Intrede van ds. Andela-Hofstede in Neede

Zo mistig als het buiten is, zo helder is het binnen. Toen de hervormden en gereformeerden in Neede zich verenigden is het gereformeerde kerkgebouw afgestoten en het interieur van de Grote Kerk op de schop genomen. Het resultaat mag er zijn: een mooi liturgisch centrum voorin de kerk, twee vakken met goed zittende stoelen, een breed gangpad in het midden, nieuwe lichtgekleurde plavuizen en witgeschilderde muren. Vanmorgen vindt hier de verbintenis en bevestiging van ds. Marieke Andela-Hofstede tot predikant van de Protestantse gemeente te Neede plaats. Greet en ik zijn uit Aalten niet de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Één reactie

De schaduw aan je rechterhand

Wanneer ik vanmorgen tegen half tienen naar de Oude Helenakerk loop ben ik de enige die bij de weg is. Slechts een auto komt voorbij. Mij bekruipt de vraag: Waar is het kerkvolk? In gedachten zie ik de lange stroom kerkgangers die naar de kerk in Opheusden liep. Hoe lang duurt het nog dat er slechts een handjevol van de 7.000 leden van de Protestantse gemeente te Aalten op zondag naar de kerk gaat? De voorganger in de Oude Helenakerk is vanmorgen ds. J. (Hans) T. Landman, emeritus predikant. Hij is predikant geweest van de Gereformeerde kerken van Klaaswaal, Goes en Gouda. In 2004 is hij met Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor De schaduw aan je rechterhand

Muzikale avonddienst – Reizen

Vlak voor het begin van deze dienst loop ik de Oude Helenakerk binnen en kan nog net enkele noten horen die Joop Ormel op het orgel en Jan Radstaak op de trompet laten horen. Mooi, aangename klanken. Johan Elburg spreekt enkele inleidende woorden en steekt tee kaarsen aan waarna Lied 263 wordt gezongen. Ds. Wim Everts spreekt een voorbereidingsgebed uit, ik ervaar het als een vorm van votum en groet, gevolgd door het zingen van lied 257. Er volgen nu zes Schriftlezingen die elk voorafgegaan worden door een paar inleidende woorden van de dominee en gevolgd door het zingen van een lied. In Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Muzikale avonddienst – Reizen

Israël zondag – Loten geënt op dezelfde stam

Voorafgaande aan de dienst brengt Joop Ormel de kerkgangers in de stemming met het spelen van de melodie van ‘Jeruzalem van goud’ op het orgel. Het lied is een lofdicht op de stad Jeruzalem en is geschreven in 1967, nog voor de zesdaagse oorlog, en is voor het eerst gezongen op het Israëlisch zangfestival van 1967. Het lied is het tweede volkslied van Israël geworden. Hannie Nijhof heet de kerkgangers welkom en leest de afkondigingen. Voorganger is vanmorgen ds. Riemer Faber. Na het zingen van Psalm 87, stil gebed, bemoediging en groet, vertelt Els Houwers, lid van de commissie Kerk en Israël, over de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Israël zondag – Loten geënt op dezelfde stam

Hoe nu verder in de visitatie?

Op de eerste zaterdag van oktober vindt de jaarlijkse bijeenkomst van visitatoren van de Protestantse Kerk Nederland plaats. Als alle huidige classes voorzien zouden hebben in het door de Kerkorde voorgeschreven aantal visitatoren zouden er 600 personen aan deze dag kunnen deelnemen. Ik schat de opkomst opimg_2997 ongeveer 100 deelnemers. Voor het eerst vindt de bijeenkomst plaats in Nieuw Hydepark, het conferentie- en vakantieoord van de PKN in Doorn. En ook voor het eerst: na de lunch is er nog een middagsessie. Tenslotte is nog het vermelden waard dat dit misschien de op een na laatste bijeenkomst in deze samenstelling is. Naar aanleiding van de nota ‘Kerk 2025’ wordt de organisatie van de kerk op de schop Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Één reactie

