Bouwen aan een beter bestaan

Cantororganist Janieke Mollenhorst spreekt voor het begin van de dienst in de Helenakerk de kerkgangers toe. Ze gaat ervan uit dat een ieder het nieuwe liedboek heeft meegenomen. Dat levert geen al te enthousiaste reacties op.IMG_5146 Het thema van de dienst is ‘Bouwen aan een beter bestaan’, ze noemt de ‘Songs of Praise’ en begint lied 975 te neuriën. ‘Kent u het?’ Dat valt tegen. Dan zingt ze de eerste regel voor waarna de kerkgangers onder haar leiding het eerste vers van dat lied zingen. Lied 836 wordt ingestudeerd, een bekend lied met een nieuwe melodie en tot slot lied 309a, het Gloria dat we vandaag wat anders zingen. De kerkenraad komt binnen en Dora DoorninkIMG_5149 heet de kerkgangers welkom in de MDW dienst waaraan twee leden van de werkgroep meewerken. Dat zijn Jannie Hofs en Dirk Jentink. Psalm 108:1 is het aanvangslied, waarna bemoediging en groet door de voorganger, ds. Marieke Andela-Hofstede, wordt uitgesproken. ‘Als we samenkomen, waarnaar zijn we op zoek, waar verlangen we naar? Naar stilte of naar een uitdaging?’, zegt de dominee ter inleiding op lied 272 waarvan drie verzen worden gezongen. Ter inleiding op het thema krijgt Jannie Hofs het woord. Zij licht een project van ‘Kerk in actie’ in Noord India toe. In Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in de Himalaya, schijnt de zon 300 dagen per jaar. Maar de zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan dalen tot 35 graden onder nul. De mensen stoken hun traditionele huizen warm met hout en kerosine, een kostbaren en tijdrovende aangelegenheid. Een aangepast huis, gebouwd van materialen die zonnewarmte absorberen, biedt uitkomst. Het LEDeG (Ladakh Ecological Development Group), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, bouwt in 3 jaar samen met de bevolking 100 energiezuinige huizen. Voor de gezinnen betekent dit meer comfort en minder stookkosten. Er is minder rook in de huizen waardoor er minder problemen zijn met de gezondheid; er is meer tijd voor de traditionele handenarbeid waardoor het gezinsleven verbetert. Kerk in Actie steunt dit werk en bouwt zo aan een beter bestaan. Van lied 995 worden de verzen 1 en 2 gezongen. De dominee spreekt een tekst van Henri Nouwen over het thema uit. “Iedere keer dat we elkaar vergeven in plaats van elkaar te lijf te gaan, elkaar zegenen in plaats van vervloeken, elkaar de wonden verzorgen in plaats van dieper maken, elkaar bemoedigen in plaats van ontmoedigen, elkaar hoop geven in plaats van tot wanhoop drijven. Elkaar omhelzen in plaats van bestoken, elkaar begroeten in plaats van negeren, elkaar danken in plaats van bekritiseren, elkaar prijzen in plaats van belasten. Kortom, iedere keer dat we kiezen voor elkaar, in plaats van tegen elkaar, maken we Gods liefde zichtbaar, verminderen we het geweld en werken we aan het tot stand komen van een nieuwe gemeenschap.” Het Gloria, lied 309a, wordt zonder begeleiding van orgel gezongen waarna de dominee het gebed om de leiding van Gods Geest uitspreekt. De dominee heeft een verhaal ter inleiding op de kindernevendienst. Dat gaat over de wind en de zon. De wind zegt tegen de zon: Ik ben sterker dan jij. De zon lacht vriendelijk en zegt: ik heb geen kracht nodig. De wind wil een wedstrijd aangaan. Kijk daar loopt een meisje met een jas aan, zullen we eens kijken wie dat jasje weg kan blazen? Dat is goed, zegt de zon, begin jij maar, en verbergt zich achter een wolkje. De wind blaast, het meisje krijgt het koud en trekt haar jasje nog eens stevig vast. Dan komt de zon tevoorschijn. Die lacht het meisje vriendelijk toe en bestraalt haar met warmte. Het meisje trekt het jasje uit. Voor ons betekent het dat we vriendelijk en warm voor elkaar zijn, hier om ons heen, maar ook ver weg zoals in Noord India. De dominee vraagt de kinderen naar voren te komen om mee te gaan met twee leidsters. Er zijn vanmorgen geen kinderen in de kerk, de leidsters kunnen in de kerk blijven. Dirk Jentink leest Micha 6:6-8, van lied 834 worden de verzen 2 en 3 gezongen. De dominee kondigt de Evangelielezing, Matteüs 5:1-12 aan. Die wordt gelezen uit ‘De Bijbel in gewone taal’. Dat is een Bijbelvertaling naast de bestaande, niet ter vervanging. Het Ned. Bijbel Genootschap is er nog druk mee bezig, eind van het jaar is het klaar. Jannie