Doopdienst – vraag om een zuiver geweten

Wanneer de kerkenraad binnenkomt loopt dominee Klaas de Lange voorop, daarachter de zes doopouders en dan de ouderlingen en diakenen, een bijzondere en logische volgorde. De namen van de dopelingen, van hun ouders en hun broertje of zusje hebben voorafgaande aan de dienst op het scherm gestaan. De doop zal na de verkondiging plaatsvinden. Ouderling Henri van Eerden kondigt een ‘feestelijke doopdienst’ aan. Janieke Mollenhorst bespeelt het orgel, Ger-Jan Voerman is de koster en Joop te Paske bedient de beamer. Al vrij vroeg in de dienst gaan de kinderen naar de nevendienst. De dominee maakt nog even een praatje. ‘Waarom ben je hier vanmorgen?’, vraagt hij aan een kind. ‘Omdat ik anders hier niet geweest was’, is het antwoord. Dat levert hilariteit op. ‘Want jij hebt een zusje dat gedoopt wordt’, zegt de dominee. Achter het lichtje lopen 18 kinderen naar een andere ruimte in het gebouw. ‘Dopen gebeurt met water’, zegt de dominee. Ik ga een gedeelte uit de Bijbel lezen waar het om heel veel water gaat. Noach en de zondvloed. In kleuter-Bijbels wordt het wel heel mooi voorgesteld. Maar het is een gruwelijk verhaal. De dominee leest uit Genesis 6 de verzen 11-19 en uit 1 Petrus 3:20-21 ‘In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten’. Na het zingen van lied 942:1 en 3 begint de dominee aan zijn verkondiging. Toen de doopouders en de dominee elkaar afgelopen woensdag troffen werd ook over de verhalen uit de Kinderbijbel gesproken. Daarna heeft de dominee thuis opgezocht wat hij vroeger in de Kinderbijbel las. Hij vond die van Anne de Vries en laat die vanaf de kansel zien. Hij leest het begin van het verhaal over Noach en de ark. ‘Klop, klop, klop, tik, tik, tik …’  Er is een mooi verhaal van gemaakt. Onlangs ging er een film over in première. De dominee denkt aan de tsunami’s in Oost Azië, de beelden staan nog steeds op zijn netvlies. Misschien komt iemand uit Zeeland en kan zich de watersnoodramp van 1953 herinneren. De dominee denkt ook aan de voortgaande stijging van de zeewaterspiegel waar Nederland nog niet echt tegen beschermd is. Het verhaal in Genesis begint niet met het geluid van timmeren. God was teleurgesteld over de mensen en kon het onrecht niet langer aanzien. ‘Ik zal ze wegvagen’. Dat gold niet voor iedereen. Van Noach wordt gezegd dat hij een rechtschapen man was. Als de hemelsluizen opengaan en de aarde onder water staat drijft er een boot. Noach wordt gered. Er is allerlei natuurkundig onderzoek naar de zondvloed gedaan, maar dat is blijven steken. De diepere laag is niet blootgelegd. Dat is dat God het onrecht niet langer kan verdragen. In onze tijd treft het kwaad iedereen. Mensen worden getroffen door oorlogen en natuurrampen. Het lijkt niet uit te maken of je wel of niet gelovig bent. Maar in de relatie met God maakt het wel uit. Daar spreekt Petrus over. In zijn tijd worden de christenen door de Romeinen onderdrukt. Ze lijden daaronder. Net als nu in Nigeria waar kerken in brand worden gestoken en een paar honderd meisjes worden ontvoerd. Onlangs vertelde een meisje, bij de opvoering van ‘The Passion’ in Groningen, dat ze het als gelovige niet gemakkelijk heeft. Petrus schrijft aan de christenen dat ze leven te midden van al die gebeurtenissen. Maar wees niet bang, leg uit wat je motiveert en ‘houd uw geweten zuiver’. Jezus heeft laten zien wie God is, ze hebben zich toevertrouwd aan Jezus. Dat wordt gesymboliseerd in de doop. Een dopeling wordt helemaal ondergedompeld in water, daarna gat hij een nieuwe weg. Petrus spreekt over de zondvloed. Dat water van Noach is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u wordt gered. De diepere laag is dat het bij de doop om een zuiver geweten gaat. Het is een vraag om een zuiver geweten. ‘Wat willen jullie je kind meegeven’, vroeg ik. De een zei; ‘De verhalen uit de Bijbel doorgeven’. Een ander: ‘Als ze klein zijn wortels en als ze ouder worden vleugels. En kinderen liefde laten ervaren en liefde doorgeven. Mag de doop van je kind een gebed zijn om een zuiver geweten. Rechtschapen, eerlijk en oprecht, dat wens ik jullie van harte toe. Na het amen van de preek volgt orgelspel waarna van lied 612 de verzen 1,2, en 3 worden gezongen. De dominee leest een inleiding op de doop. In de kerk worden kinderen gedoopt naar de woorden van Jezus. Jezus heeft zichzelf laten dopen. Zoals Hij is opgewekt, heeft Hij met ons een nieuw begin gemaakt. Ook kinderen maken deel uit van de gemeente, daarom worden ze gedoopt. Op jullie rust de taak om ze in contact te brengen met de liefde van God. Lied 357 wordt gezongen. De dopelingen worden binnengedragen en daarachter komen de kinderen van de nevendienst weer terug. De doopouders gaan met hun kinderen voor de preekstoel staan met het gezicht naar de kerkgangers. De dopelingen worden gepresenteerd. ‘Dat is?’, vraagt de dominee en de doopouders noemen de naam van de dopeling. Twee kinderen zijn bij elkaar gaan staan, hun moeders zijn zussen. Het doopgebed wordt uitgesproken waarna de doopvragen worden gesteld. Het eerste ouderpaar geeft antwoord waarna hun kind wordt gedoopt, een foto van de dopeling komt op het scherm, en ook de tekst die de dopeling meekrijgt. De eerste krijgt als tekst Psalm 86:8 mee, de tweede Psalm 86:11 en de derde Psalm 86:10. De kerkgangers verwelkomen de dopelingen, kinderen van de nevendienst hebben drie vlaggetjes gemaakt met daarop de namen van de dopelingen en voor elk gedoopt kind is er een witte roos. De doopkaart wordt uitgereikt, de vaders steken met hun ouder kind de doopkaars aan en de dominee wil Moederdag niet zomaar voorbij laten gaan en heeft een bloemetje voor elk ouderpaar. ‘Fijne dag voor jullie gezin’ wenst hij hen. Er is een mededeling van overlijden waarna lied 31:4 wordt gezongen. Dan volgt het dankgebed, de collecte en het slotlied is lied 687:1 en 3. Na de zegen is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en in de hal en de grote zaal is er gelegenheid om een kopje koffie, thee, of fris te drinken.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.

2 reacties op Doopdienst – vraag om een zuiver geweten

  1. Theo schreef:

    Vanuit het verre Turkije. Of U het gelooft of niet; Zowel Cathy en ik krijgen meer en meer betrokkenheid met het Bijbelsverhaal.

    • Tijme J. Bouwers schreef:

      Veel plaatsen die jullie in de komende tijd gaan bezoeken komen ook in het Nieuwe Testament voor. Ze hebben nu een andere naam. Je kunt ze vinden op bijbelseplaatsen.nl Voor de letterlijke tekst zie: biblija.net

Reacties zijn gesloten.