Gekend worden

Voor het eerst sinds 21 juni ga ik met Greet naar de kerk. In de Oude Helenakerk is vanmorgen dienst en in de Oosterkerk. In de Oosterkerk woonde ik op 21 juni de dienst bij. Organist Hans te Winkel laat een paar zware akkoorden vlak voor het begin van de dienst aanzwellen, als het orgel stil valt horen de kerkgangers het gebeier van de kerkklokken. De kerkenraad komt binnen, ouderling Hannie Holthuis spreekt het woord van welkom en doet enkele mededelingen. De ouderling van dienst geeft ds. Hendrik Jan Zeldenrijk de hand, van lied 275 worden de verzen 1,2 en 3 gezongen, waarna stil gebed, bemoediging en begroeting volgen. De verzen 4 en 5 van lied 275 worden gezongen, het gebed om ontferming volgt en van lied 412 worden de verzen 1 en 3 gezongen. Vier kinderen gaan naar de nevendienst, de dominee zegt goedemorgen tegen ze, steekt de kaars aan. ‘Met z’n vieren krijg je voldoende aandacht, fijne kindernevendienst en tot straks’.
Uit de Bijbel leest de dominee de verzen 1-12 van Psalm 139 waarna de verzen 1 en 2 van die psalm worden gezongen. Psalm 139 gaat over Gods wijsheid, almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid’, zo begint de dominee zijn verkondiging. Door de eeuwen heen heeft de kerk hier heel wat over gezegd. Voor de kerk in onze tijd, ook in onze gemeente, is het de grootste zorg hoe het geloof overgedragen kan worden aan jonge generaties. Geregelde kerkgang is er al lang niet meer, catechese is verre van populair – nauwelijks komt er nog iemand. Voor velen geldt dat thuis niet meer uit de Bijbel wordt gelezen. Mensen praten niet meer over hun geloof. In deze tijd groeien velen op zonder dat het geloof een rol speelt. De geloofskennis is minimaal. Gods wijsheid, almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid, kom er nog eens om.
In onze kerk gaat het ook om deze zorg en deze groep. We proberen ze alle aandacht te geven. Vanmorgen gaat het niet over hen. Het gaat over hen die wel alle geloofskennis overgedragen hebben gekregen. Die 50 jaar trouw naar de kerk zijn geweest. Die gehoord hebben van Gods almacht en die er in gekneed zijn en die dagelijks uit de Bijbel lezen. Steeds vaker spreek ik mensen die zeggen dat ze er eigenlijk niet veel meer mee kunnen, of niks meer. Dat zijn mensen die zeer betrokken zijn. Ze zetten zich in voor de ander, doen veel vrijwilligerswerk. Maar het geloof? Alles wat ze mee hebben gekregen, waar is het gebleven? Ze zeggen: ‘Ik ben er van vervreemd geraakt’. Ze zijn groot geworden in een kerk en gekneed in het geloof dat de kerk het allemaal wel wist. In gesprekken merk je dat al die zekerheden zijn weggevallen. Mensen durven tegen de dominee te zeggen dat het ze niets meer doet, dat het ze niet meer raakt. Dat ze zoeken om geraakt te worden. Iemand zei eens: ‘Wat staat er veel in de Bijbel wat je zelf niet meemaakt.’
Dan lees je Psalm 139. Dat zijn woorden waarbij je kunt afhaken. Of ze gaan vastzitten op een manier die niet de bedoeling. Een alziend oog waar je bang voor bent want Hij ziet alles. Je kunt ook geraakt worden door Psalm 139. De dominee sprak iemand die de weg in het geloof was kwijtgeraakt. Hij was ooit gekneed in het geloof. Totdat hij de eerste woorden van Psalm 139 ging lezen, elke dag. Dat zijn geen woorden over leerstellingen, geen woorden om bang van te worden. In die woorden heeft hij God ervaren. Heel intiem. Dat komt tot uitdrukking in het woord kennen. Gekend te zijn door je Schepper. In goede dingen en in je kwetsbaarheid. Dit gekend worden door God wordt verbonden met het dagelijks leven. Is dat niet onze grootste moeite dat het ons zo slecht lukt om ons geloof in God te verbinden met het leven van alle dag? God wil juist betrokken zijn in ons alledaags bestaan.
Wat een vertrouwen spreekt David hier uit. God is zo betrokken bij ons dat Hij weet wat ons bezig houdt. Gekend te worden, is dat niet de diepste behoefte van ieder mens? Gekend te worden door elkaar. Bij ons mensen is dat begrensd. Velen van ons weten dat en ervaren dat. Die eerste verzen van Psalm 139 mogen de grond zijn van uw en jouw geloof. Ze mogen ook de kern zijn van wat je overdraagt aan de jongere generatie. Een geloof verbonden met het leven van alle dag, in vreugde en verdriet. Want God kent mij. Met God mag je een persoonlijke relatie hebben. Je mag met God praten zoveel als je wilt. Is God een werkelijkheid in ons leven? God is niet ver, maar dichtbij. Niet gevangen in regels en leerstellingen – je moet zus en zo. ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta … het gaat mijn begrip te boven’. Na het amen van de preek worden de verzen 1,4 en 5 van lied 825 gezongen. Er is een afkondiging van overlijden van drie gemeenteleden, resp. 70, 88 en 96 jaar oud. Van lied 657 worden de verzen 1,2 en 4 gezongen, waarna de gebeden volgen. De collecte wordt gehouden en de kinderen komen terug in de kerk. De slotzang is lied 418 waarna de dominee de zegen uitspreekt.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.

