Bed, bad en brood … en het CDA

Dit kabinet heeft er heel lang over gedaan, over een wel heel simpel probleem. Dagelijks een bed, wat brood en een wasgelegenheid bieden aan hen die door de Staat der Nederlanden de toegang tot ons koninkrijk zijn geweigerd maar door diezelfde staat het land niet kunnen worden uitgezet. Het kabinet weet niet eens om hoeveel mensen het gaat. Wel stellen drie bewindlieden in een brief van amper vier kantjes een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar ‘voor de bedoelde aanpassingen in de VBL en de voorfase VBL locaties’. Zo’n zin zal iedere Nederlander begrijpen. Nergens staat in de brief dat de staat der Nederlanden een zorgplicht heeft voor hen die zonder middelen van bestaan hier verblijven. De vraag naar wat de taak van de overheid is wordt niet gesteld. De brief van de regering is niets anders dan een tekst die ervoor zorgt dat het kabinet bij elkaar blijft, de brief gaat niet om zorg en hulp aan mensen die geen perspectief hebben. In een bijzin wordt gesproken over opvang van asielzoekers in de regio. Ook zo’n dooddoener. Stelt u zich een gezin uit Syrië voor dat in een vluchtelingenkamp in Jordanië zit. Ze zijn gevlucht voor het geweld en de verschrikkingen in eigen land. Ze willen graag een toekomst voor hun kinderen. Die is er nauwelijks. Geen onderwijs, geen werk. Het verblijf in een dergelijk kamp kan zo maar 10 of 20 jaar duren. Een kind van 6 kan er uit komen als volwassene van 26. Heeft het dan nog een perspectief, een toekomst? Iedereen wil toch een toekomst voor zijn kinderen en kleinkinderen. Opvang in de regio betekent als regel aan velen een toekomst ontnemen.
De brief van het kabinet van 22 april jl. maakt mij boos en verdrietig. Boos omdat er negens oom maar enige medemenselijkheid uit spreekt. Boos omdat het gesteld is in vakjargon. Het onderwerp van de brief is: ‘Resolutie van het Comité van Ministers in ESH-klacht CEC’. U zult wellicht direct begrijpen waar dat over gaat, ik niet. De VBL termijn van 12 weken wordt niet strikt toegepast, er komt een voorfase VBL, de gemeenten moeten uitgeprocedeerden doorverwijzen naar de VBL in 5 gemeenten en in Ter Apel, in vrijwillige terugkeer wordt geïnvesteerd, de ‘hierboven beschreven uitgangspunten zullen bij voorkeur onderdeel uitmaken van een aanvulling op het vigerende bestuursakkoord met de gemeenten, er wordt nog een uitspraak van de Raad van State verwacht over de plicht tot het hebben van opvangvoorzieningen voor deze mensen. Handjeklap tussen VVD en PvdA om op het pluche van een ministerszetel te kunnen blijven zitten. Samson zal zeker de kiezersgunst zien stijgen, ik zie het niet.
En mijn eigen partij, het CDA? Die heeft de afgelopen week in alle talen gezwegen. Het had kunnen zeggen voor welk beleid men kiest. Het had bijvoorbeeld kunnen luisteren naar de Protestantse Kerk in Nederland. Diverse kerkelijke gemeenten bieden deze mensen onderdak. Ook individuele burgers doen dit. De participatiesamenleving bij uitstek. Het mag niet meer van dit kabinet. Het CDA heb ik er niet over gehoord. Het had er schande van moeten spreken. Nee, vanmorgen komt Sybrand van Haersma Buma niet verder dan te spreken over een innerlijke tegenstrijdigheid in de brief van de regering. Die staat er in, er staan er meer in. Makkelijk scoren. Maar zeg toch dat vanuit de uitgangspunten van het CDA de staat verplicht is bed, bad en brood voor deze mensen te bieden. Op de website van het CDA staat niet meer dan de verklaring van Buma voor de radio. Het verkiezingsprogram van het CDA opgeslagen. ‘… en gemeenschappelijke aanpak van het terugkeerbeleid zijn binnen de Europese Unie onverminderd van belang’. En: ‘Wij werken toe naar een gemeenschappelijk Europees asielbeleid waarbij asielaanvragen en opvang in de regio van herkomst plaatsvinden en erkende asielzoekers zo nodig via hervestiging naar de EU landen komen’. Hebt u het Syrisch gezin nog voor de geest? Opvangen in de regio, zegt het CDA. Daar een asielprocedure. Eén miljoen vluchtelingen zitten in het kamp in Jordanië. Volgens het CDA moeten daar asielprocedures kunnen plaatsvinden, volgens mij is dat onzin. En wie dan als asielzoeker wordt aangemerkt kan ‘zo nodig’ naar een EU land komen. Ik heb de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ er maar eens op na geslagen. Zie: http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-volledige-tekst Ik citeer slechts artikel 3: ‘Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’. Ik ben benieuwd wanneer het CDA goed beleid voor deze mensen belangrijker vindt dan de wekelijkse peiling onder kiezers.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten, Politiek. Bookmark de permalink.

2 reacties op Bed, bad en brood … en het CDA

 1. theo derksen schreef:

  Hallo Tijme,
  De spijker op de kop. Geen vinger in de wond maar de vuist in de wond. Hopelijk doet het de politici die tot dit soort afwegingen, meningen en besluiten komen ook echt een keer pijn. Alhoewel ze een pak voor hun broek verdienen bedoel ik dat natuurlijk niet.
  Meer een afstraffing in de vorm van gezichtsverlies vanwege het feit dat ze niet meer serieus genomen worden en dus zullen moeten vertrekken. Hopelijk gauw!
  Ik ben blij dat veel gemeenten gewoon doorgaan met bed brood en bad.
  Ofschoon in dat geval door het Rijk gedreigd wordt met (nog meer) kortingen vinden die gemeentebesturen mensen en een menswaardig bestaan meer belangrijk dan geld.
  Goed voorbeeld doet goed volgen hoop ik
  Theo
  PS: Dit kabinet valt eerder dan ze, op dit moment, denken. Zo lang laat het Nederlandse Volk haar imago niet beschadigen.

 2. Jan Schild schreef:

  Heel veel dank Tijme oor dit uitstekende commentaar. Dat dit ook leeft bij ons geeft hoop. Want dit besluit (ik heb alleen de krant gelezen, mijn ijver gaat veel minder ver dan de jouwe) veroorzaakte bij mij ook boosheid, verdriet en schaamte. Verder denkend begon ik zelfs te twijfelen aan de waarde van onze westerse beschaving. Zitten wij wel op de goede weg? Australië schijnt zelfs geen enkele vluchteling toe te laten. Maar nogmaals jouw commentaar biedt hoop en perspectief. Evenals commentaar Theo Derksen.
  Vr. groet,
  Jan

Reacties zijn gesloten.