Hemelvaartdienst in ‘t Dorpshuus te IJzerlo

Halverwege de fietstocht van Elim naar het Dorpshuus in IJzerlo denk ik: ‘Had ik maar handschoenen aangetrokken’. Het is donker en nattig weer. En koud, te koud voor een feestdag. Brildragers merken dat de nattigheid hele fijne regen is, de druppeltjes zijn wel erg klein. Vijftien procentIMG_7189 van de aanwezigen heeft de tocht naar IJzerlo per fiets afgelegd. Op een paar plaatsen maak ik foto’s van de fietsende kerkgangers waaronder bij het bruggetje in de Roelendijk. Na aankomst bij ’t Dorpshuus slaan sommigen de armen om het lijf om warme handen te krijgen. Binnen is voorafgaande aan de dienst eerst gelegenheid koffie of thee te drinken en te genieten van een heerlijk stuk krentenwegge. Het beheerderechtpaar Hennie en Tonnie Icking heeft tweeIMG_7198 zalen ingericht om de ‘kerkgangers’ te ontvangen. De grote zaal is keurig ingericht als kerkzaal, een andere zaal als ontmoetingsruimte. In een hoek bij het raam van de grote zaal zit een koperensemble van Crescendo IJzerlo onder leiding van Wim Westerveld. Links achterin bedient Christiaan Eppink de apparatuur die ervoor zorgt dat ook de luisteraars via de kerktelefoon niets zal ontgaan. Dominee Riemer Faber controleert nog even de microfoon. De dienst wordt net als andere jaren voorbereid door de leden van de commissie Hemelvaartsdagdienst. Zij die het liedboek hebben meegenomen hoeven dat niet te gebruiken, er is een liturgie met de tekst van alle te zingen liederen. De grote zaal loopt vol, slechts een paarIMG_7211 stoelen zijn niet bezet. Bert Helmin van de commissie heet de aanwezigen welkom, waarna ds. Faber de leiding overneemt. Na bemoediging en groet leest Marian te Paske, ook lid van de commissie, het gedicht ‘Hij komt bij ons terug’ van Jan Mul. De dominee hoopt de fietstocht nog te maken, zijn stem laat hem in de steek. Hij zou nu een gesprek met de kinderen hebben. Zijn er kinderen? Velen kunnen zich nog wel herinneren dat er kinderen tijdens een Hemelvaartdient waren. Het verhaal dat hij voor de kinderen heeft voorbereid is misschien ook voor volwassenen interessant. De dominee vertelt over hoe ver men kan zien in Noord Friesland of Noord Groningen. Daar kun je vandaag zien wie er morgen komen. Ofwel van veraf kun je zien wie er aankomt. De horizon raakt de aarde, we zeggen ook wel de hemel raakt de aarde en is overal om ons heen. Als je voor hemel God invult dan is God om ons heen.IMG_7215 Afgelopen zondag kreeg hij in de Oosterkerk van de kinderen die naar de nevendienst waren geweest een zakdoek. Die laat de dominee zien. ‘Jezus laat je nooit alleen’ staat er op. Dominee Faber leest Efeziërs 4:1-10 met als laatste woorden ‘Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met Zijn aanwezigheid te vullen’ en Joost Obbink, commissielid, leest Handelingen 1:1-11, het verhaal van Jezus Hemelvaart. In zijn overdenking staat dominee Faber eerst even stil in het verschil in naam. Kerstfeest, Paasfeest, Pinksterfeest en Hemelvaartdag. Blijkbaar is de betekenis van Hemelvaart nooit duidelijk geweest. Wat is de nalatenschap van Hemelvaart? Hij leest de laatste woorden van het gelezen gedeelte uit Efeziërs, in de vorige vertaling staat: ‘om alles tot volheid te brengen’. De dominee vertelt het verhaal van Iljona die door de Sovjets is veroordeeld. Haar man is bij een overval de bossen in gevlucht. Het raam in de gevangenis laat Iljona open. Ze geloofde in een belofte. Wanneer haar man zou sterven zou hij in de gedaante van een duif in haar venster verschijnen. Zo leeft ze in de gevangenis met dag en nacht het raam open. Dan komt er een nieuwe gevangene bij haar op de kamer. Die vrouw doet het raam dicht. Iljona zegtIMG_7214 dat het raam altijd open heeft gestaan. ‘Laat me niet van mijn man scheiden’. Het raam blijft dicht. Een paar dagen later wordt Iljona ziek en sterft. De belofte was er niet meer. Een mooi verhaal. Net als er voor de discipelen na Pasen weer hoop gloorde. Wanneer komt het Koninkrijk van God? Sinds Pasen staat het venster naar de hemel open. Met Hemelvaart krijgen we de belofte dat Jezus alles tot volheid zal brengen. Dat betekent niet dat we moeten afwachten, of gespannen uitzien naar wat komen zal. Geen hemelstaarders. Hemelvaart wil ons tot mensen maken die op een andere wijze in het leven staan. Die zich niet gevangen laten nemen tot doemdenken maar door alles heen zicht houden op het Koninkrijk van God in het vertrouwen dat God alles in Zijn hand houdt. Dat vertrouwen maakt ons actief om in woord en daad te getuigen van de Heer die eens terug zal komen tot heil van alle volken. De collecte wordt toegelicht door Marian te Paske. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank.IMG_7203 Die voorkomt verspilling van goed voedsel en bestrijdt verborgen armoede. Begin 2013 kregen 202 huishoudens wekelijks een voedselpakket, eind 2013 waren dat 258 huishoudens. De dominee leest nog een gedicht van Sytze de Vries dat als lied 667 in het Liedboek staat: ‘Hij leeft, naar de hemel gevaren, vertaald in het volle licht. God zal Hem voorIMG_7221 altijd bewaren. Wij leven op Hem gericht’. Na de zegen spreekt Bert Helmin een dankwoord. Hij bedankt allen die aan deze dienst hebben meegewerkt en hoopt dat iedereen die via de fietsroute van de heer Geesink zelf de weg naar huis terug zal vinden. Na afloop van de dienst is er verse koffie in de andere zaal en ook is er nog voldoende krentenwegge. Velen praten nog even met elkaar na en wisselen nieuwtjes uit.  

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.