Regenboogdienst, een goed voornemen?

De tekst op het scherm bij binnenkomst in de kerkzaal van de Zuiderkerk luidt als volgt: ‘Regenboogdienst, een goed voornemen? Aan deze dienst werken mee: Voorganger: ds. Marten Jan Kooistra. Gospelband Amio. Commissie Kerk in Uitvoering. Koster: Ger-Jan Voerman. Beamteam: Martijn Ligterink. Vooraf is er koffie en thee’. In de hal staan veel kerkgangers met elkaar te praten en drinken koffie of thee. De oudere trouwe kerkgangers zitten aan een tafeltje of hebben reeds een plekje in de banken gezocht. Mensen wensen elkaar gelukkig Nieuwjaar. Aan een lange tafel op het vergrote podium zitten twintig kinderen te spelen. Voor iedere zitplaats hangt een geel briefje en hier en daar een wit briefje met daarop de tekst: ‘Heb je ideeën voor onderwerpen of thema’s: … Zou je willen meewerken aan een dienst van Kerk in Uitvoering. Naam, Telefoon, E-mail’. Voor elke bank is er 1 balpen. Naast de preekstoel en onder het orgel heeft Amio zich opgesteld. Voorafgaande aan de dienst zingen ze een lied. Dat wordt gevolgd door een filmpje van You Tube met het lied ‘Say a little prayer’. Ondertussen heeft de ouderling van dienst de dominee de hand geschud die bij zeven leden, waaronder twee kinderen, van de commissie op de voorste bank gaat zitten. Mark wenst de kerkgangers een goedemorgen. Driekwart van de Nederlanders heeft aan het begin van een nieuw jaar goede voornemens. Afvallen, meer aan sport doen, etc. Dertig procent houdt vol. Tijdens de voorbereiding van de dienst is gesproken over de vergelijking tussen goede voornemens en de regenboogdiensten. Is een regenboogdienst een goed voornemen? Graag uw mening. Janine spreekt een gebed uit, het lied ‘Heer ik prijs uw grote naam’ wordt gezongen en de dominee gaat met de kinderen praten. Hij laat een wegenkaart van Nederland zien. ‘Als je van Aalten naar Amsterdam wilt, hoe moet je dan rijden?’ De dominee zoekt zelf ook even. Hij kan Aalten niet vinden, dat staat op de achterkant, en ‘Amsterdam ligt daar’. De weg vinden kan ook met een Tom Tom, een navigator. Het leuke daarvan is dat je verschillende wegen kunt instellen. De snelste weg, de kortste weg en de weg via binnenweggetjes. Als je altijd dezelfde weg rijdt zie je altijd hetzelfde, rij je eens een andere weg dan zie je wat anders. Jullie gaan straks naar een andere zaal en horen een verhaal over mensen die op reis gaan. Ze zagen iets waardoor ze getriggerd (geraakt) werden. Silvia houdt een persoonlijk verhaal. Ze vertelt dat de Kerk in Uitvoering diensten in 2011 begonnen zijn. Wat waren mijn drijfveren? Ze leest uit 1 Cor. 9: ‘Ik ben de slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden’. Mensen bij Christus brengen, daar gaat het om. Een christelijke gemeente moet buigzaam zijn. Wij hebben de ruimte gekregen, mijn geloof en mijn betrokkenheid zijn weer toegenomen. Silvia nodigt ons uit om niet bang te zijn om nieuwe wegen durven te gaan. Vandaag is de eerste regenboogdienst van 2015, ik vind dat een heel goed voornemen. Amio gaat een lied zingen, een van de leden geeft eerst een toelichting. Hij vertelt dat in het afgelopen jaar Klaas Aalderink is overleden. Op zijn rouwkaart stond: ‘I raise my hands and praise the God who gives and takes away’. Dat komt uit het lied ‘Praise you in the storm’ en dat zal nu worden gezongen. De tekst van het lied staat in het Engels op het scherm (en de volume van het geluid zou wat lager kunnen). De dominee vindt het een prachtig lied, er zitten veel woorden van Psalm 121 in. