Pinksterfeest in de Zuiderkerk

Vier jonge vrouwen doen vanmorgen belijdenis van hun geloof in een zogenaamde Regenboogdienst met als thema ‘Hier ben ik …’ Bij binnenkomst is er gelegenheid om een kop koffie, thee of een glas fris te drinken. Op een van de hoge ronde tafels liggen folders en materialen om meeIMG_1663 te nemen en enkele boeken liggen ter inzage. Om tien uur begint de dienst. De ‘vaste kern’, zij die gewoon zijn naar deze kerk te gaan, zit reeds in de banken. Voor vanmorgen ben ik gevraagd om foto’s voor Kerkvenster te maken. Ik snap dominee Marten-Jan Kooistra met koster Ger-Jan Voerman. De koster hangt de dominee een microfoon om het hoofd. Leden van gospelgroep Amio controleren hun instrumenten. Tegen tien uur loopt de kerkzaal aardig vol. Amio heeft vlak voor de dienst ‘He wants it all’ gezongen, de tekst staat in het Nederlands op het scherm. Jos te Linde, jeugdouderling, heet de kerkgangers welkom. Hij licht het thema toe. God kent ons en gaat met ons mee. Hij is voor ons, naast ons en omgeeft ons. Hij is altijd bij ons. Mieke Wamelink van Amio vertelt dat de griep in hun groep heeft toegeslagen. Gelukkig zijn twee jonge leden uit de gemeente bereid om in te vallen. ‘Heer, U bent altijd bij mij’ (Opwekking 518) wordt gezongen, waarnaIMG_1671 de dominee bemoediging en groet uitspreekt en het thema toelicht. Pinksterfeest gaat over de uitstorting van de Geest. Een mooi feest, maar ook een moeilijk feest. Kerst en Pasen, daar is iets bij voor te stellen. Maar Pinksteren? Die Geest van God, wat doet die met je? Amio zingt ‘I still haven ’t found’ (Ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zocht). De dominee vindt het een prachtig lied dat onze zoektocht door het leven verwoordt. De dominee gaat voor in gebed waarna de kinderen naar voren mogen komen. Die gaan eerst een lied met Amio zingen. Na het eerste lied zegt de dominee dat hij een paar kinderen mee heeft zien zingen. Hij gaat de betekenis van Pinksteren aan de kinderen uitleggen. Dat heeft met de Heilige Geest te maken. Maar wat is dat: de Geest? De domineeIMG_1676 blaast een ballon op. De heilige Geest heeft met lucht te maken. De dominee laat de ballon leeglopen. Dan is te horen dat de lucht eruit stroomt. Onder de achterste banken liggen ballonnen. De dominee vraagt of de mensen willen proberen die naar voren te krijgen. De ballonnen worden naar voren gegooid en verder gemept door enkele kerkgangers. Mensen kijken om zich heen, iedereen heeft aandacht voor de rode ballonnen. ‘Heb je gezien wat er gebeurd?’, vraagt de dominee. Het zet mensen in beweging, dat is wat er met Pinksteren gebeurt. Met de kinderen wordt het tweede lied gezongen: ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’, waarbij kerkgangers in de handen klappen. Ik tel 33 kinderen die naar de nevendienst gaan.
Rudin Wikkerink leest Handelingen 2 de verzen 1 tot 21 uit de Bijbel in Gewone Taal. De dominee zegt dat de liederen samen met jullie (dat zijn zij die belijdenis gaan doen) zijn uitgezocht. Er was een lied bij dat jullie heel mooi vinden: ‘Kracht van Uw liefde’. Dat wordt samen met Amio gezongen. Pinksterfeest is een prachtig feest maar tegelijkertijd een moeilijk uit te leggen en te begrijpen feest.IMG_1670 Aan de vier jonge mensen die belijdenis gaan doen heeft de dominee gevraagd in een paar woorden te zeggen waaraan ze denken bij Pinksteren. De volgende zinnen werden gezegd. Je ontvangt een geweldig cadeau. Het voelt als een warme deken. Het is iets als thuiskomen. Dat alle mensen een zijn in het geloof. Je ervaart de vrijheid van het geloof. Dat de liefde van God heel dichtbij je komt. Dat zijn elementen die we samen als gemeente ook zouden willen hebben. Dat we een bruisende gemeente zijn waar de vonken van afspatten. Wat zou dat mooi zijn. Net als toen de discipelen bij elkaar waren en de Geest op hen werd uitgestort. Iedereen kon horen waar ze het over hadden. Bijzonder, maar de ervaring van de discipelen staat zo ver van ons af.
