Het elfde ‘Buffet van Nix’

Even denk ik dat vandaag het tiende zal worden opgediend, mijn archief helpt me snel uit die droom. Een ordonnans heeft de lunch tijdig aangekondigd. Vorig jaar moest ik verstek laten gaan bij deze jaarlijkse maaltijd, bereid naar gerechten uit ‘Kooksels, Krabbels, Kronkels en Konterfeitsels van een Kavalerist’, een pikant werkje van Robert-Jan Nix, Lkol bd. Het boekje bevat prikkelende gerechten, verhaaltjes en tekeningen die de herinnering aan het vroegere Nederlands-Indië levend houdt. Maar liefst 16 onderdelen bevat de Indonesische rijsttafel die door de uitbater van restaurant ‘de Waag’ te Boxtel Jurgen Bosmans, erewachtmeester titulair der cavalerie, zal worden opgediend. Hieraan gaat de Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | Een reactie plaatsen

Zondag Rogate – Bidt

Tussen de twee lezingen in legt dominee Wim Everts aan de hand van de projectie van een dia op de schermen van de Oosterkerk de betekenis van deze zondag uit. Vier zondagen tussen Pasen en Pinksteren worden getoond. De vierde zondag na Pasen is zondag Jubilate. Jubilate betekent juicht. De vijfde zondag is zondag Cantate – Zingt. De zesde zondag na Pasen is zondag Rogate, ofwel bidt. De zevende zondag, de zondag na Hemelvaart en de zondag voor Pinksteren is zondag Exaudi, dat smeekt betekent. Het is Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Een reactie plaatsen

De Pleitbezorger

Aan het aantal fietsen tegen de keermuur van het gazon rond de Oude Helenakerk is al te zien dat er nog wel plaats is voor een paar meer kerkgangers. Hans te Winkel laat op het orgel de wijs klinken van een Psalm die mij doet denken aan Psalm 87. Reinier Demkes heet de aanwezigen welkom en leest de afkondigingen. Vanmorgen is de voorganger ds. Riemer Faber. Als aanvangslied worden de verzen 1 en 7 van Psalm 33 gezongen. Na stil gebed, bemoediging en groet wordt lied 218 gezongen, een Morgenlied. Het gebed om Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor De Pleitbezorger

Reünie 43 Tankbataljon

De tweejaarlijkse bijeenkomst van de Reünievereniging Vrienden van 43 Tankbataljon RHvS (Regiment Huzaren van Sytzama) is ook een bijzonder jubileum. Het is vijfentwintig jaar geleden dat het bataljon werd opgeheven. Dat was inning van het vredesdividend. Na de val van de muur stortte de Sovjet Unie in elkaar, viel de vijand uit de koude oorlog weg en kromp Nederland het leger in. Er is duidelijk meer belangstelling voor deze reünie dan voor de vorige. Bij de wacht van de Bernhardkazerne in Amersfoort laten de oudgedienden elkaar al fotoboeken zien. De manschappenkantine, gebouw R, loopt goed vol. Rond 160 Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | Reacties uitgeschakeld voor Reünie 43 Tankbataljon

Gedenkplaats Esterwegen en Synagoge Bourtange

Nog steeds is de temperatuur laag, kwam de zon er maar door. In Aalten scheen de zon, hier is het bewolkt en koud. Mevr. Noorlag leidt ons rond over het voormalig terrein van het kamp Esterwegen. Ze neemt ons mee van informatiebord naar informatiebord. We staan in het gedeelte waar de bewakers en de leiding was ondergebracht. Er staat geen oorspronkelijke barak meer, van het kamp was niet veel meer over toen in de 80er jaren studenten in Oldenburg een Documentatiecentrum begonnen. De gids wijst de plek aan waar bepaalde gebouwen stonden. Dit gedeelte is begroeid met gras. Enkele van de bomen die geplant zijn na de bouw van het kamp staan er nog. Mevr. Noorlag blijft staan bij het Lees verder

Geplaatst in Aaltense Synagoge, Geschiedenis | Reacties uitgeschakeld voor Gedenkplaats Esterwegen en Synagoge Bourtange