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Vandaag gaat het in de dienst over nieuwe dingen en verandering. We gaan een lied zingen en gaan daarbij staan. Dan gaan we allemaal op een andere plek in de kerk zitten. Probeer het maar. Amio begint te spelen en zingt een lied in het Engels, iedereen gaat staan en de mensen zoeken een andere plek. De dominee zegt na de carrousel dat hij van Thea hoorde dat niemand het aandurfde op de preekstoel te gaan zitten. Iedereen heeft meegedaan, mensen gingen elkaar Nieuwjaar wensen. We zitten nu op een andere plek en hebben een andere kijk (op de gang van zaken?). Amio gaat zingen ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’, naar Psalm 139. De dominee begint zijn overdenking met ‘Gemeente van onze Heer Jezus Christus’. Zo beginnen we de preek, omdat we elkaar mogen aanspreken in de naam van Jezus Christus. De dominee vertelt dat hij op zaterdagmorgen wat langer in bed ligt dan gebruikelijk. Bij het ontbijt luisterde hij naar de Nieuwsshow. Daar was een gast: Manon Ossevoort, een Twentse meid. Toen ze 24 was had ze een droom: Op een tractor naar de Zuidpool. Dat is een grote uitdaging. Ze zei tegen zichzelf: ‘Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway’. De dominee zegt deze tekst en vertaalt hem in het Nederlands: ‘Geef je droom niet op vanwege de tijd die het kost. De tijd tikt in elk geval door’. Manon is gegaan, vier jaar heeft de tocht geduurd. ‘Je ging ook door oorlogsgebied, was je niet bang?’, vraagt de interviewer. Manon is geen moment bang geweest. In Zuid-Afrika zou ze met een boot naar de Zuidpool. Toen ze daar kwam was de boot 14 dagen eerder vertrokken. Uiteindelijk is ze toch gegaan. Het is een bijzonder verhaal, met een tractor naar de Zuidpool. Wie bedenkt zoiets? Ze heeft onderweg veel ervaringen op gedaan, ook bijzonder waardevolle voor de rest van haar leven. Wij hoeven Manon niet na te doen, maar ook voor ons zijn er genoeg uitdagingen. Als kerk van Aalten zijn we in de afgelopen jaren bezig geweest met de vraag hoe we kerk van de toekomst moeten zijn. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat we vandaag begonnen zijn met deze regenboogdienst. Hebben we het in het verleden verkeerd gedaan? Nee, dat niet. We zijn hiermee begonnen omdat we het gevoel hebben dat mensen op een andere manier getriggerd worden. Silvia heeft ervan verteld, haar geloof is er door gegroeid. Het belangrijkste is dat je met je geloof bezig bent. Silvia haalde Paulus aan. Die werd op een andere weg gezet. Hij probeerde zo dicht mogelijk bij de mensen te zijn en het verhaal van Jezus in te passen in hun leven. In de nevendienst wordt het verhaal verteld van de wijzen uit het Oosten. Ze verwachten een koning in Jeruzalem maar worden doorgestuurd naar Bethlehem en komen in een stal waar een kind in een krib ligt. Ze kwamen uit op een andere plek dan verwacht. Op een landkaart staan vele wegen die naar de plek van bestemming leiden. Het is onze taak om te kiezen. In de kerk is dat de weg van God. Dat roept weerstand op. Maar we mogen ons op die weg gesteund weten. Een weg die de moeite waard is. Jezus is als een steen. Als die steen in het water van de rivier valt loopt de stroom anders. Eigenlijk zijn we allemaal een steen om dat prachtige verhaal van Jezus aan elkaar door te geven. En daardoor elkaar op te bouwen. Amio zingt: ‘Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen …’ Er volgt samenzang en onder begeleiding van Amio wordt ‘Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht …’ gezongen. Henk heeft een persoonlijk verhaal. Op 18 nov. 2012 woonde hij voor het eerst een dienst van kerk in Uitvoering mee en schreef na afloop een e-mail. Die mail leest hij voor. Hij is geraakt door die dienst en zijn betrokkenheid is vergroot. Wil je ook meedoen? Schrijf dan je naam op het briefje. Meedoen betekent niet dat je vooraan in de kerk hoeft te staan. Je kunt ook een thema bedenken en gewoon meedoen. Silvia gaat voor in gebed, de collecte tijdens de dienst wordt gehouden en Amio zingt een lied. De zegen volgt en de gemeente zingt een gebed om zegen. Onder het verlaten van de kerk praat de een over een ‘mooie dienst’ en een ander over ‘eens en nooit weer’.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.