Henry Keizer, het klopt wel maar deugt het ook?

Vanavond komt de top van de VVD bijeen. Ze zullen zich beraden over de positie van de voorzitter van de partij, Henry Keizer. Is hij na dat beraad nog kandidaat voor het voorzitterschap? Zijn eerste termijn zit erop. Hij heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld en is de enige kandidaat. Ik ben zeer benieuwd en zal me wagen aan enige speculatie. De stand van zaken is dat het handelen van Henry Keizer aan de integriteitscommissie van de VVD zal worden voorgelegd. Het handelen betreft een transactie uit 2012 waarbij een vereniging dat crematoria in eigendom en exploitatie had en waarvan Henry Keizer de directeur was de crematoria verkocht aan een onderneming met als eigenaar Henry Keizer. De crematoria worden gewaardeerd op € 12,5 miljoen en blijken vijf jaar later meer waard. Het oordeel is snel geveld: Graaien, zelfverrijking, etc. Maar is dat zo?

Een oordeel kan pas worden geveld nadat alle feiten en omstandigheden van vijf jaar geleden op tafel liggen en de vraag of, dat in aanmerking genomen, in redelijkheid tot de transactie kon worden besloten. Een dergelijke transactie komt niet zomaar uit de lucht vallen. In een dergelijk geval zou ik alle op deze zaak betrekking hebbende stukken van de drie jaar voorafgaande aan het besluit willen inzien. Voor een oordeel moet men zichzelf vijf jaar in de tijd terug plaatsen. Was de transactie legaal en was de transactie moreel verantwoord ofwel kon die de toen geldende normen en waarden doorstaan? De een is daarin strakker dan de ander. Rekkelijken en preciezen, maar er is in elke tijd een algemeen gevoelen.

Gesteld dat een commissie met onafhankelijke deskundigen, met grote namen zoals in het verleden de commissie van drie in de zaak Hofmans of in de zaak Aantjes, tot de conclusie komt dat wettelijk en zedelijk, legaal en volgens de moraal, de transactie in orde is, dan nog is de vraag of Henry Keizer kan blijven. Die vraag is eigenlijk vanavond al aan de orde. Want al is alles in orde dan blijft over de beoordeling van wat tussen het moment van publicatie van FTM, Follow the Money, en nu door de hoofdrolspeler is gedaan. Wat hij heeft gedaan heeft zijn positie niet versterkt. Een paar essentiële fouten zijn de volgende. Ten eerste journalisten selecteren op een persconferentie. Het beeld van bodyguards die mensen weren komt niet best over. Vervolgens heeft hij dingen gezegd die veel vragen oproepen. Zoals dat een Raad van Commissarissen er bij de transactie van 20132 niet toe doet. Zelfs de oud voorzitter van de Ondernemingskamer, Willems, gaf daar op tv commentaar op.

Het ware beter geweest dat Henry Keizer na de publicatie gezwegen had als het graf, gezorgd had voor een rapport met alle feiten uit de drie jaren voorafgaande aan de transactie in 2012. Dat rapport had moeten worden opgesteld door onafhankelijke deskundigen, geen van allen lid van de VVD of VVD-stemmers. Er is nu teveel geknoeid en ik waag me aan de voorspelling dat het gedaan is met Henry Keizer als voorzitter van de VVD. Als men vanavond die conclusie nog niet trekt dan na uitkomst van integriteitsonderzoek wel. Ook al is die uitkomst positief voor Keizer. Daarom is het beter nu maar door de zure appel heen te bijten. Dat is beter voor de heer Keizer en beter voor de VVD.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Actualiteiten, Politiek. Bookmark de permalink.