Oudejaarsavonddienst

De voorganger in deze dienst is ds. Wim Everts en de organist is Joop Ormel. Binnen is het warm, buiten klinken af en toe vuurwerkknallen – er zijn er die wat anders doen dan om een ogenblik zich te bezinnen. Een notitieboek heb ik niet meegenomen, zelfs geen pen. Aantekeningen op de orde van dienst kan ik ook niet maken. Daar heb ik al gauw spijt van. Ada Gerritsen heet de kerkgangers welkom waarna lied 91a wordt gezongen. Na bemoediging, groet en gebed van toenadering worden de verzen 1,2 en 4 van lied 919 gezongen. Daarna worden ‘Woorden over het afgelopen jaar’ gesproken, waarbij telkens wordt gezongen ‘Christus Verlosser, Zoon van de Vader, geef ons Heer uw vrede’.

Een jaar is ten einde gegaan. Op politiek gebied is er veel gebeurd. Het besluit van de Britten om de EU te verlaten. In eigen land was er het Oekraïne referendum, in de VS de presidentsverkiezingen en in verschillende landen is er de opkomst van populistische partijen. Voor allen aan wie een grote verantwoordelijkheid is toevertrouwd en die leiding moeten geven aan hun land steken wij een kaars aan. Dat zij zich zullen inzetten voor vrede en gerechtigheid en zorg zullen dragen voor een veilige samenleving. De dominee steekt de eerste kaars aan en het lied wordt gezongen.

2016 was een jaar van grote onrust. De bomaanslag van IS op een Koptische kerk in Egypte en de terroristische aanslagen in Brussel, Berlijn en vandaag een bomaanslag in Bagdad. Aanslagen die geen ander doel beogen dan angst en haat te zaaien. Voor de getroffenen van deze aanslagen steken we een kaars aan. Dat Gods woord van vrede mensen doet omkeren van wegen van geweld. De tweede kaars wordt aangestoken en het lied wordt gezongen. Weer wordt een kaars aangestoken onder het zingen van het lied.

Ook in 2016 ging de strijd in Syrië door. In deze dagen is er gelukkig tot een wapenstilstand besloten. Wat in Aleppo is gebeurd zal de geschiedenis ingaan als een diepzwarte bladzijde. Ook in Irak ging de strijd tegen Is door met de belegering van Mosul. Voor alle mensen, vaak kinderen nog, die getroffen zijn door geweld en voor alle vluchtelingen en ontheemden steken wij een kaars aan. Dat ook voor hen er een toekomst zal zijn van vrede en veiligheid.

2016 was het jaar waarbij de economische crisis voorbij is gegaan, de werkloosheid is onder de 500.000 gedaald. Toch is er een andere crisis die onze aandacht vraagt, de ecologische crisis. Wereldwijd was 2016 het warmste jaar, evenals 2015 en het jaar daarvoor. Wij beseffen dat klimaatverandering grote gevolgen heeft. Wij steken een kaars aan voor deze aarde die bedreigd wordt door toedoen van de mens. Dat wij behoeden en bewaren wat aan onze zorg is toevertrouwd.

2016 was het jaar waarin Tijn, een zesjarig ongeneeslijk ziek jongetje, tijdens 3FM serious request met nagellakken 100 Euro wilde ophalen. Zijn actie zorgde voor 2,5 miljoen Euro. Wij steken een kaars aan voor hen en al die organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. Dat zij de moed niet opgeven maar blijven volhouden

Ook in 2016 hadden we als protestantse gemeente te maken met een toenemende ontkerkelijking van onze samenleving. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het in onze samenleving steeds vaker ieder voor zich lijkt te zijn willen wij als kerk juist verbinden. Voor onze protestantse gemeente steken wij een kaars aan. Dat wij als kerk ons verbonden weten met God en met elkaar.

Voor alles wat in 2016 het nieuws niet heeft gehaald. Voor het stille verdriet van mensen. Voor allen die geleden hebben onder ziekte, eenzaamheid en tegenslag. Voor allen die een groot verlies hebben geleden steken wij een kaars aan. Dat dit licht voor hen mag schijnen en dat er voor hen ontferming zal zijn. De zevende en laatste kaars wordt aangestoken terwijl het lied wordt gezongen.

Na een gebed wordt Psalm 90 gelezen, lied 885 gezongen, uit Galaten 4 de verzen 4 tot 7 gelezen en lied 113 uit ‘Zingende gezegend’ gezongen. De overdenking van de dominee wordt ondersteund door een diavoorstelling. Het onderwerp is ‘De tijd’. De dominee heeft mij de 26 dia’s toegezonden. Is de tijd oneindig? Oneindig als we teruggaan in de tijd en oneindig als we naar de toekomst kijken? De mens leeft een korte periode in de tijd. De tijd is geen absolute grootheid, Einstein leerde dat de tijd relatief is. Ruimte en tijd zijn met elkaar verbonden. Met de oerknal is een uitdijend heelal begonnen, ruime en tijd zijn toen ook begonnen. Augustinus leerde dat God aan het begin van alles staat. Tegelijk met de ruimte heeft God ook de tijd geschapen. God staat ook aan het einde, zo omvat God alle tijden. Psalm 90 zegt het: ‘Nog voor de bergen waren geboren, voor U aarde en land had gebaard – U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.’ Openbaringen 1 wordt geciteerd: ‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’. Wij leven niet in een onverschillig en betekenisloos heelal dat geregeerd wordt door een blind krachtenspel. Maar in een heelal dat aangelegd is op de verwerkelijking van waarden als liefde, schoonheid, waarheid en goedheid. Dan volgen enkele dia’s waarmee duidelijk gemaakt wordt dat ons leven zich bevindt tussen het begin en oorsprong van de wereld en de toekomst en het einde der tijden. God is met ons tijdens ons leven dat zich midden in de tijd bevindt. ‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw ‘(Galaten 4:4). Kerst betekent dat de God die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, ook de God is die onze dagen wil delen. Immanuël betekent: God met ons. Begin: Bij God ligt de oorsprong van ons bestaan. Midden: God is met ons. Eind: God opent onze toekomst. De voleinding van onze wereldtijd: Geen afsluiting, maar vervulling en voltooiing. Een nieuwe tijd van een heel andere orde. Vervulde tijd, die verleden, heden en toekomst omvat.  “Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult”. Bewust omgaan met de tijd, elke dag is er één. Tijd nemen om met aandacht te leven en om iets waar te maken van Gods bedoelingen met ons!

Bovenstaande is nagenoeg de letterlijke tekst van wat op de dia’s staat. De dominee heeft er een verhaal bij. Bij elkaar is het een prachtige voordracht voor een avond van vorming en toerusting of voor een andere avond waarop mensen zich willen bezinnen op oorsprong en toekomst van de tijd van ons leven.  Via kerkbeeld op kerkvenster.nl is te zien en te horen wat de dominee gezegd heeft.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.