Naar een ‘kerkelijke rechtbank’

Vandaag ben ik in Utrecht in het bureau van de Protestantse Kerk in Nederland geweest om daar een hoorzitting van het Generaal College voor de Ambtsontheffing bij te wonen. Dat college is te vergelijken met een rechtbank. De zaak is droevig. Een kerkenraad wil niet langer dat de predikant verbondenIMG_0730 blijft aan de kerkelijke gemeente en heeft een verzoek om ‘losmaking’ ingediend. Het Regionaal College voor de Visitatie in Gelderland heeft twee visitatoren ‘uitgezonden’ voor een buitengewone visitatie. Augustus, september en oktober vorig jaar ben ik met een andere visitator, een gemeentepredikant, daar mee bezig geweest. Ons rapport hebben we medio oktober 2014 verzonden. Na bestudering van de stukken en enkele gesprekken heeft het Breed Moderamen van de Classis het Generaal College voor de Ambtsontheffing verzocht tot losmaking over te gaan. Vandaag is de hoorzitting gehouden. Negentien personen zijn aanwezig in een zaal van het Hoofdbureau van de PKN. Acht leden van het Generaal College, drie leden van het Breed Moderamen, twee visitatoren, vier leden van de kerkenraad en de predikant met een adviseur. De bijeenkomst heeft twee uur geduurd.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004 Ouderling visitator PKN Voorz. Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge'
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.

4 reacties op Naar een ‘kerkelijke rechtbank’

Reacties zijn gesloten.