Is alles mogelijk voor wie gelooft?

De Oude Helenakerk is goed bezet, volle bak wordt ook wel gezegd. Deze kerkdienst is vandaag de enige dienst van de Protestantse gemeente Aalten. Hans te Winkel, de organist, is op dreef en koster Arjen Timmers heeft zijn handen vol. Slechts de paar banken achter de preekstoel zijn slecht bezet. Wim Westerveld heet de kerkgangers welkom en leest de mededelingen. Voorganger is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk, de collecte tijdens de dienst is voor de kerk en bij de uitgang voor de diaconie. Lied 288 wordt gezongen, bemoediging en groet uitgesproken waarna vers 1 van Psalm 108 wordt gezongen. Na het gebed om Gods nabijheid worden de verzen 1,6 en 8 van Psalm 116 gezongen. Hierna mogen de kinderen in de kerk naar voren komen. De dominee ziet er meer dan zijn ogen kunnen geloven. Hij vraagt wanneer ze vakantie krijgen. Dat duurt nog twee weken. Dertien kinderen gaan naar de nevendienst. Dan zegt de dominee dat er nog een vers van Psalm 116 moet worden gezongen. In de afgelopen week hielden al zijn apparaten er mee op. Ook kon hij niet meer typen. Inmiddels doen de apparaten het weer maar hij wilde toch echt vers 3 van Psalm 116 laten zingen. Om die tekst gaat het vanmorgen. Vers 3 van Psalm 116 wordt alsnog gezongen.

De dominee is de kansel opgelopen. Met de koster heeft hij afgesproken dat ze hun colbertjasje aan zouden houden. ‘Maar boven is het warmer’, en de dominee trekt zijn jasje uit. In vest en hemdsmouwen leidt hij de rest van de dienst. Marcus 9:14-29 wordt gelezen waarna de verzen 1 en 4 van lied 316 worden gezongen. Uit het gelezen gedeelte is te merken dat Jezus teleurgesteld is in zijn leerlingen. Ze konden de zieke jongen niet genezen. Jezus had hen de kracht gegeven. ‘’Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me”. Dat is heftig. Maar die woorden komen ook naar ons toe. Verandert het geloof echt de dingen? Geloven we dat echt? Wat is nou de kracht, het effect van het geloof? Als het moeilijk is, hoe groot is dan ons geloof?

Dan komt het. “Alles is mogelijk voor wie gelooft”. Merkt u dat? Wat moet je daar nou mee? Is het geen gevaarlijke uitspraak? Er zijn geloofsgemeenschappen die dat letterlijk nemen. Heel Bijbels, maar ook heel onbarmhartig. Als je niet beter wordt heb je niet genoeg geloofd. Of gebeden. Zo gaat de dominee niet rond in zijn wijk. Zo één op één kan Jezus het niet bedoeld hebben. Alsof het geloof de enige ware kracht is in ons leven. Ten diepste gaat het om geloofsvertrouwen. De leerlingen vragen waarom zij het niet konden. Jezus antwoordde: het gebed. Dat is een levenshouding die het niet in eigen kracht zoekt. Niet: als je nou maar goed genoeg en vaak genoeg bidt. Er zijn mensen die jarenlang bidden en zeggen: dominee het wordt elke dag slechter. In zijn gesprekken komt de dominee dat tegen. Geloof ik niet genoeg, bid ik niet genoeg? In de afgelopen week zei iemand tegen de dominee: Ik begrijp het wel, maar dat doe ik met mijn hoofd. Maar in mijn hart voel ik de pijn. Hoofd en hart lopen uiteen.

Alles is mogelijk voor wie gelooft. Nee dus. Blijft er nog iets over?  Alleen als je beseft dat als de dingen anders gaan dan je wenst, dat je dan het geloof niet overboord moet gooien. Geloof geeft geborgenheid, rust en vrede. In alle omstandigheden. Zelfs als je niet beter wordt. Het gaat om vertrouwen dat God erbij is en je zal vasthouden. Als je dat gelooft ben je niet opeens rustig en heb je geen vragen meer. Iemand die wist dat ze moest loslaten zei eens: We mogen God onze hemelse Vader noemen. Maar weet u, mijn aardse vader zou dit niet hebben toegelaten als het binnen zijn mogelijkheden lag. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Uiteindelijk gaat het om de vraag: Durf je je over te geven in het vertrouwen dat God je tegemoet komt en je vasthoudt? Het hangt niet van ons af, het gaat om God die ons rust en vrede wil geven. En om het vertrouwen dat God je wil vasthouden. Dat is de grond waarop we mogen staan. Wonderlijke genezingen ziet de dominee niet om zich heen. Hij maakt dat op vele adressen mee. En er wordt veel gebeden. Is hun geloof te klein? De dominee gelooft dat niet. Er zijn mensen onder ons die een moeilijke weg gaan en toch kunnen ze het. In het vertrouwen dat ze vastgehouden worden. Als je het overziet: Uiteindelijk blijft alles toch mogelijk voor wie gelooft.

Na het amen van de preek volgt eerst orgelspel waarna lied 217 wordt gezongen. Er is een afkondiging van overlijden van een lid van de gemeente waarna lied 821 wordt gezongen. De dank- en voorbeden worden uitgesproken gevolgd door stilgebed en besloten met het zingen van lied 1006. De collecte wordt gehouden, de kinderen komen weer binnen en de slotzang is lied 416. De dominee heeft zijn jasje weer aangetrokken en geeft de gemeente de zegen mee.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.

3 reacties op Is alles mogelijk voor wie gelooft?

 1. Hans te Winkel schreef:

  Na afkondiging overlijden werd lied 823: 1 en 5 gezongen.

  • Tijme J. Bouwers schreef:

   Klopt, dank voor je reactie. Ik keek even niet in de liturgie maar in mijn aantekeningen ofwel krabbels. Overigens zei iemand na afloop tegen mij dat hij zo had genoten van je orgelspel.

   • Hans te Winkel schreef:

    Van bovenaf zag ik je weer druk “krabbelen. Verbaas me altijd weer hoe snel dat gaat, en dat je ook zowat alles weet op te schrijven. Knap werk.
    Je mag de persoon in kwestie wel bedanken, mocht je die een keer tegenkomen.
    Met zo’n volle bak wil het zingen wel lukken, en dat geeft een stimulans.

Reacties zijn gesloten.