Het woord is aan jou

Dit is het thema van de kerkdienst in de St. Helenakerk aan de Dijkstraat, belegd door het Beraad van Kerken Aalten in het kader van de Week van Gebed voor eenheid onder christenen. Het thema en de teksten zijn aangereikt door christenen in Letland. In dat land is ook een raad van kerken actief waarin Lutheranen, rooms-katholieken, orthodoxen en enkele kleinere kerken meedoen. Bij de ingang ligt een liturgie klaar. De dienst zal worden geleid door pastor Jos Droste, ds. Wim Everts en Gerda van Netten, namens het beraad van kerken in Aalten; Joop Ormel is de organist. Het middenschip is goed gevuld wanneer de bel klinkt en de drie voorgangers van achteren naar voren lopen, ze dragen een Bijbel, licht en zout. Na het intochtslied, Wij treden biddend in uw licht, spreekt pastor Droste een welkomstwoord. Hij begroet de parochianen en de gasten, de gelovigen uit andere geloofsgemeenschappen. Hij noemt het een goede traditie om hier eens per jaar in de week van gebed voor de eenheid hier bij elkaar te komen. Het thema is ‘Het woord is aan jou’, en de pastor besluit met de woorden dat we een ‘heilige natie zijn , een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem’. Er is vanmorgen geen koor, maar daar zijn de protestanten wel aan gewend en er zijn twee collectes. Hij wenst ons een goede viering.
Het lied ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ wordt gezongen waarna Gerda van Netten deel II van de liturgie leidt, het gebed om verzoening dat wordt afgesloten met een glorialied. Deel III van de liturgie is de Verkondiging van het Woord van God. Ds. Everts leest Exodus 19:3-6 waarna van Psalm 145 de eerste twee verzen worden gezongen. Gerda van Netten leest 1 Petrus 2:9-12 dat wordt gevolgd door het zingen van het lied ‘Wil je opstaan en mij volgen’. Dan gaat iedereen staan en leest pastor Droste Matteüs 5:14-16. Een groot boek met een rood kaft wordt door pastor Droste aan de aanwezigen getoond. Ds. Everts begint aan zijn overdenking met de woorden: ‘Gemeente, een in Christus’. Het woord is aan jou wil ook zeggen dat het God is die van ons verwacht dat wij antwoord geven. Het is God die het eerste woord spreekt. In het Hebreeuws wordt het woord ‘bara’ gebruikt. Daar begint de Schepping mee. Er was duisternis, God sprak en er was licht. Alles wat bestaat is ontleend aan het scheppend woord van God. God spreekt tot ons, Hij is een roepende. Zo mogen wij ons zien als mensen die God geroepen heeft, als uitverkoren. Dat betekent niet dat het heil alleen voor jou is en niet voor een ander. Uitverkoren zijn is niet ten koste van een ander.
Uitverkoren betekent geroepen te zijn om te zorgen voor een ander. We zijn een koninkrijk van priesters een heilig volk. We hebben een opdracht om verzoening tot stand te brengen en vrede te stichten. Om pijn te verlichten en mensen in nood te helpen. Heilig zijn we als we ons toewijden aan de dienst van God. Samen als gelovigen vormen we een wereldwijde gemeenschap om liefde uit te stralen. Als kerk verkondigen wij geen dogma’s en leerstellingen. Nee, wij verkondigen de grote daden van God. God roept ons vanuit het duister naar zijn wonderbaarlijk licht. Ook in de toekomst zal God dat blijven doen. Licht brengen in de duisternis: dat geeft ons hoop en doet ons leven en willen we meedelen aan anderen. Bij binnenkomst werden zout en licht meegedragen. Dat zijn symbolen. In de Bergrede wordt gezegd: jullie zijn het licht van de aarde en jullie zijn het zout der aarde. Zout en licht beschrijven onze christelijke identiteit. Het is goed om na te denken over de vraag hoe we zout en licht kunnen zijn. Hoe wij wat voor de ander kunnen zijn, hoe wij de boodschap van God kunnen doorgeven. Het woord is aan jou. Na het amen wordt ‘O grote God die liefde zijt’ gezongen.
Pastor Droste en ds. Everts staan achter de katheder om de gebeden van hoop, deel IV van de liturgie, uit te spreken. Pastor Droste leest eerst vier namen van gemeenteleden van de PGA die in de afgelopen week zijn overleden. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Gerda van Netten kondigt de collecte aan en vertelt over de schrijfactie van Amnesty International. Achterin liggen lijsten waarop een petitie aan de regering van Saoedi-Arabië kan worden ondertekend. De Saudische mensenrechtenverdediger Mikhlif al-Shammari is op 2 november 2015 veroordeeld tot twee jaar cel en tweehonderd zweepslagen. Zijn straf kan elk moment worden uitgevoerd. Mikhlif al-Shammari is al meerdere keren opgepakt omdat hij op vreedzame wijze de rechten van Saudische minderheden verdedigt. Hij bracht eerder al ruim twintig maanden in de gevangenis door. Mogelijk is hij toen gemarteld. Al-Shammari is nu in hoger beroep veroordeeld omdat hij de vader van een gedode sjiitische demonstrant bezocht, een bijeenkomst organiseerde waarbij een aantal hervormers aanwezig was en omdat hij twitterde dat hij in een sjiitische moskee zou gaan bidden om de tolerantie tussen moslims te bevorderen.
Deel V van de liturgie is het delen van vrede, een korte tekst, die wordt besloten met te gaan staan en elkaar een teken van vrede te geven. Het slotlied is ‘Vervuld van uw zegen’, dat wordt gevolgd door deel VI Zegen en wegzending waarbij de voorgangers Droste en Everts de zegen gezongen uitspreken. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Ik laat me door pastor Droste voorlichten over de structuur van de parochie St. Ludger. Die verenigt de vroegere parochies in 9 plaatsen in de Oost-Achterhoek. In Aalten bestaat de geloofsgemeenschap St. Helena die een eigen locatieraad heeft.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk. Bookmark de permalink.