ISIS – Irak en Nederland

Ik vraag me af of wat zich thans afspeelt in Irak – en een deel van Syrië – het voorspel is van het uiteenvallen van Irak in 3 min of meer zelfstandige delen. Dat zijn de Sjiieten in het Zuiden en Zuidoosten, de Soennieten in het Noorden en het Westen en de Koerden in het Noordoosten. Is dat niet het onvermijdelijke resultaat van de inval van de USA in 2003 in Irak en het omverwerpen van het bewind van Saddam Hoessein? Ik heb meer vragen. Amerika heeft het land enige tijd bestuurd. Het heeft het ambtelijk apparaat radicaal gezuiverd en ambtenaren die lid waren van de Baathpartij ontslagen. Het leger werd naar huis gestuurd. Ze namen hun wapens mee. Er kwam een regering onder leiding van een Sjiiet. De Soennieten voelden zich achtergesteld. Aan hun klachten is jarenlang geen gehoor gegeven. Nu is er een nieuwe regering, maar het is te laat – het kwaad is geschied. Toen ISIS oprukte kozen Soennitische stamhoofden de kant van ISIS, wapendepots vielen in handen van ISIS. De scheiding Sjiieten – Soennieten heeft zich in de afgelopen jaren alleen maar verdiept. De Koerden streven al meer dan vijftig jaar naar een eigen staat. Ze wonen in Irak, Iran, Syrië, Turkije en Armenië. Alle Koerden in één staat zal wel niet op korte termijn realiseerbaar zijn, autonomie in het gebied waar ze in Irak wonen zou zo maar op niet al te lange termijn realiseerbaar zijn. Zeker nu ze door het Westen worden bewapend om te vechten tegen ISIS. Ik zie ISIS meer als het Soennitische deel van Irak, dus als de bevolking in een bepaald gebied. ISIS bombarderen is een deel van de bevolking bommen om de oren smijten. De Koerden laten vechten tegen de Soennieten is het bevorderen van het uiteenvallen van Irak. De Sjiieten hebben een grote broer: Iran. Wat er nu gebeurt zou wel eens een fase kunnen zijn op weg naar de verzelfstandiging van de drie voormalige Turkse provincies in Irak. Toen het Ottomaanse rijk Irak bestuurde was het land in drie provincies verdeeld. Misschien komen die nu in een andere vorm terug. En de huidige bombardementen? Ik sta er sceptisch tegenover.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004 Ouderling visitator PKN Voorz. Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge'
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten, Politiek. Bookmark de permalink.

2 reacties op ISIS – Irak en Nederland

Reacties zijn gesloten.