Bewaar wat licht geeft

In de dienst in de Oosterkerk gaat vanmorgen ds. Marieke Andela-Hofstede voor. Ze was tot voor een paar jaar geleden predikant van de Protestantse gemeente te Aalten en sindsdien predikant in Neede. Op het scherm staan de namen van de organist, de leiders van de kindernevendienst, de bediener van de beamer en van hem die voor Kerkbeeld zorgt. Kerkbeeld is de uitzending van deze dienst via internet langs welke weg ik vanmorgen deze dienst heb gevolgd. Rieke Aalbers heet de kerkgangers welkom waarna Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Een reactie plaatsen

Doopdienst met twee dominees

Het is een luxe doopdienst, zegt iemand na afloop van de dienst tegen mij. Twee dominees gaan voor in deze dienst. Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk houdt de preek en daarna leidt ds. Hans van Dalen de doop van twee kinderen waaronder die van zijn kleindochter. Ds. Van Dalen was van 1994 tot 2003 predikant van de Hervormde gemeente te Aalten. Hij was daarvoor predikant in Franeker en Herbayum en iemand uit Harlingen vertelde mij eens dat men daar sprak van: ‘Dominee Van Dalen trekt volle zalen’. De Oude Helenakerk is vanmorgen goed bezet. Dat kon minder. Bij binnenkomst kan een liturgie van de stapel Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Doopdienst met twee dominees

Halbe Zijlstra

Zijn politieke loopbaan is ten einde. In de komende 24 uur moet hij proberen op een nette manier te vertrekken. Of hem dat lukt is maar zeer de vraag. Ik heb de New York Times erop nageslagen. Dit dagblad heeft het nieuws direct opgepakt en schrijft dat met het liegen van Halbe Zijlstra de geloofwaardigheid van het Nederlandse kabinet op het spel staat. De Amerikaanse krant citeert het Financieele Dagblad dat schrijft dat de minister moet opstappen. Er staat voor Nederland nogal wat op het spel. Lees verder

Geplaatst in Actualiteiten, Politiek | 2 Reacties

Grootheid afleggen

Orgelspel van Joop Ormel vult bij binnenkomst de ruimte van de Oude Helenakerk, kerkgangers zijn er te weinig om de kerkbanken te vullen. De tijd dat één kerkgebouw voldoende is om alle kerkgangers van de Protestantse gemeente te Aalten (ruim 6.000 leden) op zondagmorgen te herbergen is niet ver meer verwijderd. Na het orgelspel klinkt klokgebeier en komen de dienstdoende leden van de kerkenraad binnen. De voorganger is vanmorgen ds. Wim Everts. Joke Mateman heet de aanwezigen welkom en leest de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Grootheid afleggen

Wie is uw naaste geworden?

Het sneeuwt wanneer de kerkgangers opgaan naar de Oosterkerk. Binnen is het warm en speelt Hans te Winkel op het orgel. Op het scherm staan de namen van hen die aan deze dienst meewerken. De voorganger is ds. Riemer Faber, de koster is Erik Bekkers, de beamer wordt bediend door Laurens Steenbeek en Ben Lammers zorgt voor ‘Kerkbeeld’. Kerkbeeld is de knop op de website, kerkvenster.nl, van de Protestantse gemeente Aalten waardoor de kerkdienst op computer of laptop thuis kan worden gevolgd. De achtergrond op de schermen is een beeld uit een oorlogsgebied. Een man met een gewonde jongen in Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Wie is uw naaste geworden?

Recht door zee

De week van gebed voor de eenheid van de christenen is dit jaar van 21 t/m 28 januari. Net als in vorige jaren is er een oecumenische dienst in de r.k. St. Helenakerk te Aalten. De orde van dienst is een grootste gemene deler van die van de deelnemende kerkgenootschappen. Een belletje kondigt het begin van de dienst aan waarna een intredelied wordt gezongen, de verzen 1,2,3 en 5 van lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet’. Gerda van Netten spreekt een woord van welkom. Vijf geloofsgemeenschappen in Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Recht door zee

Doopdienst in de Oude Helenakerk

De doopouders hebben een flinke aanhang naar de kerk meegebracht. Twee banken voorin, achter de kerkenraadsbank, zijn goed bezet. Ook een bank vooraan, opzij van de kansel, is gevuld met familie en/of vrienden. Bij binnenkomst ligt er voor iedere kerkganger een liturgie klaar, vier pagina’s met de orde van dienst en vol met teksten van de te zingen liederen. Organist is Hans te Winkel en er is ook een trompettist: Henk Jan Radstaak. Voorafgaande aan de dienst gaat koster Arjen Timmers rond en deelt aan hen die bij binnenkomst geen liturgie meegenomen hebben er een uit. Hannie Nijhof heet de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Doopdienst in de Oude Helenakerk

Voorboden zijn van Zijn Koninkrijk

Harry van Wijk is vanmorgen de organist in de Oude Helenakerk. Hij speelt voorafgaande aan de dienst op het orgel. De koster is Arjen Timmers. Die laat zich pas zien als de dienst op het punt staat te beginnen. Misschien is hij vanuit een andere hoek in de kerk wel te zien, immers in de lengte van de kerk staan de banken rondom de kansel en wij zitten op een plek vanwaar we twee van de drie in-/uitgangen van de kerk niet kunnen zien. Ada Gerritsen heet de kerkgangers welkom en leest de mededelingen waarna alle verzen van Psalm 100 worden gezongen. Na stil gebed, bemoediging en groet zegt dominee Riemer Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Voorboden zijn van Zijn Koninkrijk

Eerste zondag van de Epifanie

In de ochtenddienst in de Oude Helenakerk gaat vanmorgen ds. Wilma Onderwaater voor, Harry van Wijk is de organist en Arjen Timmers dient als koster. Ouderling Bert Helmink heet de kerkgangers welkom. De verzen 1 en 6 van Psalm 72 worden als aanvangslied gezongen, na bemoediging en groet zingen de kerkgangers vers 7. De dominee legt uit dat deze zondag de eerste zondag van de Epifaniëntijd is. Epifanie betekent verschijning. In deze tijd staan we stil bij de verschijningen van Jezus. Na het drempelgebed worden de verzen 1 en 3 van lied 518 gezongen. De gebedsintenties van het Kyriëgebed worden Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Eerste zondag van de Epifanie

Jaarwisselingsdienst

Twee diensten in een dienst. Op deze Oudejaarsavond worden de Oudejaarsdienst en de Nieuwjaarsdienst  samengevoegd tot Jaarwisselingsdienst. Morgen, op 1 jan. 2018, is er geen Nieuwjaarsdienst. Deze Jaarwisselingsdienst wordt op oudejaarsavond 31 december 2017, een zondag, in de Oosterkerk gehouden. De gaanderij in de kerk is afgezet en ook de twee zijvakken zijn niet toegankelijk, de rest van de kerk is goed bezet. Ik vraag me af of er nu meer kerkgangers zijn dan op een Oudejaarsavond die op een doordeweekse avond Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Één reactie