7 reacties op Gekend worden

 1. Hans te Winkel schreef:

  Dag Tijme,

  Vanmorgen zag ik je weer zitten samen met Greet. Je was weer druk aan het schrijven en ik kon van boven mooi zien hoe snel je dat doet. Steno?
  Het is fijn je weer in de kerk te zien en je verslagen weer te lezen.

  Groet,
  Hans

  • Tijme J. Bouwers schreef:

   Geen steno, dat heb ik nooit geleerd. Gewoon opschrijven wat er gezegd wordt. Heb ik jaren gedaan in de tijd dat ik beleid of voorstellen moest verdedigen. Dan moet je goed luisteren en opvangen wat de spreker nou echt bedoelt. Soms is dat best moeilijk, vooral wanneer het betoog een wending neemt en op iets anders overgaat.

 2. Jan Schild schreef:

  Beste Tijme,

  Gelukgewenst met je eerste kerkgang sinds 21 juni. Het was goed dit te lezen.
  Mijn beste wensen voor je gezondheid en je welbevinden.
  Vr. groet,
  Jan

 3. theo derksen schreef:

  Hallo Tijme,
  Natuurlijk ben ik ook blij dat U weer zover bent dat U weer een kerkdienst bij kunt wonen. Ik wil echter graag reageren op de inhoud van de dienst. Voor een kerkgemeenschap is het inderdaad zorgwekkend dat de belangstelling om een dienst of een Heilige Mis bij te wonen met rasse schreden terugloopt. Dat laatste kan niet meer gestopt worden. Het is immers een feit. Beter is het dat de geloofsgemeenschappen zich bezinnen. Waarop? Op een andere manier, wijze of methode waardoor de nieuwe generatie ( Forever Young ) zich ook weer thuis en geborgen gaat voelen in die geloofsgemeenschap. Kansen daarvoor zijn er genoeg.
  Alleen moeten stokoude dogma`s, tradities e.d. losgelaten worden dan wel omgezet worden in meer, zeg maar, moderne en de jongeren meer aansprekende rituelen.
  Tijme, als ik lees, hoor en zie wat een massa jonge mensen de EO-jongeren dagen op de been brengt dan wordt het tijd van handelen. Zo niet, dan blijft de Kerk leeglopen.
  Groetjes
  Theo
  PS: Had nog veel meer willen schrijven maar de ruimte, zo weet ik, is beperkt.

  • ina nijman schreef:

   Dag meneer Theo,

   Kunt u mij vertellen, want ik ben heel benieuwd, wat u voor ogen hebt als u schrijft…: “stok oude dogma’s, tradities e.d. moeten losgelaten worden (waaraan denkt u als u dit schrijft) dan wel omgezet in meer, zeg maar, moderne en de jongeren meer aansprekende rituelen….( kunt u een v.b. geven wat u dan ziet…)

   Vol verwachting…

   met een vriendelijke groet,
   ina nijman

 4. Hub Gerards schreef:

  geachte heer Bouwers,

  in mijn, steeds regelmatigere, zoektochten in Google onder het motto ” hoe is het met”… ( mede gezien mijn leeftijd waarschijnlijk), ben ik op uw website beland. Vreemd genoeg echter onder de zoekopdracht ” hoe is het met Rens Sol”, mijn vroegere “baas” bij Chicopee-Cuijk. En voorwaar, ik zag een jolige krullebol die, als ik de naam Ritman laat vallen, zich beslist aan mij herinnerd. Heeft u misschien een email-adres van Rens, wellicht dat ik nog eens kontakt met hem kan opnemen?

  bij voorbaat dank voor uw hulp (en al het goede met uw gezondheid)
  m.vr.gr.
  Hubert Gerards

 5. theo derksen schreef:

  Hallo Tijme Hallo Ina,
  Het stramien van een dienst kan anders. Meer eigentijds. Natuurlijk is er de laatste decennia het een en ander veranderd maar het kan nog meer losser. Niet zo stijfjes. Dan benamingen als de ouderling van dienst e.d. Heeft daar tot nu toe niemand een ander begrip voor gevonden. Vervolgens de oubollige teksten. De meesten begrijpen meer dan de helft van de inhoud van die teksten niet. En dan heb ik het natuurlijk niet over “De Heer is mijn Herder”. Ook de teksten van de psalmen en gezangen kunnen, met de zelfde inhoud en betekenis, meer hedendaags geformuleerd worden. En ga zo maar door. Het is eenvoudig omdat hier nu even op te schrijven. Het is zeer moeilijk dat in de praktijk om te zetten. Daar ben ik mij van bewust. Daarnaast is het over bijvoorbeeld tien jaar weer anders. Een doorlopend proces van het aanbrengen van structurele veranderingen om bij de tijd te blijven. Dan is er in ieder geval een kans dat de kerken weer meer en meer vol worden omdat de gelovigen dan weer met meer plezier de zondagsdiensten bijwonen. En nieuwsgierig zijn naar wat er nu weer gezegd en verkondigd wordt. Populistisch, hoor ik sommigen denken. Nee dat is niet de bedoeling maar wel eigentijds waarin de mensen zich herkennen.
  Met vriendelijke groeten
  Theo

Reacties zijn gesloten.