De trouwe Herder

Wanneer ik aan kom lopen staan er redelijk veel fietsen tussen gebouw Elim en de Oude Helenakerk. Dat is een teken dat de kerk redelijk goed bezet is. Hans te Winkel bespeelt vanmorgen het orgel. Ik ben niet de laatste, er komen nog enkele kerkgangers binnen lopen. Wim Westerveld leest de mededelingen, de voorganger is ds. Riemer Faber. Van Psalm 66 wordt vers 1 gezongen, bemoediging en groet volgen waarna de dominee zegt dat de derde zondag na Pasen ook zondag jubilate – jubelt, juicht –  wordt genoemd. Psalm 66 Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Een reactie plaatsen

De Emmaüsgangers

In de dienst in de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Hendrik Jan Zeldenrijk voor, de organist is Gerard Wesselink en Erik Bekkers treedt op als koster. Het woord van welkom wordt uitgesproken door Henri van Eerden en hij leest ook de mededelingen waarna de verzen 1 en 7 van Psalm 89 worden gezongen gevolgd door stil gebed, bemoediging en groet. Van lied 287 worden de verzen 1,2 en 5 gezongen, de dominee spreekt een gebed uit waarna lied 650 wordt gezongen. De kinderen mogen naar voren komen. Het eerste kind dat komt wordt door de dominee herkend. Vorige week was ze het kind van de trucjes. Dat vergeet Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor De Emmaüsgangers

We verdwijnen niet in het niets van voorbij

Het orgel speelt samen met het koperkwartet voorafgaande aan de dienst op Paasmorgen in de Oude Helenakerk. De kerk loopt geleidelijk aan vol, koster Arjen Timmers helpt enkelen een plekje te vinden. In de Zuiderkerk is een regenboogdienst. Ineke Nagel heet de kerkgangers welkom en wijst op de samenkomst na afloop van deze dienst op de Markt waar leden van vijf geloofsgemeenschappen in Aalten bijeenkomen onder het motto: ‘Pasen in het hart van Aalten’. De voorganger is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en het orgel wordt bespeeld door Harry van Wijk. Na het zingen van de verzen 1 en 4 van lied 630 Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor We verdwijnen niet in het niets van voorbij

Belijdenisdient

Er is vanmorgen alleen in de Zuiderkerk een dienst. Een dienst waarin twee leden van de gemeente belijdenis doen. In de hal van de kerk kan voorafgaande aan de dienst een kopje koffie of thee worden gedronken. Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk is de voorganger, Hans te Winkel de organist en The A-company, onder leiding van Johan Klein Nibbelink, treedt ook op. Vier zangers begeleid door piano, slagwerk en gitaar zingen een paar liederen waarna de kerkgangers welkom worden geheten. ‘De kracht van Uw liefde’ wordt Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Belijdenisdient

Gemeenteraadsverkiezingen en uitslag referendum

In de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zie ik een paar zaken die eruit springen. In de eerste plaats kijkt de kiezer naar personen die zich met hart en ziel inzetten voor dorp of stad. Dat is te zien bij de lokale partijen en bij de landelijke partijen. In Den Haag wint Groep De Mos, de kiezer waardeert hun ijver voor de stad. De standpunten doen er minder toe maar de kiezer heeft de overtuiging dat die groep zich inzet voor de mensen. De kiezer voelt zich verbonden met de vertegenwoordigers van die groepering. Voor landelijke partijen sprak die verbondenheid vroeger ook. Men hoorde bij de rode club, een Lees verder

Geplaatst in Actualiteiten, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen en uitslag referendum

De graankorrel

In de dienst in de Oosterkerk gaat vanmorgen dominee Wilma Onderwaater voor, de organist is Joop Ormel en Erik Bekkers doet dienst als koster. Na het woord van welkom en het lezen van de mededelingen wordt Psalm 68:7 gezongen gevolgd door stil gebed, bemoediging en groet en het gebed op de drempel. De verzen 1,3 en 4 van lied 538 worden gezongen, het lied van de 40 dagen, waarna het gebed voor de nood van de wereld volgt. Na het zingen van de verzen 1,2 en 4 van lied 756 zegt de dominee: ‘En toch geloven we dat Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor De graankorrel

Doop- en cantatedienst

Aan de dienst in de Oude Helenakerk werken de cantorij Aalten en het Försterkwartet mee. Het kwartet strijkers komt uit Amersfoort, kwartet en cantorij staan onder leiding van Harry van Wijk, de cantor-organist van Aalten die in Amersfoort woont. Joop Ormel is vanmorgen de organist en speelt ook op het koororgel. Frans Ratering doet dienst als koster en de voorganger is ds. Aja Yntema, emeritus predikant. Wim Westerveld heet de kerkgangers welkom op deze vierde zondag in de 40dagentijd. De intochtspsalm is Psalm Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Doop- en cantatedienst

Het hart reinigen

Onder hen die vlak voor de dienst in de Oude Helenakerk binnenkomen is ook Evelien Faber, de echtgenote van ds. Riemer Faber. Zij loopt nog even de consistorie binnen. Dat is niet gebruikelijk maar ik zoek er niets achter. Ouderling Jan Hordijk heet de kerkgangers welkom. De voorganger is ds. Riemer Faber, de organist Hans te Winkel en Frans Ratering doet dienst als koster. In het kader van ‘Kerk in Actie’ is de collecte tijdens de dienst is voor de opleiding van sterke vrouwen in Nieuw-Guinea. Op dinsdagavond 6 maart a.s. is er in de Synagoge een lezing over ‘De Samaritanen, geschiedenis en religie Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Het hart reinigen

Palestine Transit Camp in Bocholt

Een Thora rol van de Aaltense Synagoge is te zien op een expositie in het Duitse Bocholt. Bij de opening van deze expositie op 29 jan. jl. waren vier leden van het bestuur van de stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’ (VAS) aanwezig. De expositieruimte zat stampvol genodigden, er waren vele sprekers met doorwrochte inleidingen en na afloop zeiden we tegen elkaar dat we nog een keer op bezoek zouden gaan om deze expositie in alle rust te bekijken. Vanmiddag zijn vijf bestuursleden op bezoek geweest. De expositie gaat over het ‘Palestine Transit Camp’ dat in het Stadtwald van Bocholt na de Tweede Lees verder

Geplaatst in Aaltense Synagoge | Één reactie

Bewaar wat licht geeft

In de dienst in de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Marieke Andela-Hofstede voor. Ze was tot voor een paar jaar geleden predikant van de Protestantse gemeente te Aalten en sindsdien predikant in Neede. Op het scherm staan de namen van de organist, de leiders van de kindernevendienst, de bediener van de beamer en van hem die voor Kerkbeeld zorgt. Kerkbeeld is de uitzending van deze dienst via internet langs welke weg ik vanmorgen deze dienst heb gevolgd. Rieke Aalbers heet de kerkgangers welkom waarna Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Bewaar wat licht geeft