Zeemansliederen of uiensnijders

“Van al het geleuter hoor ik niks, de muziek klinkt me als een wals in de oren”, aldus een aanwezige. De uitspraak wordt me verteld terwijl John Mantingh op de piano speelt. Hij heeft als laatste spreker het woord gevraagd. Hij zegt dat hij zo nu en dan op de piano speelt tijdens een lunch. Sommigen vragen er naar, anderen zijn er misschien niet gecharmeerd van. Toch heeft hij verder gekeken in de Nederlandse muziek. Niet naar krontjong muziek, geen Zuid-Afrikaanse liederen en ook geen Surinaamse. Nee, hij heeft wat anders gevonden. John neemt plaats achter de piano en begint te spelen. Al gauw is er Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Twee onwettig aanwezig

Er wordt een term gebruikt waar ik even over moet nadenken. ‘Er zijn twee onwettig aanwezig’, zegt de president van dienst Eric Puik. Het zijn leden van de VOC, ze zijn dus gerechtigd om een bijeenkomst van een lunchtafel te bezoeken. Het zijn officieren of oud-officieren, cavaleristen. En toch zijn ze onwettig. De president bedoelt er wat mee. Eerst deelt hij mee dat zich voor de lunch in Boxtel veertien hebben aangemeld waarvan (of en?) drie met een vraagteken. Twee aanwezigen zijn onwettig en er zijn afmeldingen. Hoe zit het nu? Veertien plus drie is zeventien. Samen met de onwettigen maakt dat negentien. Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | Reacties uitgeschakeld voor Twee onwettig aanwezig

Hoofdingang of zijingang

In de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Bert Pleijsant voor. Voor Aalten een oude bekende – tussen 1979 en 1985 was hij predikant van de Geref. Kerk van Aalten. Thans is hij met emeritaat en preekt al enige jaren, in vakantietijd, een keer in Aalten. Joop Ormel zit achter het klavier van het orgel en hij heeft er zin in, zijn muziek klinkt aangenaam. Als de dienst begint kunnen er nog wel een paar kerkgangers plaats vinden. Jan Hordijk heet de aanwezigen welkom en leest de mededelingen waarna de verzen 1 en 2 van Psalm 105 Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Hoofdingang of zijingang

Vertrouwen in kwetsbare situaties

In de Oude Helenakerk heeft vanmorgen koster Arjen Timmers het druk. Uit de consistorie haalt hij enkele malen liedboeken die hij uitdeelt aan de gasten, vakantiegangers, in ons midden. Ina Nagel verwelkomt de kerkgangers. De voorganger is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en de organist is Gerard Wesselink. Na het zingen van de verzen 1,2,3,5 en 7 van lied 280 spreekt de dominee bemoediging en groet uit. Van Psalm 25 worden de verzen 2 en 4 gezongen. De dominee licht het gebed toe. Eerst spreekt hij Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Vertrouwen in kwetsbare situaties

Leven voor waarden als liefde, goedheid, waarheid en schoonheid

Er is vanmorgen dienst in de Oosterkerk. Drie jaar geleden is besloten deze kerk af te stoten, maar is nog niet verkocht. Over de twee overige kerkgebouwen is discussie. De vraag is of over de Oude Helenakerk besprekingen met de Stichting Oude Gelderse Kerken zullen beginnen over overdracht in eigendom en beheer aan die stichting en de Zuiderkerk in eigendom behouden. Twee keer in de afgelopen week werd ik hierover benaderd. En ik hoorde dat de zogenaamde groep Oude Helenakerk de komende week weer bijeen zou Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Leven voor waarden als liefde, goedheid, waarheid en schoonheid

Het kwaad heeft geen toekomst

Binnen is het warmer dan buiten. De hitte van de afgelopen week hangt nog in de Oude Helenakerk. Ds. Wim Everts, de voorganger van vanmorgen, doet een geruststellende mededeling: De koster, Arjen Timmers, laat vanmorgen de deuren open. Dat zijn er drie. Maar er staat buiten nauwelijks een briesje. Jan van Schijndel heet vanmorgen de kerkgangers welkom, ook de gasten in ons midden. Die zijn er. In de bank voor mij zie ik kerkgangers die geen leden van de gemeente zijn. Na afloop van de dienst informeer ik. Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Het kwaad heeft geen toekomst

Leven in balans

In de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Hendrik Jan Zeldenrijk voor. De organist is Harry van Wijk die de kerkgangers voorafgaande aan de dienst verrast op aangenaam orgelspel. Op de schermen staan de medewerkenden aan deze dienst. Femke Navis heet de kerkgangers welkom en leest de mededelingen en de verzen 1 en 4 van Psalm 62 worden gezongen. Na stil gebed volgen bemoediging en groet, vers 1 van lied 286 wordt gezongen, de dominee spreekt het gebed om de nood van de wereld uit waarna lied 381 gezongen Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Leven in balans

Wie ben ik, wat doe ik?

Aan de dienst in de Oude Helenakerk werkt vanmorgen mee de cantorij onder leiding van Harry van Wijk. De voorganger in deze dienst is ds. Riemer Faber en de organist is Gerard Wesselink. Bij elke ingang ligt een stapeltje liturgieën. Arjen Timmers doet dienst als koster. Ouderling Hannie Lievers heet de aanwezigen welkom en leest de mededelingen. Lied 207 is het openingslied dat door cantorij en gemeente wordt gezongen. Groet, bemoediging en drempelgebed volgen, de verzen 1 en 2 van Psalm 19 worden gezongen en Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Wie ben ik, wat doe ik?

De grauwe kiekendief

Nog maar net nadat ik de afslag Oudeschans op de A7 genomen heb en in de richting van Finsterwolde rij zeg ik tegen mezelf: ‘Mijn dag is weer goed’. Ik zie een grauwe kiekendief vliegen, een mannetje. De slanke en sierlijke roofvogel vliegt laag over een tarweveld. Langzaam, enkele vleugelslagen en dan zwevend met de vleugels in een V-vorm. Voor het overgrote deel is het verenkleed grijs. De vogel jaagt. Net zoals in het boek ‘De man op de dijk’ van Elvira Werkman is beschreven. Vanaf de weg kan ik het niet zien, maar verderop Lees verder

Geplaatst in Natuur en jacht | Reacties uitgeschakeld voor De grauwe kiekendief

Wees allen eensgezind

In de Oosterkerk is de lezing vanmorgen uit 1 Petrus 3:8-12 dat begint met een oproep tot eensgezindheid. Ik zit klaar achter mijn pc om deze dienst te volgen via internet, maar de dienst wordt niet uitgezonden zodat ik er geen verslag van kan maken. In de liturgie heb ik gezien dat ds. Hendrik Jan Zeldenrijk zal preken over dit gedeelte uit de eerste brief van Petrus. Waar heeft de dominee over gesproken? Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Er is onlangs een gemeenteavond geweest waar de kerkenraad een voorgenomen besluit heeft Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | 2 reacties