Het CDA kiest een nieuwe partijleider – vervolg

Opeens moet de gang van zaken bij de digitale verkiezing van de lijsttrekker van het CDA bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar onderzocht worden. Ayfer Koç heeft op Pieter Omtzigt gestemd en wordt prompt bedankt voor het uitbrengen van haar stem op Hugo de Jonge. Ayfer is de vrouw van Pieter. Er zijn nog vijf identieke gevallen gemeld. Ik heb ook gestemd maar ik kan me niet herinneren dat er op mijn scherm een dergelijk bericht van dank verscheen. Het dagblad Trouw bericht vorige week woensdag over hetgeen mevrouw Omtzigt heeft ervaren. Pieter gaat ervan uit dat het partijbestuur een sluitende uitleg zal geven. Een paar dagen later blaast Mona Keijzer het vuur wat hoger op. Ze vindt de berichten ‘verontrustend’ en dan ‘moet je dat uitzoeken’. Een dergelijke uitspraak doet vele vragen rijzen. Niet alleen over de gang van zaken bij de stemming van de leden van het CDA, maar ook over de motieven van Mona om zoiets te zeggen. Na een interne stemming sluit een partij de rijen en is er eenheid van optreden. Dat wat Mona doet is niet gebruikelijk. Even dacht ik dat de onrust over 6 mensen die A stemden en bedankt werden voor het uitbrengen van hun stem op B overwaaide. Maar vandaag staat in elke krant die ik lees een bericht over deze kwestie. Die in de NRC van hedenavond is het meest opvallend.

Er is gisteren een zogenaamde heidag geweest van de Tweede Kamerfractie, partijbestuur en medewerkers in Arnhem. Een onafhankelijke, externe deskundige zal worden aangezocht om de vragen te beantwoorden die zijn gerezen over de lijsttrekkersverkiezingen. Uit het overleg van gisteren is gelekt, want de NRC bericht dat de voorzitter, Rutger Ploum, kritiek kreeg omdat hij te weinig in beeld was toen de partij het moeilijk had. En, zo schrijft de NRC, meerdere bronnen spreken van een ‘hooggespannen sfeer’. Dat is geen fraai beeld dat wordt geschetst. Een partij waar onderling geruzied wordt. Met betrekking tot de hele gang van zaken vallen me een paar dingen op.

  1. Het optreden van het partijbestuur, die van de partijvoorzitter in het bijzonder. Daarover heb ik al geschreven. Aan het begin van de procedure is een kardinale fout gemaakt. Men ging ervan uit dat het een tweestrijd tussen Hoekstra en De Jonge zou worden. Hoekstra is niet beschikbaar. Dat verrast het partijbestuur maar het bestuur vervolgt de procedure. Men had even een pauze, misschien was een week voldoende, moeten nemen voor intern beraad.
  2. Er komen in eerste instantie vier kandidaten. Dat zijn er teveel. Het betekent dat er drie zich niet minder achten dan De Jonge. Het betekent ook dat die drie daarmee zijn positie al ter discussie stellen. Het doet de vraag rijzen of er in de kleine kring van de top van het CDA wel voldoende respect voor De Jonge is. Het kan ook betekenen dat meerderen inzien dat het beleid inzake Corona een risico factor is tijdens de komende verkiezingscampagne.
  3. De eerste stemronde moest over gedaan worden, de website kon worden gehackt. Nu zijn er weer twijfels, stemmen op A en bedankt worden voor een stem op B doet twijfelen aan de software achter de stemming. Is het bureau dat de website heeft gebouwd wel voldoende gekwalificeerd voor deze taak? Of heeft het CDA deze website zelf gemaakt?
  4. Als er zes zijn die bedankt worden voor een stem op B terwijl ze op A hebben gestemd zijn er dan nog meer van deze gevallen? Omtzigt kreeg 258 stemmen minder dan De Jonge. Als 130 stemmen niet juist zijn geregistreerd is Omtzigt de winnaar.
  5. Het is kwalijk dat uit een besloten vergadering van gisteren zowat direct na afloop gekletst is tegen een dagblad. Dat doet de betrouwbaarheid van het CDA geen goed. Maar zegt ook veel over de houding van leden van het partijbestuur of leden van de fractie tegenover De Jonge. Ziet men hem wel zitten, gunt men hem het lijsttrekkerschap wel?

Het is zaak dat het CDA snel de rijen sluit. Met lekken uit vertrouwelijk beraad is de partij niet gediend en ook zij die kletsen worden er niet beter van. De top van het CDA moet eenheid uitstralen en als één man achter de eerste man van de lijst staan. Maak snel een eind aan deze zaak en zorg dat ieder de uitkomst aanvaardt. Stel een goed program op en werf enthousiast om de gunst van de kiezer. Het partijbestuur, de partijvoorzitter voorop, moet met vaste hand hieraan leiding geven.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten, Politiek. Bookmark de permalink.