Van het Boxtelse front geen nieuws

We moeten wegens een rouwbeklag om halfdrie het etablissement verlaten hebben, de lunch wordt gebruikt in de ruimte achter de toog en er is een novice die het rugnummer 254 krijgt. Maar dat is het wel. Niemand van de oud-officieren van de cavalerie staat op om te vertellen dat hij is gevraagd om de huidige officieren het gewone oorlog voeren te leren. Het ging maar om twee generaals, hoor ik om me heen. De president van dienst is Rob Hiltmann die ons om twintig over twaalf meedeelt dat we over tien minuten aan tafel gaan. De ruimte die we betrekken is donker, onoverzichtelijk en heeft een verhoog in een Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | Een reactie plaatsen

Pionieren in Amsterdam Nieuw-West

Zowel tijdens de koffie vooraf als tijdens de pauze is de hal stampvol. Ds. Klaas de Lange trekt vanavond, 15 febr., veel publiek. Het middenvak van de Zuiderkerk is goed bezet wanneer Fop van Wijk de aanwezigen welkom heet namens de commissie ‘kerk en Israël’. Door zijn enthousiasme is hem maar moeilijk duidelijk te maken dat hij namens de commissie ‘Inspiratie en Ontmoeting’ optreedt. Hij reageert gevat: ‘Wie in zijn spreken niet struikelt is een volmaakt mens’. Over zijn opening heeft Fop met Klaas overlegd: Prediker 11:1-6 wordt gelezen “Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen …’ Deze woorden komen later terug in het verhaal van Klaas de Lange. Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Één reactie

Eerlijk of oneerlijk

Het heeft een beetje gesneeuwd, het dooit en het lijkt glibberig – maar dat is het niet – op de trottoirs naar de Oosterkerk. Bij binnenkomst hoor ik Gerard Wesselink een aangenaam stukje op het orgel spelen. Daar is vanmorgen ds. Riemer Faber de voorganger. Joke Mateman spreekt het woord van welkom en leest de mededelingen en wenst ons namens de kerkenraad een goede dienst. De eerste twee verzen van Psalm 84 worden gezongen waarna stil gebed, bemoediging en groet volgen. Van lied 221 worden de verzen 1 en 2 gezongen, het gebed om ontferming volgt en dan wordt vers 1 van lied 1005 Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Eerlijk of oneerlijk

Diner de Corps Officieren RHvS

Rond het Berghotel in Amersfoort ligt net na zessen een dun laagje sneeuw. Binnen is het druk, de opkomst is met 70 officieren, actief dienend, buiten dienst, reserve en oud-reserve, van het Regiment Huzaren van Sytzama goed te noemen. Aan de toog, tijdens het aperitief, heerst een goede sfeer. Het etablissement is een prima locatie voor het jaarlijks diner ter herinnering aan de oproep van Johannes Galenus baron van Sytzama op 11 jan. 1814 aan zijn Friese landgenoten om als ruiters voor Nederland en Oranje te strijden tegen de Vijand des Vaderlands en zich in Leeuwarden daartoe aan te melden. Met Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | Reacties uitgeschakeld voor Diner de Corps Officieren RHvS

Zout van de aarde en het licht in de wereld

Volgens het leesrooster worden de verzen 13 tot 16 gelezen uit Mattheüs 5, de Bergrede, waarin deze woorden voorkomen. Ds. Wim Everts preekt er vanmorgen in de Oude Helenakerk over. De kerk is beter bezet dan de vorige week. Komt dat omdat er in de Zuiderkerk ook een dienst is? Sinds 2015 worden elke zondag van de drie gebouwen er twee gebruikt. Ik kan me het verbeelden maar ik heb de indruk dat wanneer er diensten zijn in de Ooster- en Helenakerk, de Oosterkerk meer kerkgangers trekt dan de Helenakerk. Maar wanneer een van de twee kerkdiensten in de Zuiderkerk is, is het andere Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Zout van de aarde en het licht in de wereld