In de afgelopen weken zijn de vier belijdeniscatechisanten en de dominee op vrijdagavond samen met elkaar opgetrokken. Er is gesproken over onderwerpen als wie is Jezus?, kerk en gemeente zijn, waarom gebeuren er zoveel vreselijke ellendige dingen in de wereld? Wat heeft het geloof daar nou mee te maken? Dat was niet altijd gemakkelijk. Want jullie en ik stonden er soms verschillend in.IMG_1668 Op sommige momenten heb je het gevoel dat het geloof heel dichtbij je staat. Op andere momenten staat het ver van ons af. Er gebeurt iets, er komt een kink in de kabel, en dan is het geloof moeilijk vol te houden. Ik geloof en ik twijfel. In dat spanningsveld trokken ook de discipelen met Jezus op. Is het wel allemaal zo?, vroegen zij zich ook af. Jezus werd gekruisigd en begraven. Op Pasen is Hij opgestaan en naar de hemel gegaan. Dan zijn de discipelen weer bij elkaar en ontvangen de Geest. Dan begint hun zoektocht. Op die tocht zegt God: Ik wil bij je zijn. Dat voelt als een warme deken van Gods liefde die dagelijks bij je wil zijn en die je mag doorgeven.
Na het amen zingt Amio ‘U bent heilig’. De dominee nodigt de vier die belijdenis gaan doen uit om voor de preekstoel te gaan staan. ‘Dat is niet hun favoriete onderdeel van deze dienst’. De belijdeniscatechisanten worden voorgesteld.IMG_1665 Het is al weer lang geleden dat ze voor het eerst in de kerk kwamen, dat was bij hun doop. Toen hebben jullie ouders beloofd iets van het geloof door te geven. Jullie hebben catechisatie gevolgd, in de afgelopen weken zijn we op vrijdagavond bij elkaar geweest. Vandaag zeggen jullie Ja tegen God. De dominee vraagt of ze een tekst willen lezen die hen aanspreekt. Rudin Wikkerink leest Psalm 139. Sandy Scheepers leest 1 Johannes 4:16 ‘Gods liefde is in ons. God is liefde’. Daniëlle te Paske leest de zegen van St. Patrick. Elise van Eerden leest Hebreeën 11:1 ‘En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen we die nog niet zien’. Michel, hij noemt de kinderclub op de Meiberg, spreekt een gebed uit. Dan luisteren de kerkgangers naar een lied van Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij jou?’ Sandy zingt hetIMG_1686 en Elise begeleidt haar op de piano. (Ik noteer: ‘Sandy heeft een mooie stem’). Hun optreden wordt beloond met applaus. De dominee vindt ook dat ze talenten hebben. De dominee heeft verschillende belijdenisvragen aan hen voorgelegd. Drie ervan worden gesteld. Vier keer klinkt ‘Ja’. De dominee zegent ze een voor een en geeft elk een tekst mee. Amio zingt ‘Mighty to save’, de jeugdouderlingen bieden elk van de vier een boekje aan en de dominee is blij dat ze belijdenis hebben willen doen.IMG_1693 Er is een mededeling van overlijden van een gemeentelid waarna de dominee en een van de vier de dank- en voorbeden uitspreken. Tijdens de collecte zingt Amio ‘Steun maar op Mij’ en de kinderen komen weer binnen. Vier kinderen hebben een ballon meegenomen. Die zijn voor de vier die belijdenis hebben gedaan. De zegen is een gebed om zegen, gezongen door Amio en uitgesproken door de dominee. Het is een uitvoerige tekst die in de liturgie is opgenomen. Na afloop is er gelegenheid om hen die belijdenis hebben gedaan te feliciteren.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.