Overdracht voorzitterschap Brabantse lunchtafel – deel 1

Het is druk aan de toog van ‘de Waag’ aan de Markt in Boxtel. De gelagkamer loopt snel vol. De laatsten die binnenkomen moeten zich door een dichte massa wurmen om bij de garderobe te komen. Ruud van Nooijen maakt foto’s, de stemming is die van een bijzondere gelegenheid. Enkelen, waaronder Dirk van Zuidam, gedragen zich wat ongemakkelijk. Dat is niet verwonderlijk, Dirk draagt vandaag het presidentschap van deze lunchtafel van de Vereniging Officieren Cavalerie over. Plots komt Arna, zijn vrouw, binnen. Voor haar moet ruimte worden gemaakt anders komt ze niet verder dan de ingang van dit restaurant. Het is duidelijk dat er meer aanwezigen zijn dan zich hebben aangemeld. Rob Hiltmann en Hans Snip lopen het verhoog, tegenover de toog, op. Rob neemt het woord en nodigt Arna uit naast hem te komen staan. Hans Snip spreekt haar toe als lid van het kapittel van ereleden. Hij heeft een mooie opdracht gekregen: Hij mag iets zeggen, aanbieden en hij mag kussen. Hij vermoedt dat hij dat laatste mag doen vanwege zijn baard die zo lekker kriebelt. Hans bedankt Dirk voor 14 jaar presidentschap van meer dan 160 lunches ‘als was dat natuurlijk alleen mogelijk door de steun van jouw thuisfront in de vorm van Arna’. Hans bedankt Arna daarvoor en heeft een mooie ruiker voor haar meegenomen, overhandigt die en sluit Arna in zijn armen voor drie kussen. Kort daarna gaan we aan tafel. De bijzondere gang van zaken moet ik dan al uitleggen aan deze en gene. Met Dirk heb ik alles ruim een week geleden doorgenomen. Arna zal tot en met zijn overdracht van het presidentschap aanwezig zijn en dan in de bloemetjes worden gezet. Maar pas gisteren pas hoor ik van Hans Snip dat Dirk met hem een andere afspraak heeft gemaakt omdat Arna tijdig op een andere plek wordt verwacht. Ik heb toen Dirk maar gevraagd of hij nog meer heeft gerommeld in het programma waaraan ik zoveel tijd heb besteed. Op 9 jan. jl. hoor ik van Dirk dat hij niks regelt m.b.t. de overdracht van zijn voorzitterschap. Twee weken ben ik bezig geweest met het voorbereiden van een goede gang van zaken. In de week na 9 jan. verstuur ik een ontwerp programma aan de overige ereleden en per gewone post aan de tafeloudste. Met Pieter Blussé heb ik uitvoerig telefonisch overlegd, hij waagt zich nog steeds niet op de elektronische snelweg. Naar aanleiding van de ingekomen opmerkingen maak ik een nieuw voorstel. Met iedereen heb ik telefonisch overleg. Wie verricht de decharge van Dirk en installeert de drie nieuwe voorzitters? Met mij vinden de ereleden dat de tafeloudste daartoe de aangewezen persoon is, Pieter is van mening dat het oudste erelid dat behoort te doen. Intensief telefonisch overleg is het gevolg. Rob Goldman berust in de opvatting van Pieter. Er zijn meer zaken besproken. Dat Pieter een gedicht zal voordragen spreekt vanzelf. Maar wanneer. Nadat de drie voorzitters zijn geïnstalleerd? Dat gebeurt na het voorgerecht maar Pieter opteert voor na het hoofdgerecht en aldus wordt besloten. Ook de manier waarop Dirk zijn functie neerlegt en Dick Soelaksana, Eric Puik en Rob Hiltmann worden geïnstalleerd worden wat moment betreft en de daarbij behorende handelingen, afnemen en omhangen ambtslint, vastgesteld. De ereleden en de tafeloudste wijzen mij aan als ceremoniemeester die aan het begin van de tafel de gang van zaken zal uiteenzetten. Dirk spreekt zijn gebruikelijk welkomstwoord en houdt aansluitend zijn zwanenzang. Na het voorgerecht zal de overdracht van het voorzitterschap plaatsvinden. De daarbij benodigde handelingen zullen worden verricht door Rob Goldman. Ook Arna zal daarbij aanwezig zijn, dat is dus anders gelopen. Ieder lid van het kapittel van ereleden heeft zo een functie en de tafeloudste declameert zijn gedicht. Enkele onderdelen zullen anders worden afgewikkeld. Pieter moet vanwege griep het bed houden. Gelukkig beschikt zijn dochter over e-mail en zo krijg ik op tijd zijn gedicht. Pieter wil graag dat buurman Oscar Overbeek dat declameert maar die is gisteren niet te bereiken en daarom vraag ik iemand met een luide stem die bovendien het lied, dat Pieter wenst te zingen na declamatie van het gedicht, in kan zetten. Dat is Robbert Jan Nix. Ook Jurgen en Elise Bosmans heb ik van de ontwikkelingen rond het programma op de hoogte gehouden. Op het moment dat volgens het programma Dirk zijn zwanenzang zal houden werkt hij niet mee, hij wil eerst het voorgerecht nuttigen.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Cavalerie. Bookmark de permalink.