De Maatschappij voor Reizende Kunstexposities – Peredvizhniki

Direct na een korte introductie bij binnenkomst loopt de bezoeker tegen de ‘Nachtwacht van Rusland’ aan. Het is een groot schilderij van Ilja Repin, bijna drie meter breed en anderhalve meter hoog, de Wolgaslepers. Overweldigend. Zeventig schilderijen van 36 kunstenaars, leden van de maatschappij die in 1870 is opgericht, vormen de expositie in het Drents museum met als titel ‘Peredvizhniki’ met als ondertitel ‘Russisch realisme rond Repin 1870 – 1900’. Laat ik beginnen met een cliché. Toen Greet en ik naar buiten liepen, zeiden we tegen elkaar: ‘Dit was boven verwachting’. Mijn impressies. Lees verder

Geplaatst in Cultuur | Reacties uitgeschakeld voor De Maatschappij voor Reizende Kunstexposities – Peredvizhniki

De zaligsprekingen

Vanmorgen wordt er in de Oosterkerk en de Oude Helenakerk avondmaal gevierd. Greet en ik gaan naar de Oude Helenakerk, waar de voorganger ds. Riemer Faber is en Hans te Winkel het orgel bespeelt. Zoals al enige tijd eerder regel dan uitzondering, is ook deze morgen deze oude Dorpskerk met zijn historische en verouderde inrichting nog niet voor de helft gevuld. Bij de ingang ligt een liturgie met de teksten van de te zingen liederen en de tekst die bij de avondmaalsviering wordt uitgesproken. Hans te Winkel vult met het geluidvolume van het orgel de ruimte van de kerk, daarna luiden de klokken nog even, Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor De zaligsprekingen

Naar een Grondwet van vijfentwintig artikelen

De toeloop is groot, de keukenkamer van de Krent in Hummelo is net groot genoeg om de 18 oud-collega’s van de Oud-Burgemeesters Achterhoek (OBA) op een stoel te laten plaatsnemen en om van een aperitief te genieten. Hans Alberse is nieuw in ons midden. Hij stelt zich even voor. Raadslid en wethouder van Rheden geweest, en burgemeester van Lingewaal en Oude IJsselstreek. Een paar jaar geleden is hij begonnen als adviseur bij ProDemos om gemeentebestuurders te helpen de lokale democratie te versterken.

In een afgeschermd deel van de grote eetzaal staat een tafel voor ons gedekt. Na de lunch Lees verder

Geplaatst in Burgemeester | Reacties uitgeschakeld voor Naar een Grondwet van vijfentwintig artikelen

Muren slechten

Van 15 jan. Tot 22 jan. 2017 is de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Afgelopen donderdag is er een samenkomst geweest in de Westerkerk waar voorgangers van de Protestantse gemeente, de rooms-katholieke parochie, de Christelijk Gereformeerde kerk en de Euregiogemeente zijn voorgegaan. Daar waren ongeveer 50 aanwezigen, zo hoorde ik vanmorgen in de dienst in de Nieuwe Helenakerk met als thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’. In deze dienst zijn pastor Jos Droste, ds. Aja Yntema en Gerda van Netten de voorgangers. Bij binnenkomst is de kerk nog niet op kamertemperatuur, er Lees verder

Geplaatst in Kerk | Reacties uitgeschakeld voor Muren slechten

Eerste lustrum Eemlandlunch

Een volle bak. De benedenzaal van Eetvilla Van Den Brink te Soest is geheel gevuld. De Eemlandlunch viert vandaag zijn vijfjarig bestaan. Niet in een bovenzaal vindt aan een paar tafels de bijeenkomst van (oud)officieren van de cavalerie plaats maar alle zalen op de begane grond zijn nodig om de tachtig deelnemers een plaats te kunnen geven. Staan is gebruikelijk tijdens het aperitief, hier is het geen optie. Het is beter direct maar een plaats aan een tafel te zoeken, voor hen die daarna binnenkomen is er dan nog even de gelegenheid tussen de tafels door te lopen en proberen zoveel mogelijk wapenbroeders de Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | Reacties uitgeschakeld voor Eerste lustrum Eemlandlunch