Sing-in dienst

‘De dienst werd gedragen door Amio’, zegt ds. Wim Everts aan het eind van de dienst en lokt nog eens applaus uit. Anderhalf uur heeft het optreden van deze gospelband geduurd. ‘Teveel’, zeg ik na afloop van de dienst wanneer ik de dominee de hand schud en hem een goede week toewens. In de vorige twee zinnen klinkt voldoende kritiek door, laat ik eerst maar eens beginnen met een, voor zover voor mij mogelijk, objectief verslag van het verloop van de dienst. Net als alle alternatieve diensten – regenboogdiensten genoemd – is er gelegenheid koffie, thee of fris te drinken voorafgaande aan de dienst. Het is er dan wel eens drukker geweest. Ook zitten er wat minder oudere kerkgangers rond een tafel in de hal. Die zoeken op tijd hun plekje in de kerkzaal op. Negen leden van Amio, gekleed in het zwart, lopen vlak voor het begin van de dienst naar hun plek, gaan achter hun instrumenten zitten en vier zangers stellen zich achter de microfoon op. Ze zingen het lied ‘Familie’, waarvan het begin luidt: ‘Hoe mooi en heerlijk als wij als familie als broers en zussen om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan’. Mieke Wamelink wenst de kerkgangers een goede morgen en zegt dat Amio de Sing-In dienst zal begeleiden. Ze kondigt aan dat de gospelband Psalm 121 zal gaan zingen, iets anders dan u gewend bent. Ik kijk eens om me heen. ‘Zit lang niet vol, er kunnen nog veel meer in’, hoor ik iemand zeggen. Gemeentezang wordt overstemd door Amio. Ouderling Rinske Jentink heet de aanwezigen welkom in deze sing-in dienst op deze eerste zondag van de 40dagentijd. De bedoeling van deze dienst is om God te eren met het zingen van liederen en het spreken van korte teksten, de nadruk ligt op het zingen. De collecte bij de uitgang is voor de 40dagennoodhulp. Dan is er samenzang van Psalm 121 zoals Amio dat heeft voor gezongen. Vervolgens worden ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ en lied 139b ‘Heer u bent altijd bij mij’ gezongen. Zingt iedereen mee? Dat is moeilijk vast te stellen met dit volume van Amio, de volumeknop staat vanmorgen te hoog. Muziek maken kunnen ze wel en de zangstemmen zijn prachtig. De voorganger spreekt een gebed uit. Amio gaat zingen met de kinderen in de kerk. Eerst het projectlied ‘Met open handen’, een tekst van Erik Idema. Dan volgt het lied ‘Je mag er zijn’, het maakt niet uit of er wat is met je geheugen, je rood haar hebt of grote oren; een vrolijk liedje. Bij het volgende lied, ‘Ben je groot of klein’, mogen de kinderen op de bank staan. De kinderen worden gevraagd bij Amio te komen staan. ‘Wi-wa-wondertje’ wordt gezongen door Amio met de kinderen. Een leidster van de nevendienst vertelt wat over het Paasproject. Op het scherm verschijnt een plaat van een meisje, Eef, die op een perron staat en op reis gaat. Elke week een andere plaat van Eef, de platen hangen in de zaal waar de nevendienst plaats vindt. Dit Paasproject sluit aan bij de projecten van kerk in Actie in de komende 40dagentijd. ‘Als ik mijn handen zo doe wat betekent dat?’ Het gebaar van een hand aan het oor. Dan het gebaar van een vragende hand: ik hoop dat ik wat krijg. We zijn onderweg en als we goed kijken is er al iets van Pasen te zien. De opbrengst van de collecte gaat elke week naar een ander doel van Kerk in Actie. Elke week wordt in de Zuiderkerk en de Oosterkerk een project met een filmpje toegelicht. Het lichtje wordt aangestoken aan de Paaskaars en 25 kinderen gaan naar een andere ruimte voor de nevendienst. Een filmpje over Madagaskar wordt getoond. Elk jaar is daar een zware cycloon met veel regen en wateroverlast. Kerk in Actie leert daar de mensen huizen van bamboehout te bouwen. Ook wordt de bevolking geleerd knolgewassen te verbouwen die tegen de cycloon kunnen. Zo krijgen de mensen voedsel en een veilig onderkomen. ‘Open je handen en geef aan de collecte’. Amio zingt ‘Come now is the time to worship’, de Engelse tekst en een vertaling staan op het scherm. De dominee leest Psalm 46:2-4 en 9-12 uit de Bijbel in gewone taal (met in de liturgie daarbij de opmerking: ‘iets gewijzigd’). Het liturgisch bloemstuk wordt toegelicht. Twee groene bladeren in de vorm van open handen. Dat is een gebedshouding en betekent dat je open staat voor wat van God komt. Dat is alles wat je nodig hebt om te leven. Bij het bloemstuk liggen stenen. Dat is ballast die we met ons meedragen. Dat mogen we loslaten. Amio zingt twee liederen in het Engels, ‘Here I am to worship’ en ‘Open the eyes of my heart’, de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands staan op het scherm. ‘Naar aanleiding van Psalm 46’ staat op de liturgie. De dominee zegt dat in een sing-in een preek niet passend is. Daarom heeft hij een belijdenis gemaakt. Die bestaat uit twee stemmen. De stem van de angst tegen de stem van het geloof. De tekst verschijnt binnen een balk op het scherm en loopt door. De ene zin verdwijnt de andere verschijnt, etc. De dominee leest mee, en is een keer de draad kwijt. Hilariteit in de kerk. Aan het eind van de tekst leest hij die van onderen naar boven. De tekst luidt als volgt:

Dit is de waarheid
Ik zeg jullie
Dat het nooit goed zal komen
Dat het kwaad in onze wereld er altijd zal zijn
Dat vrede onbereikbaar is
Dat niets de wereld kan veranderen
Dat liefde een illusie is
Ik kan niet geloven
Dat wij zonder angst kunnen leven
Dat er een God is die naar ons omziet
Ik ben ervan overtuigd
Dat je uiteindelijk niemand kan vertrouwen
Dat ieder mens alleen is
Dat het leven zonder zin is
Dat een blind toeval over ons heerst
Dat alles zal verdwijnen in het niets
Het kan toch niet waar zijn
Dat het leven eeuwigheidswaarde heeft
Dat er toekomst is
Maar ik geloof
Dat het slecht zal gaan met de wereld.
Zoveel berichten komen op ons af
Er is slechts één bestemming
Of jullie er mee eens zijn of niet
Dit is de werkelijkheid.
Dit is de waarheid

Precies het tegenovergestelde wordt gezegd wanneer de tekst van onder naar boven wordt gelezen. Als hij klaar is hoor ik van verschillende kanten: ‘Mooi’. Dat beaam ik. Onder leiding van Amio wordt ‘Ik geloof in God de Vader’ gezongen, de kinderen komen terug uit de nevendienst en tijdens de collecte zingt Amio een lied van Claudia de Breij. Er is een afkondiging van overlijden van drie gemeenteleden. Na de dank- en voorbeden wordt lied 1006 gezongen, dan gaat iedereen staan en worden twee liederen gezongen, eerst ‘10000 redenen voor dankbaarheid’ en ‘Hoor ons loflied’. De dominee spreekt de zegen uit dat wordt beantwoord door het lied ‘Gebed om zegen’. Terwijl de kerkgangers de kerkzaal uit lopen maakt Amio nog muziek. Het loopt tegen half twaalf wanneer we de kerk verlaten.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.