Hemelvaartdienst in buurtschap Dale

De zon schijnt uitbundig, de temperatuur is al zodanig dat de koffie buiten kan worden gedronken. De Hemelvaartvierders gebruiken de zijingang aan de Noordkant van ’t Romienendal om koffie en krentenbrood te halen en in het zonnetje daarvan genieten. Het lijkt wel het vroege begin van een familiereünie op een vrije dag. De laatste fietsers komen binnen. Ze zijn bij gebouw Elim gestart en voor hen is een mooie route uitgezet. Ook een groep motorrijders legt aan bij het Verenigingsgebouw van de buurtschap Dale, ze hebben voor wat anders belangstelling dan geestelijk voedsel. De grote zaal loopt vol. Rechts voorin zitten Hans te Winkel en Henk-Jan Radstaak klaar om de samenzang met een orgeltje en trompet te begeleiden. Bij binnenkomst ligt een orde van dienst met de tekst van de te zingen liederen. Er worden nog enkele stoelen bijgeplaatst. Aan André Porskamp vraag ik hoeveel stoelen hij heeft klaargezet. Dat zijn er 240.

Joost Obbink (IJzerlo) heet de aanwezigen welkom namens de Hemelvaartdienstcommissie. De voorganger is ds. Wim Everts, het thema van de dienst is ‘Een open hemel’, bloemen gaan met een groet naar Ineke Hijink. Bert Helmink, ook lid van de commissie, is ouderling van dienst. Bemoediging en groet, het zingen van liederen, het gebed voor de nood van de wereld, de dienst verloopt volgens de orde van dienst. Riek Hoftijzer, lid van de commissie, leest het gedicht ‘Soms is er in de wolken iets van God’. Hans Assink, ook lid van de commissie, leest eerst Handelingen 1:1-11 en later Openbaringen 4:1-3, waarna de dominee aan zijn overdenking begint.

De hemel is de verborgen werkelijkheid van God. God overstijgt de dimensies van ruimte (lengte, breedte en hoogte) en tijd. Kerkvader Augustinus gebruikt daar een mooi beeld voor. Heel de Schepping moet men zich voorstellen als een zeer grote spons. De hemel is een onmetelijke zee die de spons omgeeft. Omgeven door de allesomvattende werkelijkheid van God. In Psalm 139 komt dat beeld ook voor: ‘U omsluit mij van achter en van voren’. Ook Paulus gebruikt dat beeld. De hemel is niet ver weg, maar dichtbij. Van binnenuit laat God zijn invloed gelden. In de Bijbel zijn aarde en hemel gescheiden. Soms schijnt er hemels licht op aarde. Dat is Johannes overkomen en hij schrijft over die verborgen werkelijkheid. Is dat ook niet ons verlangen om iets van Gods eeuwig licht te zien? Johannes ziet een troon. Dat betekent dat er geregeerd wordt. Om die troon ziet Johannes een regenboog. Dat herinnert aan de zondvloed en Gods eeuwige trouw; de wereld zal niet ten onder gaan. Op die troon zit Iemand bestaande uit stralend en verblindend Licht. Hemelvaart betekent niet dat Jezus op een wolkenwagen zwevend naar een plaats ver boven de sterren is gegaan. Jezus is opgenomen in die verborgen werkelijkheid van God. Zijn hemelvaart betekent Zijn troonsbestijging, God heeft Hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Johannes heeft gezien hoe duister de wereld kan zijn, oorlogen, rampen, etc. Hij zegt dat God zal komen om alles nieuw te maken. Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien. Net zoals Jezus gegaan is, zal Hij terugkeren. De leerlingen van Jezus mogen niet naar boven blijven kijken. Ze hebben nog een opdracht om met ontferming bewogen te zijn met de nood van de wereld. God is met ons op weg naar Zijn toekomst.

Ellen van den Brink geeft een toelichting op de bestemming van de opbrengst van de collecte. Ze maakt deel uit van een groep jongeren van onze kerkelijke gemeente die in Roemenië jaarlijks aan een project werkt in een plaats bij de grens met Hongarije. Dat dient drie doelen. Wij leren van hen en zij leren van ons. Voorts gaan ze samen klussen, schilderen, opknappen en inrichten van ruimtes. Vooral voor jongeren met het syndroom van Down. Tenslotte maken ze kennis met andere mensen. Dit jaar gaan ze voor de vijfde keer. Vorige week was er in Aalten een autowasdag. Dat brengt geld op. En ook op de Farm and Country Fair in IJzerlo doen ze klusjes en krijgen daar wat voor. En dan is er de speciale dienst op 9 juni. Ellen krijgt applaus voor haar verhaal. Aan het slot van de dienst bedankt ds. Wim Everts de muzikanten en de commissie en na de dienst bedankt Joost Obbink allen voor hun aanwezigheid en de medewerkenden aan deze dient. Bij de uitgang staat een karnemelkbusje waar een ieder zijn of haar bijdrage aan de bestrijding van de kosten kan deponeren. Na afloop is er weer koffie met krentenbrood waar velen, staande in het zonnetje, graag gebruik van maken.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.