Over de Kleine IJstijd en Wat op het spel staat

Net op tijd weten we onze ondeugd in toom te houden. De openingswoorden van de president geven er aanleiding toe, maar de omvang van het gezelschap vraagt alleen maar om gezelligheid en een goed onderling gesprek. Een paar maand geleden waren er 14 aanmeldingen voor de maandelijkse lunch van de (oud)officieren van de cavalerie in Boxtel, er kwamen twee keer zoveel opdagen. Vandaag zijn er twee minder dan zich aangemeld hebben: vijftien wapenbroeders hebben de tocht naar ‘de Waag’ in het centrum van dit dorp in de Meierij van den Bosch aanvaard. De lunch volgt het vaste patroon: aperitief, maaltijd en koffie na. De borrel vooraf vindt plaats in de gelagkamer. Vanaf de Lees verder

Geplaatst in Cavalerie | Reacties uitgeschakeld voor Over de Kleine IJstijd en Wat op het spel staat

Voor de minste van mijn broeders

Het orgel van de Oude Helenakerk staat op vol volume, vlak voor binnenkomst klinkt het de kerkgangers tegemoet. Eenmaal binnen is het net alsof Hans te Winkel er nog een schepje bovenop doet. Als de kerkenraad met de voorganger van vanmorgen, ds. Faber, binnenkomt zwijgt het orgel en is het enige tijd stil in de kerk. Arjen Timmers, de koster, laat de klokken even luiden en wanneer die zwijgen gaat Eddie Kämink achter de lezenaar staan en leest de afkondigingen.  De verzen 1 en 14 van Psalm 119 worden gezongen Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Voor de minste van mijn broeders

Bestemd voor het licht

De kerkgangers moeten vanmorgen het waterkoude weer trotseren. In de Oude Helenakerk is het warm, Harry van Wijk speelt op het orgel, Riet Beernink leest de afkondigingen. De voorganger in deze dienst, waarin Josephine Charlotte Hermance gedoopt wordt, is ds. Wim Everts. Van Psalm 68 wordt vers 7 gezongen waarna bemoediging en groet volgen. Na het zingen van de verzen 1,2 en 4 van lied 280 spreekt de dominee een gebed uit waarna de kinderen naar voren mogen komen. ‘Weten jullie waar Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Bestemd voor het licht

Bezorgd zijn

In de Oosterkerk gaat ds. Wilma Onderwaater vanmorgen voor in een Avondmaal dienst. De organist is Hans te Winkel. Nadat de klokken niet meer luiden verwelkomt Jan Hordijk de kerkgangers en leest de afkondigingen. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor gehandicapten in Myanmar, bloemen gaan naar drie adressen. Van Psalm 75 wordt vers 1 gezongen, stil gebed, bemoediging en groet volgen, waarna het gebed op de drempel wordt uitgesproken door de dominee. Na het zingen van de verzen 1 en 3 van lied 221 mogen de kinderen naar voren komen. Twee lopen, met hun moeder, direct door naar de lokalen, Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Bezorgd zijn

Zacheüs

Voorafgaande aan de avonddienst in de Oude Helenakerk laat Joop Ormel een mooi stukje orgelmuziek horen. Zou het een voorspel op het eerste lied dat gezongen zal worden? Ik zoek Psalm 24 op, maar zo snel (en zo goed) kan ik de noten niet lezen om mijn veronderstelling bewaarheid te zien. Riekie Aalbers leest de mededelingen, de collecte in de dienst is voor ‘Hervormingsdag’ en bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Nederlands Bijbel Genootschap. Van Psalm 24 worden de verzen 2 en 3 gezongen waarna stil gebed, bemoediging en groet volgen. De verzen 1,2,3 en 5 van lied 246b worden Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Zacheüs

Geen voorwaarden vooraf

Bij binnenkomst in de Oosterkerk wordt een kleine folder uitgereikt. De folder is van het Nederlands Bijbelgenootschap met het oog op Nationale Bijbelzondag op 29 oktober a.s. De kerkgangers worden opgewekt een gift te geven voor prentenbijbels voor kinderen in China. Op de schermen in de kerkzaal staat een mooie foto, een park met hoge bomen waarvan de bladeren hun prachtige herfstkleuren laten zien. De voorganger is vanmorgen ds. Hendrik Jan Zeldenrijk, de organist Harry van Wijk en Theo Luiten treedt op als koster. Joke Mateman verwelkomt de kerkgangers, leest de mededelingen waarna de Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Geen voorwaarden vooraf

De toekomst komt naar ons toe

Wanneer Greet en ik vanmorgen de Oosterkerk binnen lopen heeft Hans te Winkel zijn orgelspel voorafgaande aan de dienst reeds beëindigd. Van Erik Bekkers, de koster, krijg ik een liturgie. De kerkenraad komt binnen, de voorganger is vanmorgen ds. Gerhard ter Maat. Johan Elburg leest de afkondigingen en mededelingen waarna van Psalm 122 de verzen 1 en 3 worden gezongen, in de tekst van Jan Pieter Kuijper. Na votum en groet spreekt de dominee een inleidend woord. In de afgelopen week werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Direct kwam er veel kritiek. Toen kreeg de dominee een Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor De toekomst komt naar ons toe

Wat is mens? Themadienst

Deze dienst begint op de gebruikelijke wijze. Ina Navis steekt twee kaarsen aan en leest de tekst: ‘Er is een licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt. Ver boven ons allen, ver boven de hemelen, ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel: Het is het Licht dat schijnt in ons hart’. Ze heet de kerkgangers welkom waarna het lied ‘Word stil nu de Ene tot ons komt’. Dominee Wim Everts spreekt hierna openingswoorden uit die eindigen met ‘Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Wat is mens? Themadienst

Wat is de mens? IXI-bijeenkomst in Elim

Voorafgaand aan de themadienst om zeven uur in de Oude Helenakerk is er een Geest Lichaam Ziel-bijeenkomst van de IXI-werkgroep die zich richt op de groep van kerkleden in de leeftijd van 40 tot 65 jaar. IXI is de fonetische afkorting van Ik Zie Je. Deze bijeenkomst is begonnen met koffie en thee waarna om vijf uur ds. Wim Everts een toelichting geeft op een presentatie met beeld en tekst over het thema. Vanaf zes uur is er een maaltijd met soep en brood. Om zeven uur begint de themadienst. Ik heb bij IXI alleen Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Wat is de mens? IXI-bijeenkomst in Elim

Israëlzondag 2017

De eerste zondag in oktober is het Israëlzondag. Sinds 1949 bestaat deze traditie. In dat jaar stelde de Hervormde kerk een Israëlzondag in, net na de oprichting van de staat Israël. Vanaf 1950 op een vaste zondag in het jaar. Begin oktober van elk jaar is de periode dat de Joden hun grote feesten houden zoals Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhutten en Vreugde der Wet. In 1984 hebben de Gereformeerde kerken een Israëlzondag ingesteld. Bij de ingang van de Oude Helenakerk wordt aan de kerkgangers een folder uitgereikt van Kerk en Israël Aalten Bredevoort. Harry van Wijk is vanmorgen de organist, Arjen Lees verder

Geplaatst in Kerk, PKN | Reacties uitgeschakeld voor Israëlzondag 2017