Toeslagen en politieke gevolgen. Kabinetscrisis?

Levert aftreden van het kabinet voor de gedupeerden iets op, of is aanblijven voor de gedupeerden beter? Het zou verschil moeten maken. In dec. 2019 is staatssecretaris Snel afgetreden. Hij is opgevolgd door twee staatssecretarissen. In een jaar tijd heeft nog geen duizend van de tienduizenden gedupeerden compensatie gekregen. Eind dec. is besloten om alle ouders € 30.000 te geven. Ik weet niet hoeveel ouders op dit moment dat bedrag hebben ontvangen. Wat wel duidelijk is dat een computer veel kan maar nauwelijks in staat is om gedupeerden snel te compenseren. Er zullen andere maatregelen moeten worden genomen.

Eerst even terug naar de afhandeling van een aanvraag. Eens, nog niet zo lang gelden, werd een aanvraag op schrift met de hand ingevuld. Een ambtenaar controleerde dat en bij vragen werd de aanvrager gebeld. Een beslissing volgde redelijk snel. Een verschil met de computer. Zit daar nu het huidige probleem niet? Maak een rekensom. Een ambtenaar werkt 36 uur per week. Een aanvraag beoordelen vraagt 45 minuten, trek er koffietijd etc. van af, hij kan 8 aanvragen per dag afhandelen. Dat zijn 40 aanvragen per week. Als er 100 ambtenaren aan de klus gezet worden, dan worden er 4.000 zaken in een week behandeld. Dat is vier maal zoveel dan met de computer in een jaar. Is de overheid niet in staat deze zaak snel en efficiënt af te handelen? Ik geloof er niets van.

Maar voor ik verder ga met de vraag of het kabinet moet aftreden eerst nog dit. Toeslagen horen niet bij de belastingdienst thuis. De belastingdienst int belastingen. Het uitkeren van gelden, zoals toeslagen, is wezensvreemd aan de taak van de belastingdienst. Een weeffout. Het ministerie van Sociale Zaken stelt de regels vast, de Belastingdienst voert uit. Besloten moet worden om beleid en uitvoering bij een ministerie onder te brengen.

Ook de rechter, beter gezegd de bestuursrechter, heeft meegedaan aan het ongekend onrecht. De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak heeft aangekondigd alle aanhangig gemaakte gevallen nog eens tegen het licht te houden. Dat is geen politiek gebaar. En vergeet de wetgever, de Staten Generaal, niet. De wetgever heeft de wetten gemaakt, de regels opgesteld. De wetgever treedt niet af. De beide Kamers der Staten Generaal zouden moeten worden ontbonden. Nieuwe verkiezingen voor Provinciale Staten en nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn het gevolg. Er wordt dan veel overhoop gehaald maar het is geen duidelijk signaal naar het Nederlandse volk dat er gevolgen worden getrokken uit het onrecht dat door de overheid is gepleegd. De bestuursrechters ontslaan? Lijkt me moeilijk en is ook nauwelijks een daad met enige genoegdoening voor de gedupeerden. Blijft over het kabinet. Aftreden of zittenblijven?

Is de Corona-crisis voldoende reden om te blijven zitten tot aan de verkiezingen op 17 maart a.s.? Ik vind het een gemakkelijk excuus. Ook een demissionair kabinet moet lopende zaken afwikkelen. In het geval van Corona betekent dat handelen in het belang van het volk met alle daar bijbehorende besluiten. Drie leden van het kabinet zijn lijsttrekker. Ook geen zwaarwegende reden om te blijven zitten. Het is misschien beter dat ze in de verkiezingsstrijd vrij zijn van de last van de toeslagenaffaire. Politiek gezien dan. Die affaire blijft op tafel liggen en is nog niet opgelost. En dat moet snel en niet afhankelijk zijn van wel of niet aanblijven. Een kabinet dat aftreedt geeft het signaal af dat er in de uitvoering wat moet veranderen en na aftreden is het logisch om drastische wijzigingen in de uitvoering aan te brengen.

Kabinetten zijn om minder afgetreden. Om zaken waar ze part nog deel aan hadden. Ministers ook. Wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht, alle drie hebben deel aan het onrecht dat is gepleegd. Er is maar een orgaan dat voor het oog van het volk een duidelijk gebaar van verantwoordelijkheid nemen kan maken: Dat is het kabinet.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten, Politiek. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Toeslagen en politieke gevolgen. Kabinetscrisis?

  1. Anne Miedema schreef:

    Helemaal eens Tijme.

Reacties zijn gesloten.