De 185e lunch van de Brabantse tafel

Ernst en luim, leven en dood zijn vandaag dicht bij elkaar. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld. Bij het aperitief is daar nog weinig van te merken. De meeste deelnemers aan deze 185e lunch drinken een glas op het terras, de koukleumen staan binnen aan de toog van restaurant ‘de Waag’ te Boxtel.img_2979 Drieëndertig wapenbroeders, allen officieren of oud-officieren van de cavalerie, geven acte de présence op deze maandelijkse bijeenkomst van de Brabantse lunchtafel van de Ver. Officieren Cavalerie. Het borrelen duurt gewoonlijk tot kwart voor een. Dan noodt de president van dienst, heden is dat Eric Puik, de aanwezigen aan tafel die gedekt staat in de Wintertuin van dit etablissement. De Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | 3 Reacties

Troonrede en Miljoenennota

De inkomsten van het Rijk in 2017 worden 12 miljard hoger geraamd dan in 2016, de uitgaven nemen minder toe. Geen wonder dat het tekort op de Rijksbegroting minder dan 1% van het bbp, bruto binnenlands product, bedraagt. Er is weer economische groei waardoor de inkomsten toenemen. Er kunnen cadeautjes worden uitgedeeld waar bijna alle Nederlanders van profiteren. Op zichzelf een compliment waard: het begrotingstekort is afgenomen en ligt onder de 3% van het bbp waarmee voldaan is aan de Euronorm. Toch zijn er drie afwijkingen van de regels. De nationale schuld neemt niet af en ligt nog steeds Lees verder

Geplaatst in Actualiteiten, Politiek | Één reactie

Verbondenheid – licht zien en licht zijn

In de Oosterkerk is vanmorgen de afscheidsdienst van ds. Marieke Andela-Hofstede. De kerk is goed gevuld, zij die vlak voor het begin binnenkomen moeten een plaatsje zoeken. Joop Ormel op het orgel en Hanny Jansen-Wikkerink met dwarsfluit verzorgen de muzikale omlijsting. Dat het een bijzondere dienst blijkt ook wanneer de kerkenraad binnenkomt, zij gaan in de ouderlingen- en diakenen bankjes, rechts en links van de kansel, zitten. De ambtsdragers zijn gewoon op de voorste rij te zitten maar daar zitten vanmorgen familieleden. Ada Gerritsen heet de kerkgangers welkom en leest de afkondigingen waarna van Psalm 84 de verzen 1 en 6 worden gezongen. Na stil gebed, bemoediging en groet worden van lied 15 uit de bundel ‘Geroepen om te zingen’ de verzen 1 en 2 gezongen. Het lied dat we zongen zegt ons welkom. Goed dat je er bent. Hier in de kerk waar we samen geloven dat God ons nieuwe kansen geeft, nieuwe moed en een nieuw begin. Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Verbondenheid – licht zien en licht zijn

Vertrouwen in de toekomst van de kerk

In de dienst in de Oude Helenakerk worden vanmorgen drie ambtsdragers bevestigd en worden van twee afscheid genomen. Ik had een wat beter bezette kerk verwacht, maar de tijd dat de nieuw te bevestigen ambtsdragers een grote aanhang meebrachten is voorbij. Een minderheid van leden van de Protestantse gemeente Aalten zit in de kerk. Toch kan een minderheid bepalend zijn voor de meerderheid. Daar zal ds. Riemer Faber in zijn overdenking aandacht aan besteden. De organist is Joop Ormel die voorafgaande aan de dienst een paar mooie trillers laat horen. Theo Luiten is tijdens deze dienst koster, Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | 3 Reacties

BBDF in Harlingen

Voor een bezoek aan Harlingen is een aantrekkelijk programma samengesteld. In het afgelopen jaar is er groot onderhoud aan het interieur van het stadhuis gepleegd – morgen, tijdens open monumentendag, is er open huis voor de ingezetenen – en de werkzaamheden aan de verdieping van de N31 zijn in volle gang.img_2945 Om elf uur loop ik het stadhuis binnen, de ter plekke dienstdoende burgemeester, Sluiter, is nog bezig met zijn inleiding in een volle raadszaal met burgemeesters buiten dienst Friesland en hun partners. Hij neemt zijn agenda door, ik geniet van koffie met oranjekoek. Maaike Stielstra, projectleider groot onderhoud interieur stadhuis, geeft een toelichting. Toen in Lees verder

Geplaatst in Burgemeester | Één reactie