Nieuwjaardienst

Al bij het binnenlopen wensen Greet en ik koster Ger-Jan Voerman een gelukkig Nieuwjaar. Ook anderen die dan langslopen krijgen de beste wensen voor het nieuwe jaar. De dominee, Hendrik Jan Zeldenrijk, komt uit de kerkzaal en ook hem wensen we veel heil en zegen toe. In de kerkzaal doe ik het ook en een ogenblik overweeg ik om alle kerkgangers de hand te schudden. Zo’n grote moeite is dat niet. Maar het blijft bij de paar die in onze omgeving zitten. De dienst begint om tien uur, een half uur later dan gebruikelijk. De dominee leest Psalm 121 en Romeinen 13:11-14. ‘Dat is waarschijnlijk uw gevoel geweest, dat u als gelovige het nieuwe jaar niet wilt beginnen zonder God’, zo begint de dominee zijn overdenking. Het lijkt er op dat niet alle leden van de gemeente daar zo over denken. Maar de dominee heeft er vertrouwen in, de gemeente kennende, dat zij ook dit jaar met God willen beginnen. Wat zal het worden in het nieuwe jaar? In de wereld en in ons persoonlijk leven? In het afgelopen jaar hebben veel mensen ervaren dat het leven van het ene op het andere moment heel anders kan zijn. Ook in onze gemeente hebben mensen dat meegemaakt. We vertrouwen erop dat God dag in dag uit met ons meegaat. Het leven kan ons prachtige dingen brengen en ook zeer verdrietige. In Psalm 121 wordt daar ook over gesproken. Gevoelens en emoties lopen door elkaar heen. Velen kennen die psalm. Een pelgrim is op weg naar Jeruzalem. Hoge bergen doemen op. De pelgrim is bang voor de gevaren daar achter. Er kunnen rovers zijn en wilde dieren. ‘Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer’. Die is er altijd en gaat altijd met je mee. De Psalm eindigt met: ‘De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid’. In de Bijbel in Gewone Taal is dat wat anders vertaald. Daar staat eigenlijk alles wat je op je levensreis nodig hebt. ‘De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang’. Elke dag in het nieuwe jaar zouden we die tekst even door ons heen moeten laten gaan. God waakt over je, ook als je levensreis wordt afgebroken. We weten niet wat we nog mee gaan maken. Wat we wel weten is dat we een toekomt hebben in Gods toekomst met deze wereld. Daar spreekt Paulus in Romeinen 13 ook over. We moeten klaar staan om te gaan leven in Gods licht. Gedraag je daarnaar. Jezus zal terugkomen. Wanneer? Geen idee, maar Hij komt. Elke reis moet een doel hebben. Zeker je levensreis, anders ga je zwalken. Als gelovige mag je vertrouwen dat je reis niet eindigt maar dat je in Gods handen zult vallen. Paulus raadt ons aan ons te omkleden met de Heer Jezus Christus. Wat een bijzonder beeld. Dat kun je niet anders zien dan dat je een warme jas aandoet. Een jas die jou omkleedt wat er ook gebeurt. Ook in 2015. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of frisdrank te drinken in de hal en elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Koster Ger-Jan Voerman schat het aantal kerkgangers op 60, organist Joop Ormel op 70. Een jaar geleden waren dat er in de Oosterkerk 50 (volgens eigen schatting). Met een aantal kerkgangers heb ik na afloop van de dienst staan napraten. De vraag wordt opgeworpen of de kerk de diensten rond oud en nieuw moet opgeven. De meningen die ik hoor zijn de volgende. Een oudjaardienst is waardevoller dan een Nieuwjaardienst. Geef je de Nieuwjaardienst op dan krijg je die niet gauw terug. Er zijn veel diensten rond Kerst bijgekomen. De kerk zou een nieuwjaarsbijeenkomst voor de ambtsdragers (rond de 100), voor de bezoekmedewerkers, de vrijwilligers van Kerkvenster, de nevendiensten, etc. (enkele honderden) kunnen organiseren waar een korte dienst aan voorafgaat en waar tijdens de bijeenkomst een van de vele clubs vertelt over eigen werk en plannen.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.