De twijfel van Mozes

De foto die vanmorgen als achtergrond dient voor de teksten op de schermen voorin de Oosterkerk is een foto die in het buitengebied van Aalten is genomen. Bij binnenkomst staan de medewerkers aan de dienst erop. Voorganger is ds. Riemer Faber, de organist is Gerald Wesselink. Fop van Wijk heet de kerkgangers welkom en leest de afkondigingen waarna van Psalm 84 de verzen 1 en 3 worden gezongen. Na bemoediging en groet zegt de dominee dat het morgenlied, lied 216, prachtig past bij de foto op het scherm. Het is een fietspad langs een beek met op de achtergrond een rood dak tussen hoge bomen. Dat rode Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Een reactie plaatsen

Het kwaad verdrijven

Voorafgaande aan de dienst in de Oosterkerk staat op de schermen een overzicht van de medewerkers aan deze dienst. Vanmorgen staan er vijf namen op. De zesde ontbreekt. Mij bekruipt vaak de gedachte dat hoe minder mensen naar de kerk gaan, des te meer er nodig zijn om een kerkdienst te kunnen houden. Voorganger is vanmorgen ds. Wim Everts, de organist is Joop Ormel en Arjen Timmers is koster. Dan zijn er nog drie medewerkers. Vanachter de laptop bedient Simon Everts de beamer waardoor alle teksten, van de te lezen Schriftgedeelten en de te zingen liederen, op het scherm komen en Dick Hobé zorgt Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Het kwaad verdrijven

Omdenken

Voor het verslag van de dienst in de Oude Helenakerk vanmorgen zou ik gebruik kunnen maken van het verslag van de dienst op 31 mei 2015 in de Oosterkerk. Voordat ds. Hendrik Jan Zeldenrijk Johannes 3:1-16 leest zegt hij dat in deze hectische tijd van vervangingen en begrafenissen weleens naar een eerdere preek gegrepen wordt. Toen hij dat tegen iemand zei, vroeg die of hij dan de preek van 31 mei 2015 nog eens wilde houden. Na thuiskomst pak ik mijn aantekenboekje, nummer 9, van vorig jaar en zie dat de dominee toen over hetzelfde heeft gepreekt. U kunt de preek vinden op mijn website. Toch maak ik aan de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Omdenken

Vreemdelingen en priesters

De voorganger in de dienst in de Oude Helenakerk, ds. Gerhard ter Maat, heeft in ‘Kerkvenster’, het kerkblad van de Prot. Gem. Aalten, een korte toelichting geplaatst over het thema van zijn overdenking. Hij heeft het boek van prof. Stefan Paas, ‘Christelijke missie in een postchristelijke omgeving’, gelezen. De hoogleraar gaat op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de kerk van Jezus in deze tijd en in onze samenleving nog missionair kan zijn, terwijl weinig mensen in Nederland het christelijk geloof nog de moeite waard vinden. Een interessant thema, misschien is de kerk goed bezet. Dat valt bij Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Één reactie

Een kerkdienst van een Gereformeerde gemeente in Nederland

2850 zitplaatsen telt de kerk en is daarmee de grootste kerk van Nederland, wat zitplaatsen betreft, maar niet als het om vloeroppervlakte gaat. Op zondag 24 juli hebben we zo rond kwart over vijf in de middag nog maar net de afrit van de A15 verlaten of we zien al kerkgangers. Een man en een vrouw op de fiets, in het zwart gekleed, de vrouw heeft een zwart hoedje op. Aan het eind van de hoofdstraat van het dorp, de Dalwagenseweg, staat het grote kerkgebouw. We zijn meer dan een half uur voor het begin van de dienst bij de kerk. Achter de kerk ligt de zuidelijke bandijk van de Rijn. Vanaf de Lees verder