Hofs en Dirk Jentink lezen een gedeelte van de zaligsprekingen waarna van lied 836 vier verzen worden gezongen. Haar verkondiging begint de dominee met te zeggen dat ‘Bouwen aan een beter bestaan’ een mooi thema is. Dat is wat we allemaal willen, allemaal verlangen we naar een betere toekomst. Ook in Aalten. In onze kerk werken drie adviesgroepen aan een betere toekomst van onze kerk. We moeten niet alleen met onszelf bezig zijn, maar ook het oog gericht houden op de wereld om ons heen. Dat kan de voedselbank in Lichtenvoorde zijn, of ver weg het project in het Noorden van India. Een nieuwe wereld, daarover gaat het ook in het gelezen Evangelie. Daar wordt gesproken over het echte geluk. Dat is meer dan een lekker gevoel, dan happinez. Het gaat om het geluk waarvoor je ogen geopend moeten worden. Soms denken we dat zij die alles weten gelukkig zijn, of zij die gepantserd zijn tegen alle gevaren, of dat zij gelukkig zijn die hard zijn en nee kunnen zeggen. Maar zo is het niet bij God. Die haalt het kwetsbare naar voren zodat je erkent dat niet alles om jou draait. Dat je verdriet en ellende van een ander toelaat in je leven. Wees dan maar blij met mensen die verdrietig worden van de misère van een ander. God zal hen troosten. Niet de brutalen zullen de aarde beërven. Het echte geluk is voor hen die goed en eerlijk zijn, uit zijn op vrede. Die zullen worden gezien en erkend en Gods kinderen genoemd worden. Wij leven in een wereld waar het recht van de sterkste lijkt te gelden, een wereld die draait om geld. De zaligsprekingen vormen een tegenstem. Een stem van Jezus die oproept met Hem mee te doen. Die uitdaging moeten we voelen. Wat er ook verandert, onze identiteit ontlenen we aan Jezus. Hij wijst ons een weg die vraagt om onze persoonlijke inzet. Om trouw te zijn en nederig de weg van God te gaan. In de grondtekst wordt het woord zoeken gebruikt. God dwingt niet af, Hij verlangt naar mensen die recht doen en trouw betrachten. Dat is een leven waarbij anderen tot hun recht komen. Ga op deze weg verder, al heb je de tijd tegen. Met nederig zijn wordt niet bedoeld dat je jezelf klein moet maken. Het voert je weg van hoogmoed. Soms moet je niet nederig zijn, als je opkomt voor een ander. Tegen de stroom in moeten we blijven geloven in de weg die Jezus ons is voorgegaan. Is het niet zo dat de beste preek in het dagelijks leven wordt gehouden, daar waar keuzes gemaakt worden op zoek naar het echte geluk. Na het amen van de preek wordt het vierde couplet van lied 975 gezongen. Jannie Hofs vertelt het persoonlijk verhaal van Tundop, een timmerman in Ladakh in het Noorden van India. Hij heeft sinds twee jaar een zonnehuis. Er staat nu een weefgetouw in de serre. Tundop heeft een aanvullende training gekregen en bouwt nu mee aan andere zonnehuizen. Staande horen de kerkgangers een mededeling van overlijden van 2 gemeenteleden aan waarna lied 91a vers 1 wordt gezongen. De gebeden worden afgesloten met het lezen van lied 1006. Er is nog een mededeling over de commissie Inspiratie en Ontmoeting die a.s. donderdagavond een bijeenkomst heeft belegd over de vragen over de veranderingen van opvattingen binnen de kerk.  De collecte in de kerk is bestemd voor het project in Noord India. Lied 423 is onze slotzang en de zegen wordt beantwoord met het zingen van lied 425.

Over Tijme J. Bouwers

Doctoraal economie RU Groningen 1967 Mil. Dienst, 1968-1969, oud res. officier cavalerie Prov. Zuid-Holland, afd. toezicht gemeentefinanciën Min. van Fin. Inspecteur Rijksfinanciën 1972 - 1976 Burgemeester Ferwerderadeel 1976 - 1988 Burgemeester Aalten 1988 -2004
Dit bericht is geplaatst in Kerk, PKN. Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Bouwen aan een beter bestaan

  1. N.en C. Soede schreef:

    Wij vinden het fijn dat je weer terug bent na de impasse met je gezondheid en hopen dat het een eenmalige is geweest ,wij waren niet in kerk zondag(dochter Bernke,Gerrebregje) je weet wel ,vierde haar verjaardag in Vinkenveen ,alle kinderen en kleinkinderen en nog 2 zussen en zwagers waren er ook ,ik noem dat gemakshalve ook maar even bouwen aan een beter bestaan ,omzien naar elkaar en niet tegen elkaar maar voor elkaar zijn /dat is belangrijk/ !!!Tijmen bedankt en een goede gezondheid gewenst ,groeten Co en Niek s.

Reacties zijn gesloten.