Leven in balans

In de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Hendrik Jan Zeldenrijk voor. De organist is Harry van Wijk die de kerkgangers voorafgaande aan de dienst verrast op aangenaam orgelspel. Op de schermen staan de medewerkenden aan deze dienst. Femke Navis heet de kerkgangers welkom en leest de mededelingen en de verzen 1 en 4 van Psalm 62 worden gezongen. Na stil gebed volgen bemoediging en groet, vers 1 van lied 286 wordt gezongen, de dominee spreekt het gebed om de nood van de wereld uit waarna lied 381 gezongen Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Leven in balans

Wie ben ik, wat doe ik?

Aan de dienst in de Oude Helenakerk werkt vanmorgen mee de cantorij onder leiding van Harry van Wijk. De voorganger in deze dienst is ds. Riemer Faber en de organist is Gerard Wesselink. Bij elke ingang ligt een stapeltje liturgieën. Arjen Timmers doet dienst als koster. Ouderling Hannie Lievers heet de aanwezigen welkom en leest de mededelingen. Lied 207 is het openingslied dat door cantorij en gemeente wordt gezongen. Groet, bemoediging en drempelgebed volgen, de verzen 1 en 2 van Psalm 19 worden gezongen en Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Wie ben ik, wat doe ik?

De grauwe kiekendief

Nog maar net nadat ik de afslag Oudeschans op de A7 genomen heb en in de richting van Finsterwolde rij zeg ik tegen mezelf: ‘Mijn dag is weer goed’. Ik zie een grauwe kiekendief vliegen, een mannetje. De slanke en sierlijke roofvogel vliegt laag over een tarweveld. Langzaam, enkele vleugelslagen en dan zwevend met de vleugels in een V-vorm. Voor het overgrote deel is het verenkleed grijs. De vogel jaagt. Net zoals in het boek ‘De man op de dijk’ van Elvira Werkman is beschreven. Vanaf de weg kan ik het niet zien, maar verderop Lees verder

Geplaatst in Natuur en jacht | Reacties uitgeschakeld voor De grauwe kiekendief

Wees allen eensgezind

In de Oosterkerk is de lezing vanmorgen uit 1 Petrus 3:8-12 dat begint met een oproep tot eensgezindheid. Ik zit klaar achter mijn pc om deze dienst te volgen via internet, maar de dienst wordt niet uitgezonden zodat ik er geen verslag van kan maken. In de liturgie heb ik gezien dat ds. Hendrik Jan Zeldenrijk zal preken over dit gedeelte uit de eerste brief van Petrus. Waar heeft de dominee over gesproken? Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Er is onlangs een gemeenteavond geweest waar de kerkenraad een voorgenomen besluit heeft Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | 2 Reacties

Is het leven maakbaar …?

In de Oosterkerk gaat vanmorgen voor ds. Riemer Faber, de organist is Gerard Wesselink. De kerkgangers worden welkom geheten door Ineke Nagel die ook de mededelingen leest. Het thema van deze dienst is: ‘Is het leven maakbaar …?’ Na het zingen van alle verzen van Psalm 100 en stil gebed spreekt de dominee bemoediging en groet uit. De dominee zegt dat er vandaag twee wijkdagen zijn: Barlo/Dale en Haart/Heurne. Het is fijn dat ze het zo treffen met het mooie weer, want dan hebben wij ook mooi weer. Maar wij zitten binnen. Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Is het leven maakbaar …?

Nikodemus en de Geest

In de Oude Helenakerk gaat vanmorgen voor ds. Hendrik Jan Zeldenrijk. Bij binnenkomst speelt Joop Ormel op het orgel, rustige en stemmige muziek. Jan Hordijk verwelkomt de kerkgangers, ook ‘de gasten in ons midden’ – hoeveel zouden dat er zijn? Van Psalm 62 worden de verzen 1 en 2 gezongen en na stil gebed spreekt de dominee bemoediging en begroeting uit. Na het zingen van de verzen 1 en 5 van lied 280 spreekt de dominee een gebed uit waarna lied 985 wordt gezongen. De dominee kijkt rond of er kinderen in de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Nikodemus en de Geest

Open dag van de bouw. Nieuwe sluis Eefde, Broederenklooster en Bourgonjetoren in Zutphen

Voor het eerst ging ik in 2005 naar de Open Dag van de Bouw, naar de aanleg van de HSL, Hoge Snelheidslijn. Later ben ik in Amsterdam geweest bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn en in Arnhem bij de bouw van het nieuwe station, etc. Sinds eind juni 2015 ben ik er niet meer bij geweest, nu voel ik me fysiek in staat weer eens op pad te gaan. Het eerste doel is de bouw van de tweede sluis bij Eefde. Op 3 jan. 2012 viel de omhooggetrokken hefsluis van de bestaande sluis plots naar beneden. Niemand raakte gelukkig gewond. Eerste onderzoek wees uit dat de stalen fundering voor de Lees verder

Geplaatst in Recreatie | Reacties uitgeschakeld voor Open dag van de bouw. Nieuwe sluis Eefde, Broederenklooster en Bourgonjetoren in Zutphen

Het levende water

Vanmorgen wordt Herman Derk Jan Bram gedoopt in de Oude Helenakerk. Een foto van hem staat op de voorkant van de liturgie die bij de ingang ligt. Aan het eind van de dienst speelt Harry van Wijk een concerto van Bach op het orgel. Prachtige muziek. Orgelmuziek klinkt ook bij binnenkomst. Marlies Heideman heet de kerkgangers welkom en leest de mededelingen. De voorganger is ds. Wim Everts en de collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Restauratiefonds (dat beoogt het kerkgebouw in stand te houden). Na het zingen Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Het levende water

Mijn vrede geef ik u

In de Oosterkerk wordt vanmorgen de maaltijd van de Heer gevierd. Gerard Wesselink speelt bij binnenkomst op het orgel. Op de schermen heeft de beamer de namen van hen die aan deze dienst meewerken geprojecteerd. De voorganger is vanmorgen ds. Wim Everts. De achtergrond op de schermen lijkt op de drooggevallen Waddenzee, zandplaten in het geel en de geulen met water zijn blauw. Er zijn wat meer leden van de kerkenraad aanwezig dan in een reguliere dienst. Bij binnenkomst proberen alle leden op de voorste Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Mijn vrede geef ik u

Cantatedienst – Zingt

Vandaag is het ‘Zondag Cantate’, de vierde zondag na Pasen. Cantate betekent ‘Zingt’ naar Psalm 98:1 ‘Zingt de Heer een nieuw lied’. Aan de dienst in de Oude Helenakerk werkt de cantorij mee en ook het Forsterkwartet, beide onder leiding van Harry van Wijk, cantor-organist van de Protestantse gemeente te Aalten. Bij binnenkomst oefent de cantorij. Dat is niet gebruikelijk. Sommige kerkgangers zoeken vlak voor de dienst een andere plaats. Niet met de rug naar het koor, maar met het gezicht. Hannie Nijhof spreekt een woord van Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Cantatedienst – Zingt