Geplaatst in Kerk | Één reactie

Niet onverschillig zijn

Aan het aantal fietsen bij de Oosterkerk is al te zien of de kerk goed gevuld zal zijn. Vanmorgen staan er naar mijn indruk behoorlijk veel fietsen. Bij binnenkomst speelt Hans te Winkel op het orgel waar hij zoveel van houdt. Wat hij speelt streelt het oor, bekende klanken. Ik ben niet de laatste kerkganger die plaats neemt in de banken, alleen twee banken achter de ouderlingenbank blijven onbezet. Riek Eenink heet de kerkgangers welkom en leest de afkondigingen. De voorganger is vanmorgen ds. Marieke Andela – Hofstede. Na het zingen van Psalm 108:1 zegt de dominee dat we hier vanmorgen Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Niet onverschillig zijn

Historische parallellen

Op 13 mei 2015 was ik met anderen in Dortmund. Het doel was de bijwoning van de legging van een paar Stolpersteine door leerlingen van een school die op 13 febr. 2015 in Aalten de legging van Stolpersteine hadden bijgewoond. Na afloop zijn we naar de vroegere politiegevangenis geweest. Daar wordt getoond wat er tijdens het Naziregime is gebeurd. De expositie begint met een uitvoerige documentatie over hoe Hitler aan de macht gekomen is. En wat hij gedaan heeft om die macht te behouden. De gebeurtenissen gaan snel, Hitler aarzelde en talmde niet. Op 30 jan. 1933 wordt Hitler Rijkskanselier, laat op de avond van 27 febr. staat de Rijksdag in brand, op 28 febr. 1933 opent het Rijksstaatsblad met een Lees verder

Geplaatst in Actualiteiten, Geschiedenis | Één reactie

Het geknakte riet breekt hij niet af …

Terwijl we naar de Oosterkerk lopen merken we dat het warmer is dan gedacht. De hemel is blauw, de zon schijnt fel. Niet te snel lopen want dan kom je bezweet de kerk binnen. Gerard Wesselink is vanmorgen de organist, de voorganger is ds. Gerhard ter Maat. Ad Doornink heet de kerkgangers welkom en leest de afkondigingen. Van Psalm 72 worden de verzen 1 en 4 gezongen waarna stil gebed, votum en groet volgen. De dominee zegt in zijn aanvangswoord dat de organist naar beneden komt en het volgende lied op de piano zal begeleiden. Dan vraagt hij wie de ‘Josti’ band kent. Er gaan vele handen omhoog. Dat is Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Één reactie

Bidden als grondhouding

Orgel en trompet klinken bij binnenkomst in de Oosterkerk. Hans te Winkel en Martine Winkelhorst laten goed in het gehoor liggende muziek horen en krijgen daarvoor applaus. Dan is het stil en blijft het stil. De kerkenraad en ds. Hendrik Jan Zeldenrijk komen binnen en nog blijft het stil. Dan klinkt het klokgelui van half tien, koster Theo Luiten heeft de luidklok weten aan te zetten. Leis Lensink heet de kerkgangers welkom en leest de mededelingen. Van Psalm 89 worden de verzen 1 en 7 gezongen, waarna stil gebed, bemoediging en groet volgen. Van lied 982 worden twee verzen gezongen, waarna de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Bidden als grondhouding

Afscheid Janieke Mollenhorst – cantor/organist

‘Is er wat bijzonders vanmorgen?’, vraag ik aan mijn buurvrouw in de Oude Helenakerk. Ik had bij de ingang aan Elimzijde een liedboek gepakt en een liturgie. In de liturgie zie ik de tekst van alle te zingen liederen staan. Het liedboek leg ik terug. Mijn buurvrouw vertelt me dat Janieke Mollenhorst vanmorgen voor het laatst de dienst begeleidt met orgelspel. Dat heb ik niet gezien in ‘Kerkvenster’, hoewel ik dat vanmorgen toch nog heb ingekeken. Zeker over het hoofd gezien, maar ik herinner het me wel als de buurvrouw het tegen me zegt. Bij binnenkomst viel me al op dat er wat meer mensen in de banken zitten dan Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties staat uit voor Afscheid Janieke Mollenhorst – cantor/organist