Met bestuur stichting VAS naar Gedenkstätte Esterwegen in het Emsland

De grafstenen hebben de vorm van een omgekeerde spade. Van zeven kampen zijn hier de doden begraven. Doodgemaakt door de Nazi’s die direct na de Rijksdagbrand op 27 febr. 1933 op grond van de Noodverordening (tot bescherming van volk en staat) van een dag later hun politieke tegenstanders, vooral communisten en socialisten, opsloten. In het uitgestrekte Duits veengebed, langs Groningen en Drenthe, was men al barakken aan het bouwen om werklozen te huisvesten die te werk zouden worden gesteld als veenarbeider, om van veen vruchtbaar land te maken. De cellen in de politiebureaus in het Duitse Rijk zaten overvol, de barakken in het Duitse veengebied werden versneld afgebouwd en zo Lees verder

Geplaatst in Aaltense Synagoge, Geschiedenis | Één reactie

Gooi het over een andere boeg

Net als vorige week de Oude Helenakerk is nu de Oosterkerk goed bezet. Zelfde voorganger, ds. Hendrik Jan Zeldenrijk, ander gebouw. Misschien met dezelfde kerkgangers, toch een iets andere sfeer, warmer. Harry van Wijk is de organist. Om halftien laat hij het orgel zwijgen, de kerkenraad laat nog even op zich wachten. Bram te Paske heet de kerkgangers welkom en leest de afkondigingen waarna van Psalm 33 de verzen 1 en 8 worden gezongen. Hierna volgen stil gebed, bemoediging en groet, gebed en wordt lied 283 gezongen. De dominee maakt een praatje met de kinderen. ‘Is er iets waar Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Gooi het over een andere boeg

Henry Keizer, het klopt wel maar deugt het ook?

Vanavond komt de top van de VVD bijeen. Ze zullen zich beraden over de positie van de voorzitter van de partij, Henry Keizer. Is hij na dat beraad nog kandidaat voor het voorzitterschap? Zijn eerste termijn zit erop. Hij heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld en is de enige kandidaat. Ik ben zeer benieuwd en zal me wagen aan enige speculatie. De stand van zaken is dat het handelen van Henry Keizer aan de integriteitscommissie van de VVD zal worden voorgelegd. Het handelen betreft een transactie uit 2012 waarbij een vereniging dat crematoria in eigendom en exploitatie had en waarvan Henry Keizer de Lees verder

Geplaatst in Actualiteiten, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Henry Keizer, het klopt wel maar deugt het ook?

Zorgen voor de kudde

Stampvol raakt de Oude Helenakerk niet, goed vol wel. Alleen op de paar banken achter de preekstoel met slecht zicht op de kansel, aan Elimzijde, zitten weing kerkgangers. Het geeft een goed gevoel wanneer de kerk vol loopt. Ook het orgelspel van Joop Ormel helpt daarbij. Zouden er in de Zuiderkerk ook zoveel mensen zitten? Misschien is de gemiddelde leeftijd daar lager. Daar is een beamer, hier niet. Daar vertelt Hermen Ligterink over zijn waterproject in Malawi. Ik had het wel willen horen. In de Oude Helenakerk is koster Arjen Timmers druk met van alles en nog wat. Vlak voor de dienst begint gaat hij achter de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Één reactie

Niet zien en toch geloven

Muziek uit een van de orgelconcerten van Händel komt ons tegemoet wanneer we de Oude Helenakerk binnenlopen. Ik denk aan ‘Koekkoek en de Nachtegaal’, maar ben daar niet zeker van. Aangenaam klinkt het wel wat Gerard Wesselink laat horen. Bij de ingang is er voor iedere kerkganger een orde van dienst. Er kunnen nog wel enkele kerkgangers bij wanneer de dienst begint. De voorganger, ds. Aja Yntema, zal er een opmerking over maken. ‘Waar blijft de tijd? Vijfentwintig jaar geleden zat de kerk vol. Wat genoot ik daarvan.’ Henk Klein Hesselink heet de kerkgangers welkom waarna de verzen 1,4, 5 en 8 Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Niet zien en toch geloven