Pasen in het hart van Aalten

De Markt staat goed vol, er is een klein koperensemble naast de voordeur van het gemeentehuis en ds. Rik Bikker, predikant van de Christelijk Gereformeerde kerk te Aalten, heet leden van vier protestantse kerken en van de RK Parochie welkom. Het is fris weer, een dikke jas kan nog best aan. Onder het motto ‘Pasen in het hart van Aalten’ zijn ze hier samen om het Paasfeest te vieren. Eerst hebben ze een eigen kerkdienst bijgewoond, waarna ze om elf uur aan deze gezamenlijke bijeenkomst op de Markt in Aalten meedoen. Er worden twee liederen gezongen, ‘Samen in de naam van Jezus’ en ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Dan houdt ds. Rik Bikker een korte overdenking. ‘Hebt u gisteren, stille zaterdag, ook gedacht wanneer zullen de bommen op Noord-Korea vallen?’ De dominee citeert Petrus uit zijn eerste brief: “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop”. Hij spreekt over angst en hoop in de huidige wereld. Aan het eind van zijn korte toespraak citeert hij bisschop Korte: Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug’. Dat komt uit een lied van Guus Meeuwis. Pasen is het feest van hoop, van hoop en verwachting op een nieuwe wereld. De manifestatie wordt afgesloten met het zingen van alle verzen van ‘U zij de glorie’.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk. Bookmark de permalink.