De graankorrel

In de dienst in de Oosterkerk gaat vanmorgen dominee Wilma Onderwaater voor, de organist is Joop Ormel en Erik Bekkers doet dienst als koster. Na het woord van welkom en het lezen van de mededelingen wordt Psalm 68:7 gezongen gevolgd door stil gebed, bemoediging en groet en het gebed op de drempel. De verzen 1,3 en 4 van lied 538 worden gezongen, het lied van de 40 dagen, waarna het gebed voor de nood van de wereld volgt. Na het zingen van de verzen 1,2 en 4 van lied 756 zegt de dominee: ‘En toch geloven we dat Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Een reactie plaatsen

Doop- en cantatedienst

Aan de dienst in de Oude Helenakerk werken de cantorij Aalten en het Försterkwartet mee. Het kwartet strijkers komt uit Amersfoort, kwartet en cantorij staan onder leiding van Harry van Wijk, de cantor-organist van Aalten die in Amersfoort woont. Joop Ormel is vanmorgen de organist en speelt ook op het koororgel. Frans Ratering doet dienst als koster en de voorganger is ds. Aja Yntema, emeritus predikant. Wim Westerveld heet de kerkgangers welkom op deze vierde zondag in de 40dagentijd. De intochtspsalm is Psalm Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Doop- en cantatedienst

Het hart reinigen

Onder hen die vlak voor de dienst in de Oude Helenakerk binnenkomen is ook Evelien Faber, de echtgenote van ds. Riemer Faber. Zij loopt nog even de consistorie binnen. Dat is niet gebruikelijk maar ik zoek er niets achter. Ouderling Jan Hordijk heet de kerkgangers welkom. De voorganger is ds. Riemer Faber, de organist Hans te Winkel en Frans Ratering doet dienst als koster. In het kader van ‘Kerk in Actie’ is de collecte tijdens de dienst is voor de opleiding van sterke vrouwen in Nieuw-Guinea. Op dinsdagavond 6 maart a.s. is er in de Synagoge een lezing over ‘De Samaritanen, geschiedenis en religie Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Het hart reinigen

Palestine Transit Camp in Bocholt

Een Thora rol van de Aaltense Synagoge is te zien op een expositie in het Duitse Bocholt. Bij de opening van deze expositie op 29 jan. jl. waren vier leden van het bestuur van de stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’ (VAS) aanwezig. De expositieruimte zat stampvol genodigden, er waren vele sprekers met doorwrochte inleidingen en na afloop zeiden we tegen elkaar dat we nog een keer op bezoek zouden gaan om deze expositie in alle rust te bekijken. Vanmiddag zijn vijf bestuursleden op bezoek geweest. De expositie gaat over het ‘Palestine Transit Camp’ dat in het Stadtwald van Bocholt na de Tweede Lees verder

Geplaatst in Aaltense Synagoge | Één reactie

Bewaar wat licht geeft

In de dienst in de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Marieke Andela-Hofstede voor. Ze was tot voor een paar jaar geleden predikant van de Protestantse gemeente te Aalten en sindsdien predikant in Neede. Op het scherm staan de namen van de organist, de leiders van de kindernevendienst, de bediener van de beamer en van hem die voor Kerkbeeld zorgt. Kerkbeeld is de uitzending van deze dienst via internet langs welke weg ik vanmorgen deze dienst heb gevolgd. Rieke Aalbers heet de kerkgangers welkom waarna Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Bewaar wat licht geeft

Doopdienst met twee dominees

Het is een luxe doopdienst, zegt iemand na afloop van de dienst tegen mij. Twee dominees gaan voor in deze dienst. Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk houdt de preek en daarna leidt ds. Hans van Dalen de doop van twee kinderen waaronder die van zijn kleindochter. Ds. Van Dalen was van 1994 tot 2003 predikant van de Hervormde gemeente te Aalten. Hij was daarvoor predikant in Franeker en Herbayum en iemand uit Harlingen vertelde mij eens dat men daar sprak van: ‘Dominee Van Dalen trekt volle zalen’. De Oude Helenakerk is vanmorgen goed bezet. Dat kon minder. Bij binnenkomst kan een liturgie van de stapel Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Doopdienst met twee dominees

Halbe Zijlstra

Zijn politieke loopbaan is ten einde. In de komende 24 uur moet hij proberen op een nette manier te vertrekken. Of hem dat lukt is maar zeer de vraag. Ik heb de New York Times erop nageslagen. Dit dagblad heeft het nieuws direct opgepakt en schrijft dat met het liegen van Halbe Zijlstra de geloofwaardigheid van het Nederlandse kabinet op het spel staat. De Amerikaanse krant citeert het Financieele Dagblad dat schrijft dat de minister moet opstappen. Er staat voor Nederland nogal wat op het spel. Lees verder

Geplaatst in Actualiteiten, Politiek | 2 Reacties

Grootheid afleggen

Orgelspel van Joop Ormel vult bij binnenkomst de ruimte van de Oude Helenakerk, kerkgangers zijn er te weinig om de kerkbanken te vullen. De tijd dat één kerkgebouw voldoende is om alle kerkgangers van de Protestantse gemeente te Aalten (ruim 6.000 leden) op zondagmorgen te herbergen is niet ver meer verwijderd. Na het orgelspel klinkt klokgebeier en komen de dienstdoende leden van de kerkenraad binnen. De voorganger is vanmorgen ds. Wim Everts. Joke Mateman heet de aanwezigen welkom en leest de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Grootheid afleggen

Wie is uw naaste geworden?

Het sneeuwt wanneer de kerkgangers opgaan naar de Oosterkerk. Binnen is het warm en speelt Hans te Winkel op het orgel. Op het scherm staan de namen van hen die aan deze dienst meewerken. De voorganger is ds. Riemer Faber, de koster is Erik Bekkers, de beamer wordt bediend door Laurens Steenbeek en Ben Lammers zorgt voor ‘Kerkbeeld’. Kerkbeeld is de knop op de website, kerkvenster.nl, van de Protestantse gemeente Aalten waardoor de kerkdienst op computer of laptop thuis kan worden gevolgd. De achtergrond op de schermen is een beeld uit een oorlogsgebied. Een man met een gewonde jongen in Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Wie is uw naaste geworden?

Recht door zee

De week van gebed voor de eenheid van de christenen is dit jaar van 21 t/m 28 januari. Net als in vorige jaren is er een oecumenische dienst in de r.k. St. Helenakerk te Aalten. De orde van dienst is een grootste gemene deler van die van de deelnemende kerkgenootschappen. Een belletje kondigt het begin van de dienst aan waarna een intredelied wordt gezongen, de verzen 1,2,3 en 5 van lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet’. Gerda van Netten spreekt een woord van welkom. Vijf geloofsgemeenschappen in Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Recht door zee