Henri Bontenbal – een goede keuze

Met de aanwijzing van Henri Bontenbal tot lijsttrekker van het CDA ben ik blij. Elke week maak ik een praatje met de groenteboer over de actuele politiek (als het hem en mij schikt). Hij vroeg me een paar weken geleden wie het moest worden, Boswijk, Bontenbal of nog iemand anders. Ik heb toen geantwoord dat Nederland meer dan 17 miljoen inwoners telt, dat er nog geen 100.000 boeren zijn en dat een partij er is om de belangen van het hele volk te dienen. En Bontenbal draagt die opvatting uit. De verkiezing van Henri Bontenbal tot lijsttrekker en partijleider van het CDA juich ik van ganser harte toe. Na vele jaren hoorde ik weer die woorden die het gedachtegoed van het CDA vertolken. Die uitgangspunten zijn goed te hanteren bij het oplossen van actuele problemen. Bontenbal heeft er als medeauteur van het visiedocument Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid’ met als ondertitel ‘Op weg naar een duurzame en sociale economie’ blijk van gegeven.

Vorige week had ik bijna mijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Eerst Mona Keijzer weg. Dat duidde op gerommel in de top. Ik denk dat Mona daar zelf aan meegedaan heeft, roddel en achterklap. Toen stapte Huibers op. Een paar dagen voordat de lijsttrekker bij de volgende verkiezingen bekend zou worden gemaakt. Wat een rotzooi. Ik wou de pen pakken en mijn lidmaatschap van het CDA opzeggen. Even een nachtje over slapen. Ik wilde wachten tot maandag jl. De kandidatuur van Bontenbal werd eerder bekend. Dat onderdrukte de neiging om het lidmaatschap op te zeggen. Toen ik hem maandag hoorde op de persconferentie in Amersfoort en om half tien ’s avonds bij Jeroen Wollaars had ik geen aarzeling meer. Ik sta achter die man. Hij sprak naar mijn hart. Vertolkt in een paar heldere zinnen het CDA-gedachtegoed. Neemt afstand van de VVD. Dat was in de afgelopen jaren wel anders. Het CDA was onder Buma en Hoekstra verworden tot een bijwagen van de VVD. Bontenbal ziet ook de gewone man staan. En met PVV en FvD wil hij niet in een regering.

De belangrijkste reden dat ik lid van het CDA ben gebleven is gelegen in het feit dat ik in mijn familie de vrijmaking heb meegemaakt. Mijn vader werd in 1944 als ouderling van de Geref. Kerk te Zuidlaren geschorst en ging daarna mee met de vrijmaking. In 1950 kwam hij terug in de Geref. Kerk en is sindsdien gereformeerd gebleven. Andere familieleden bleven vrijgemaakt. Dat gaf aanleiding tot ruzie, bekvechterij, vooral op verjaardagsvisites. (De familie van mijn moeder was en bleef hervormd). Met die ervaring rijker heb ik me voorgenomen om niet te breken. Niet met de Gereformeerde kerk en niet met de ARP, de partij waarvan ik lid was. In de jaren 70 ben ik van alle kanten benaderd, ‘kom bij ons’, maar ik ben mijn kerk en mijn partij trouw gebleven.

In 2010 kwam een zware beproeving. Het CDA verloor zwaar bij de landelijke verkiezingen. Meteen was ik tegenstander van deelname van het CDA aan een nieuw kabinet. Na zo’n zwaar verlies, halvering, achtte ik het verstandig dat het CDA tot zichzelf moest komen. Maar nee het CDA ging in zee met de VVD, gedoogd door de PVV. Daar was ik a tort et a travers tegen. En sindsdien heeft de politiek van het CDA mij slecht aangestaan. Van Sybrand van Haersma Buma was ik geen bewonderaar, van Wopke Hoekstra al helemaal niet. Toch heb ik niet gebroken. Dat komt door mijn ervaring in mijn jeugd toen de vrijmaking tijdens familiebijeenkomsten ter sprake kwam. Ik ben blij dat ik niet gebroken heb. Ik ben acht jaar voorzitter geweest van de provinciale afdeling Friesland van het CDA. Ik ben benoemd als burgemeester ook omdat ik lid van het CDA was. Voor die partij heb ik me ingezet en aan die partij heb ik veel te danken. Breken zou me veel pijn doen. Maar, zoals gezegd, vorige week was het kantje boord.

Met de aanwijzing van Henri Bontenbal tot lijsttrekker van het CDA ben ik blij. Elke week maak ik een praatje met de groenteboer over de actuele politiek (als het hem en mij schikt). Hij vroeg me een paar weken geleden wie het moest worden, Boswijk, Bontenbal of nog iemand anders. Ik heb toen geantwoord dat Nederland meer dan 17 miljoen inwoners telt, dat er nog geen 100.000 boeren zijn en dat een partij er is om de belangen van het hele volk te dienen. En Bontenbal draagt die opvatting uit.

Misschien verliest het CDA bij de volgende verkiezingen. Ik hoop dat het CDA onder Bontenbal niet van de wijs raakt en koers houdt. Na een paar jaar zijn er weer verkiezingen. Op een man als Bontenbal heb ik gewacht. Het CDA was voor mij een woestijn geworden. Ik hoop dat die weer gaat bloeien.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten, Politiek. Bookmark de permalink.