Dagblad Trouw – Ramesar en Tinkebell

Vanmiddag heb ik aan de hoofdredacteur van Trouw, de heer Cees van der Laan, de volgende brief geschreven.

Geachte heer Van der Laan,

In uw krant van 20 dec. 2014 hebt u de belangrijkste conclusies van de ‘Onderzoekscommissie Brongebruik’ gepubliceerd. Eén van de conclusies luidt: ‘De leiding heeft zich onvoldoende ingespannen om de naleving af te dwingen van regels over het gebruik van anonieme bronnen’. In uw commentaar ‘Nu moeten we leren van deze pijnlijke conclusies’ schrijft u dat uzelf een van de vijf leidinggevenden bent geweest van Ramesar. ‘Ook ik heb zijn brongebruik niet in de gaten gehad …. Dit was juist ook een van de overwegingen om een externe commissie te vragen hiernaar onderzoek in te stellen. Als je transparantie eist moet je zelf bereid zijn je aan het onderzoeksproces te onderwerpen’. Verder bent u niet gegaan, bijv. door u terstond af te vragen of u wel de juiste man op de juiste plek bent om de aanbevelingen uit te voeren. Bij de maatregelen die binnen uw redactie genomen dienen te worden behoort ook ‘dat de controlemechanismen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de krant goed worden onderhouden’. Op 17 jan. jl. hebt u in een brief van de hoofdredactie geschreven over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen. U hebt gesproken met mensen in de Schilderswijk te Den Haag, spreekt over een vertrouwenspersoon voor de redacteuren en een ombudsman voor de lezers. De vraag of zij die leiding gaven voordat de affaire Ramesar openbaar werd wel op hun post kunnen blijven is kennelijk niet aan de orde geweest. Dat betreur ik. In de NRC van 19 febr. jl. staat een verslag van een ‘bij vlagen onprettig gesprek’ met u. Begin jan. van dit jaar bleek dat een deel van de redactie niet meer achter de leiding stond. Via een motie is er op een redactievergadering gestemd. 80 stemden voor aanblijven, 13 tegen en 13 blanco. In uw krant heb ik dat helaas niet kunnen lezen. U bent aangebleven in uw functie ‘omdat de redactie en De Persgroep vonden dat ik het plan van aanpak kon opstellen en uitvoeren’ en daarbij is een belangrijk criterium ‘dat de lezers niet zijn weggelopen’. Dat laatste klopt, ook ik ben niet weggelopen. Dat doe ik na 40 jaar abonnee te zijn geweest niet zo maar. Maar u mag gerust weten dat mijn vertrouwen in uw krant toen een flinke knauw heeft gekregen. Dan gaat Tinkebell naar Afghanistan. U schrijft er weer over in een brief van de hoofdredactie, ik meen op 14 febr. jl. (het is me niet gelukt dat terug te vinden in het digitaal archief van Trouw – dat is moeilijk toegankelijk). U schrijft dat Tinkebell geen redacteur van Trouw is maar een columniste. In haar column van afgelopen dinsdag gebruikt ze de woorden ‘Het is echt waar’. Vandaag blijkt dat uw columniste wel een erg grote duim heeft. Een zelfverzonnen en ongeloofwaardig verhaal voor eigen glorie. Zij is bezig met een kunstproject en dan spreekt het voor haar vanzelf dat ze met de waarheid een loopje mag nemen. Een krant is een gedrukt medium, het staat zwart op wit. De lezer mag verwachten dat een columnist bij nieuwsfeiten een eigen mening geeft. Daar kan de lezer het mee oneens zijn, over de feiten mag geen verschil van mening zijn. Dan gelden dezelfde regels als bij Ramesar. Mijn vertrouwen loopt weer een deuk op. Ik ben dan ook benieuwd of Trouw nog langer Tinkebell handhaaft als columnist. En ook stel ik de vraag maar eens of u en de leden van uw hoofdredactie zichzelf wel de aangewezen personen vinden om de noodzakelijke cultuurveranderingen bij het dagblad ‘Trouw’ door te voeren.

Met vriendelijke groet,

Tijme J. Bouwers

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten. Bookmark de permalink.

2 reacties op Dagblad Trouw – Ramesar en Tinkebell

 1. Jan de Graaf schreef:

  Tijme, volledig mee eens.
  Jan

 2. theo derksen schreef:

  Hallo Tijme,
  Allebei de publicaties op uw website gelezen.
  Tja, de hoofdredacteur kan het er wel mee doen.
  Nu lees ik Trouw, welliswaar onregelmatig, op internet. Ramesar heb ik min of meer meegekregen. Tinkebell, lees ik niet eens. Wat dat betreft heeft zij niet het genoegen gehad mij verkeerd te informeren. Overigens respect voor uw betrokkenheid. Menig een heeft niet meer de behoefte dit soort dingen aan de kaak te stellen. Goed dat U dat doet.
  Met een vriendschappelijke groet zowel aan U als ook aan Greet
  Theo ( en Cathy )

Reacties zijn gesloten.