vinden. Overigens verzekeren de Georgiërs hem dat in hun land ‘een gast altijd als laatste sneuvelt’. De lunch van oktober zal een week eerder worden gehouden en wel op 15 okt. a.s. Op die dag wordt Wlad Kohutnicki, thans met de sleurhut in Normandië, 95 jaar en dat zal met een Poolse lunch worden gevierd. Veertien vaste gasten hebben bericht van verhindering gestuurd. De soep wordt opgediend. Eerst komt een bord met kruimeltjes op tafel, dan wordt uit een kan bijgeschonken en zo ontstaat, in deze maand niet ongebruikelijk, een aspergesoep. Dirk valt even stil, er is nu even gelegenheid om met de tafelgenoot te praten. Nadat de soep genuttigd is vervolgt Dirk zijn betoog, Pieter Blussé heeft verlof om nog even wat tegen zijn buurman te zeggen. Dirk heeft twee mededelingen. Hij wijst op de geweldige prestatie die Eric Puik heeft geleverd met zijn boek over de geschiedenis van het Regiment Huzaren van Sytzama. Een boek dat de 200-jarige historie tussen 1814 en 2014 beschrijft ‘en daarvoor’. Op 9 mei jl. is aan de deelnemers van de reünie van het regimentIMG_7150 een exemplaar uitgereikt. Voor Ruud van Nooijen heeft Dirk er ook een bij zich. Het boek kan zeer nuttig zijn voor Ruud die bezig is de geschiedenis van de cavalerie en Boxtel onder de loep te nemen. Dan heeft Dirk een brief aan Michael Quarles bij zich. Michael heeft gemeld dat een ernstige ziekte bij hem is geconstateerd. ‘In voor- en tegenspoed zijn wij er’, is de kern van het blijk van medeleven. De brief gaat rond ter ondertekening. Een aspergeschotel wordt opgediend. Asperges uit de buurt van de Maas, ham uit de buurt van Boxtel, aardappelpuree, het geheel in een botersaus. Tot nu toe is er nog niet door iemand een glas wijn aangeboden. Kennelijk is er niemand jarig geweest. Misschien is het een nuttige suggestie dat de president beschiktIMG_5715 over een lijst met de jaardagen van de deelnemers, zodat wanneer iemand vergeet de overigen van wijn bij de maaltijd te voorzien de voorzitter betrokkene prudent een hint kan geven. Het toetje is huisgemaakte parfait. Dirk zegt nog 1 officiële handeling te moeten verrichten. Hij heeft een moeilijke beslissing moeten nemen. De dassen raken op. Vandaag worden er nog een paar uitgereikt en daar zal het bij blijven. Hans Mulder krijgt een das uitgereikt en treedt daarmee toe tot het ‘Gilde van Dassendragers van Boxtel’. Bert Kraaikamp krijgt er ook een. Hij staat reeds op de presentielijst maar is sinds de introductie van de ‘Boxtel das’ nog niet geweest. Dirk denkt dat in 2012 de eerste dassen zijn uitgereikt maar ik ben van mening dat het in het in 2011 was. En dat laatste is juist, 23 nov. 2011 om precies te zijn. Leo Burgers krijgt een das en als laatste krijgt Stijn de Jong een das. De allerlaatste is voor een actief dienende officier met nog een lange militaire carrière voor de boeg. Dirk geeft het woord aan Hans Steenmetz. Die neemt een bundel paperassen in de hand, gaat ernstig kijken en leest plechtig voor dat ‘Het presidium van het ‘Gilde van Ochsel Dragon Dragers’ heeft bij aanvang van het Jubileumjaar 200 jaar Koninklijke Landmacht, maar vooral gericht op de daaraan gerelateerde data van oprichting der cavalerie Regimenten, unaniem besloten Gildeleden te benoemen in het kader van revitalisering van de ‘Boxtelse lunch in het algemeen en noodzakelijke uitbreidingIMG_5733 van het voornoemd gilde in het bijzonder. Benoeming vindt bij voorkeur plaats bij afwezigheid van de aspirant (leerling Erezwaardveger titulair) maar kan ook in zijn bijzijn en beperkt zich tot vermeende geschiktheid zulks met absolute willekeur van het Gilde’. Benoemd tot ‘Bijzonder Gewaardeerd Tafeloudste’ wordt Pieter Blussé, Dirk wordt Tafelpresident par Excellence’ en ik word benoemd tot ‘Excellente scribent’.IMG_5743 De officiële oorkonde is ondertekend door Hans Steenmetz als Gilde hoofdman en De Gilde Deken Jan Lakeman. De drie genoemde heren krijgen de uiterlijke tekenen van hun nieuwe waardigheid omgehangen zodat zij voortaan herkenbaar zijn ‘voor ieder ander waardoor een zweem van(beperkte)  afgunst merkbaar zal en kan worden’. Tijdens de nazit genieten velen van een kop koffie of een ander drankje. Het loopt tegen drie uur wanneer de lunchgenoten huiswaarts keren.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Cavalerie. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Laatste inlijving bij het Gilde van Dassendragers van Boxtel

  1. Tuur schreef:

    Inderdaad, excellente scribent!

Reacties zijn gesloten.